INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE

Inovace a inovované technologické postupy posouvají vaše podnikání dopředu.

V současnosti se v zemědělství stále používají postupy, které se využívaly i před sto lety. Není to proto, že neexistuje modernější řešení. Je to z velké míry hlavně proto, že ověřené pracovní postupy se dědí z generace na generaci a farmáři jsou tradičně velmi konzervativní.

Vnější podmínky pro zemědělské podnikání se ale v čase vyvíjejí a významně liší od těch před sto lety. V poslední době procházíme obdobím, které se vyznačuje začínající klimatickou změnou. Dalším negativním jevem je vysoká cena lidské práce a nízká míra ochoty pracovat v zemědělském provozu.

Z obou jmenovaných důvodů je třeba zaběhlé technologické postupy inovovat. Využívat takové pracovní stroje, které budou dostatečně efektivně pracovat s půdní vláhou, inovovat tímto směrem obvyklé technologické postupy ve zpracování půdy a setí a hlavně využívat takové moderní a pokrokové technologie, se kterými bude ochoten pracovat člověk 21. století.

Firma BEDNAR společně se zákazníky, renomovanými vývojovými pracovišti a univerzitami vyvíjí a ověřuje nové inovativní technologie, které mají veškeré předpoklady nalézt odpovědi na otázky a výzvy, které před farmáři celého světa stojí.

Inovativní technologie BEDNAR FMT