PRODUKTY BEDNAR FMT

Vyberte stroj dle kategorie

ZPRACOVÁNÍ PŮDY

Univerzální kypřič

Kombinovaný kypřič

Dlátový pluh

Kombinovaný
dlátový pluh

Tažené pěchy

MANAGEMENT POSKLIZŇOVÝCH ZBYTKŮ

Polní brány

Mulchery

MEZIŘÁDKOVÁ / ŘÁDKOVÁ KULTIVACE

Meziřádkový kypřič

Řádkový kypřič

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika