Menu
×
Co hledáte?
#

TERRALAND TO

Polonesený dlátový pluh pro hloubkové zpracování půdy až do 55 centimetrů

DLÁTOVÉ PLUHY S NEJVĚTŠÍM PRACOVNÍM ZÁBĚREM

Polonesené dlátové pluhy TERRALAND TO jsou stroje určenými pro hloubkové zpracování půdy v agregaci s nejvýkonnějšími traktory na trhu. Dlátové pluhy TERRALAND TO vynikají vysoce odolným a robustním rámem. Proto je možné s těmito stroji hloubkově zpracovávat půdu až do 55 centimetrů i při pracovním záběru stroje 6,4 metrů. Integrovaná transportní náprava umístěná mezi pracovními sekcemi umožňuje s dlátovým pluhem TERRALAND TO pracovat i bez zadních válců.

#

15-55 cm

#

4-6.4 m

#

320-620 k

Klíčové vlastnosti

Polonesený dlátový pluh TERRALAND TO pro hloubkové kypření včetně možnosti snadné záměny pracovních radlic na profesionální podrývák.

HYDRAULICKÉ JIŠTĚNÍ SLUPIC

Intenzivní zpracování půdy až do 55 centimetrů.

Polonesený dlátový pluh se vyrábí v pracovních záběrech 4–6,4 metrů. Vysoce robustní rám z nosníků o průměru 150 × 150 mm v kombinaci s hydraulickým jištěním jednotlivých slupic umožňuje intenzivní hloubkové zpracování půdy až do 55 centimetrů. Hydraulické NON-STOP jištění nabízí jistící sílu každé slupice v rozmezí 1 000–1 500 kg.

HYDRAULICKÉ JIŠTĚNÍ SLUPIC
JEDEN RÁM, DVĚ MOŽNOSTI VÝBAVY

TERRALAND TO jako dlátový pluh nebo profesionální podrývák.

Dlátový pluh TERRALAND TO v kombinaci s radlicemi Active-Mix a hrotovými válci je vhodný pro hloubkové kypření. Speciální tvar radlic umožňuje snadný vstup do půdy a především výborný kypřící a mísící efekt. Během jednoho přejezdu dochází k hloubkovému prokypření půdního profilu, intenzivnímu míchání a finálnímu urovnání povrchu půdy.

Rám stroje TERRALAND TO je možné osadit speciálními radlicemi Zero-Mix s negativním úhlem pro podrývání bez aktivního míchání půdy. Tato pracovní operace je vhodná pro odstranění zhutnělých vrstev půdy, provzdušnění půdního profilu a vytvoření správného půdního prostředí.

Hloubkové kypření Podrývání
HLOUBKOVÉ KYPŘENÍ A ROZDROBENÍ PŮDY

Dvě operace v jednom přejezdu šetří čas a peníze.

Dlátový pluh TERRALAND TO se skládá ze dvou řad pracovních radlic, za kterými jsou umístěny tandemové hrotové válce. Aktivní radlice se starají o hloubkové prokypření půdy, tandemové hrotové válce se vzájemně překrývají a nabízejí skvělý drobící účinek. Výhodou válců je, že je možné je vzájemným posunem přizpůsobit práci, například v kamenitých půdách.

HLOUBKOVÉ KYPŘENÍ A ROZDROBENÍ PŮDY
INTEGROVANÁ NÁPRAVA

Zpracování půdy bez zadních válců za nepříznivých podmínek.

Polonesený dlátový pluh TERRALAND TO má mezi dvěma řadami radlic integrovanou transportní nápravu. Díky tomuto konstrukčnímu řešení můžete s poloneseným dlátovým pluhem TERRALAND TO pracovat i za velmi nepříznivých podmínek, protože válce se dají snadno vyřadit z provozu. Nedochází tak k nechtěnému zalepování válců a proto můžete bez problému pracovat dále. Náprava navíc zmenšuje poloměr otáčení na souvrati a umožňuje snadné najetí do dalšího pracovního záběru.

INTEGROVANÁ NÁPRAVA
ŠIROKÁ ŠKÁLA KYPŘÍCÍCH DLÁT A KŘÍDEL

Přizpůsobte svůj stroj daným podmínkám.

Pracovní radlice Active-Mix je možné osadit dláty o šířce 70 mm pro intenzivní kypření nebo dláty o šířce 40 mm pro náročné podmínky a hlubokou práci. Křídla radlic podřezávají narušenou spodní vrstvu tak, aby eliminovala tvorbu hrud. K dispozici je i vysoce odolné provedení dlát a křídel LONG LIFE (40 mm, 55 mm a 70 mm). Čím hlouběji pracujete, tím užší dláto je vhodné pro kypření použít.

ŠIROKÁ ŠKÁLA KYPŘÍCÍCH DLÁT A KŘÍDEL
PŘIPRAVEN NA SYSTÉM CTF DÍKY PRACOVNÍMU ZÁBĚRU 6,4 METRU

Snížení počtu přejezdů i utužení půdy.

K eliminaci zhutnění půdy a optimalizaci přejezdů jednotlivých souprav slouží systém CTF (řízený pohyb strojů). Jednotlivé soupravy se při provádění pracovních operací pohybují na pozemku v daném rastru pracovního záběru (6, 12, 18, 24 m aj.), díky tomu nevzniká nerovnoměrné utužení na celém pozemku ale v kolejových řádcích, které se pak snadno podryjí.

PŘIPRAVEN NA SYSTÉM CTF DÍKY PRACOVNÍMU ZÁBĚRU 6,4 METRU
KOMBINACE SE ZÁSOBNÍKY NA HNOJIVO

Přesné dávkování hnojiva díky přetlakovému řešení zásobníků BEDNAR je vhodné pro zásobní hnojení do půdního profilu během jednoho přejezdu.

Nesený zásobník FERTI-BOX FB je určený primárně k zásobnímu hnojení přímo do půdního profilu a nabízí objem 3000 litrů. Hnojivo je ze zásobníku dopravováno pneumaticky k rozvodové hlavě umístěné na kombinovaném kypřiči.

Tažený zásobní vůz FERTI-CART FC nabízí objem zásobníku 3500 litrů. Ústí plastového zásobníku má velký sklon, aby mohlo být aplikováno i hnojivo nižší kvality.

Tažený zásobní dvoukomorový vůz COMBO SYSTEM CS nabízí objem zásobníku 5000 litrů. Dvoukomorové provedení zásobníku umožňuje v jednom přejezdu aplikovat dva druhy hnojiva nebo využít obě komory pro jedno hnojivo.

FERTI-BOX FB FERTI-CART FC COMBO SYSTEM CS
PŘIZPŮSOBTE STROJ ROČNÍMU OBDOBÍ

TERRALAND TO ve výbavě se Zero-Mix radlicemi a pěchem Cutpack

Během letního hloubkového zpracování půdy může docházet ke ztrátě půdní vláhy, proto jsme pro stroje TERRALAND TO vyvinuli speciální radlice s negativním úhlem Zero-Mix. Radlice odstraní zhutnělé vrstvy půdy, provzdušní půdní profil a vytvoří správné půdní prostředí. Těžký ocelový pěch Cutpack zabezpečí zpětné uzavření povrchu.

TERRALAND TO ve výbavě se Zero-Mix radlicemi a pěchem Cutpack

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

Kontaktujte nás Najít dealera

Popis stroje

Hlavní pracovní části poloneseného dlátového pluhu stručně a přehledně.

TERRALAND TO Polonesený dlátový pluh

Prohlédněte si váš budoucí stroj.

# # # # # #
Podpěrná kola

Přispívají k udržení stability a rovnoměrnému zpracování půdy v celém pracovním záběru.

Dlátová pracovní sekce

Uspořádání dlátové sekce zaručuje výborné podříznutí a promíchání rostlinných zbytků s půdou až do hloubky 55 centimetrů. K dispozici jsou dva typy radlic pro hloubkové kypření nebo podrývání.

Hydraulické jištění dlát

Každé dláto je individuálně jištěno hydraulickým jištěním o síle 1500 kg/dláto.

Integrovaná náprava

Umožňuje pracovat za vlhka a nepříznivých podmínek bez zadních pěchů.

Zadní pěchy

Vytváří ideální strukturu půdy a uzavírají povrch půdy před výparem.

TERRALAND TO Polonesený dlátový pluh

Prohlédněte si váš budoucí stroj.

# # # # # #
Podpěrná kola

Přispívají k udržení stability a rovnoměrnému zpracování půdy v celém pracovním záběru.

Dlátová pracovní sekce

Uspořádání dlátové sekce zaručuje výborné podříznutí a promíchání rostlinných zbytků s půdou až do hloubky 55 centimetrů. K dispozici jsou dva typy radlic pro hloubkové kypření nebo podrývání.

Hydraulické jištění dlát

Každé dláto je individuálně jištěno hydraulickým jištěním o síle 1500 kg/dláto.

Integrovaná náprava

Umožňuje pracovat za vlhka a nepříznivých podmínek bez zadních pěchů.

Zadní pěchy

Vytváří ideální strukturu půdy a uzavírají povrch půdy před výparem.

Naše inovativní technologie

PROFILOVÉ HNOJENÍ A HLOUBKOVÉ KYPŘENÍ V JEDNOM PŘEJEZDU

Jedním z účinných způsobů, jak udržovat dostatečně vyrovnanou zásobu živin v půdě nejen v horizontu ornice, ale i v hlubších vrstvách půdního profilu, je systém profilového hnojení. Tento inovativní způsob aplikace hnojiv spojený s hlubokým zpracováním půdy je vhodný nejen k doplnění deficitních živin v půdě do harmonické úrovně dobré zásoby, ale zároveň pro zlepšení přístupnosti živin rostlinám a také má pozitivní vliv na růst kořenové soustavy.

PROFILOVÉ HNOJENÍ A HLOUBKOVÉ KYPŘENÍ V JEDNOM PŘEJEZDU

DLÁTA A KŘÍDLA LONG - LIFE

Otěrové dláto má špici a celou otěrovou plochu pokrytou destičkami ze slinutých karbidů. Křídla mají přední část z karbidových plátků, které minimalizují opotřebení v šířce a udržují tak po celou dobu tvar a samozřejmě i funkčnost. Provedení LONG LIFE nabízí až 10× vyšší životnost oproti standardnímu provedení, zaručuje stálou pracovní hloubku a kvalitu práce, zlepšené zahlubování a menší náklady i úsporu času na výměnu pracovních částí.

DLÁTA A KŘÍDLA LONG - LIFE

HYDRAULICKÁ TAŽNÁ OJ

Hydraulický píst oje umožňuje excelentní kopírování terénu. Odstraňuje napětí působící na oj stroje, a pohlcuje rázy i při vysokých pracovních rychlostech.

HYDRAULICKÁ TAŽNÁ OJ

AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ TRANSPORTNÍ NÁPRAVY

Pro vyšší komfort obsluhy lze dlátové pluhy TERRALAND TO vybavit systémem automatického mazání transportní nápravy.

AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ TRANSPORTNÍ NÁPRAVY
TERRALAND TO_reference

CO NA TO ŘÍKAJÍ FARMÁŘI?

„Potřebovali jsme stroj pro hloubkové zpracování půdy pro tvrdé podmínky. Nejprve jsme pořídili nesenou verzi dlátového pluhu TERRALAND TN 3000HM, v letošním roce pak taženou verzi TO 6000HM. Pro značku BEDNAR jsme se prvotně rozhodli na základě zkušeností okolních podniků, i podniků v rámci koncermu AGROFERT, jako je například Kladrubská zemědělská a.s., s těmito stroji. Dlátové pluhy BEDNAR jsou konstrukčně jednoduché a drží.“

Ing. Martin Tomec,
ředitel společnosti ALIMEX Nezvěstice a.s., Nezvěstice (okres Plzeň-město, ČR)

Příslušenství

Víme, že každý má jiné požadavky na výbavu stroje a jeho předpokládané pracovní využití. Proto vám umožňujeme naspecifikovat si svůj TERRALAND TO přesně tak, jak požadujete.

Typ jištění

Hydraulické jištění

Komfortní hydraulické NON – STOP pro náročné kamenité podmínky a extrémně utužené půdy. Jistící síla každé radlice začíná na 1000 kg a končí na 1500 kg.

Hydraulické jištěníHydraulické jištění

Přední příslušenství

Přední nařezávací coultery

Slouží k narušení posklizňových zbytků na povrchu půdy. Zároveň vytváří drážku, která usnadňuje vstup radlicím do půdy.

TERRALAND_TO Přední nařezávací coulteryTERRALAND_TO Přední nařezávací coultery

Dlátová sekce

ZERO-MIX radlice

Negativní úhel umožňuje podrývání bez aktivního míchání do hloubky 55 centimetrů. Negativní úhel radlic půdu nemísí, dochází k intenzivnímu narušení utužených vrstev a provzdušnění půdního profilu.

ZERO-MIX radliceZERO-MIX radlice

ACTIVE-MIX radlice

Jsou určené pro intenzivní hloubkové kypření až do 55 centimetrů. Radlice Active-Mix půdu naruší, intenzivně prokypří a promíchají s posklizňovými zbytky.

ACTIVE-MIX radliceACTIVE-MIX radlice

Válce a pěchy

CUTPACK pěch + stěrky

CUTPACK je těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností a výborným zpětným utužovacím efektem. Vhodný pěch do těžkých půd. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 222 kg/m.

CUTPACKCUTPACK

TANDEMOVÝ HYDRAULICKY STAVITELNÝ DVOUVÁLEC

Tandemové zadní pěchy o průměru 400 a 245 mm mají hroty, které se vzájemně překrývají. Překrytí hrotů vyvolává samočistící efekt válců. Stavitelný dvouválec slouží k efektivnímu zpracování půdy s velkým podílem rostlinných zbytků po hlubokém kypření dlátovým pluhem. Hmotnost pěchu 180 kg/m.

TANDEMOVÝ HYDRAULICKY STAVITELNÝ DVOUVÁLECTANDEMOVÝ HYDRAULICKY STAVITELNÝ DVOUVÁLEC

TANDEMOVÝ HROTOVÝ pěch

Tandemové zadní pěchy o průměru 245 mm mají hroty, které se vzájemně překrývají. Překrytí hrotů vyvolává samočistící efekt válců. Stroj může pracovat i v těch nejextrémnějších podmínkách bez ucpávání. Válce je možné posouvat, např. v kamenitých půdách. Hmotnost pěchu 157 kg/m.

TANDEMOVÝ HROTOVÝ PĚCHTANDEMOVÝ HROTOVÝ PĚCH

Zadní válce

V-RING pěch + stěrky

V-RING je těžký ocelový pěch vhodný pro intenzivní drobení a zpětné utužení půdy. Vhodný do všech typů půd. Průměr pěchu 800 mm. Pěch je vybaven stěrkami, které zamezují ucpávání pěchu.

v-ring pěV-RING pěch + stěrky (800 mm)ch stěrky 800 mmv-ring pěV-RING pěch + stěrky (800 mm)ch stěrky 800 mm

Další kategorie

Přídavné boční clony

Udržují zpracovávanou půdu v pracovním záběru stroje bez rizika tvorby bočních hrůbků.

Přídavné boční clony (TO)Přídavné boční clony (TO)

NAKONFIGURUJTE SI SVŮJ
TERRALAND TO Polonesený dlátový pluh

Jste zase o krok blíže ke svému novému stroji.
Veškeré příslušenství si můžete vyzkoušet v našem konfigurátoru,
nebo si o něm přečíst detailněji v prospektu.

Konfigurovat Prospekt

AGRONOMICKÝ RÁDCE

HLOUBKOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY
Hloubkové zpracování půdy má své prokazatelné výhody a dokáže plnohodnotně nahradit klasickou orbu, je-li prováděno správně a ve správný čas. Hloubkové zpracování umožnuje rozvinutí kořenových systémů, narušení utužených vrstev a plužní pánve a vytváří optimální půdní prostředí pro správný funkční vodní a vzdušný režim půdy. Stroje značky BEDNAR umožnují provádět hloubkové kypření až do maximální hloubky 65 centimetrů. Během jednoho přejezdu je vhodné kypření doplnit profilovým hnojením a dodat do půdy potřebné živiny.

Více o bezorebném zpracování půdy

Technická data

Tabulkou lze procházet posouváním do stran.
TERRALAND TOTO 4000 HMTO 5000 HMTO 6000 HMTO 6000+ HM
Pracovní šířkam4566,4
Přepravní šířkam3333,3
Přepravní délkam8,68,68,68,6
Přepravní výškam3,23,53,83,8
Počet radlic ks9111315
Pracovní hloubka radlic* cm55555555
Rozteč radlic cm 43 43 43 43
Jištění radlic hydraulickéhydraulickéhydraulickéhydraulické
Typ radlic Active - Mix / Zero - Mix Active - Mix / Zero - MixActive - Mix / Zero - MixActive - Mix / Zero - Mix
Doporučený výkon tažného prostředkukoní320 - 380400 - 500500 - 600500 - 620
Typ rámusklopnýsklopnýsklopnýsklopný
Max. zatížení na závěskg960650210210
Max. zatížení na nápravukg7 5008 5009 5009 500
Typ závěsuoko 40, 51, 55, 58, 62, 71, 73 / K80, K110oko 40, 51, 55, 58, 62, 71, 73 / K80, K110oko 40, 51, 55, 58, 62, 71, 73 / K80, K110oko 40, 51, 55, 62, 71, 73 / K80, K110 / TBZ, uchycení II., III., IV.
Celková hmotnost**kg8 4609 1509 7109 710

* závísí na půdních podmínkách **dle výbavy stroje

 

 

Galerie / Média

Reference a zkušenosti

TYPOVĚ PŘÍBUZNÉ KATEGORIE

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

  zde.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Posklizňové linky
  #
  Vyhledejte distributora
  #
  Objednejte předvádění
  #
  Dealer Area