Menu
×
Co hledáte?
#

Inovativní technologie

„Jsme profesionálním partnerem a rádcem zemědělců a přinášíme na vaši farmu nová technologická řešení.“

Přemýšlíme, vyvíjíme, inovujeme

V zemědělství stejně jako v kterémkoliv jiném oboru platí, že je potřeba neusnout na vavřínech. Neustálé zdokonalování zaběhlých technologických postupů v oblasti zpracování půdy a setí a nalézání nových způsobů hospodaření je jednou z cest, jak být v dosažených výsledcích podnikání lepší než váš soused.

Zemědělství dnes již dávno není jen o tom připravit seťové lůžko a kvalitně do něj založit porost, provést chemickou ochranu, sklidit porost a tak neustále dokola. Stejně jako jiná odvětví, i zemědělství prochází masivní digitalizací a automatizací jednotlivých procesů. I na tuto změnu je potřeba pružně reagovat a vyrábět takové stroje, které jedním stisknutím tlačítka přenesou v reálném čase do kanceláře agronoma data o vysetém množství osiva, variabilně aplikovaném množství hnojiva nebo informace o hloubce zpracování půdy na jednotlivých částech pozemku.

We Think, Develop and Innovate

Dlouholeté zkušenosti v oblasti hloubkového zpracování půdy

Jsme významní specialisté v oblasti hloubkového zpracování půdy. Toto řešení propagujeme již celou řadu let a dlouhodobě spolu s vědeckými organizacemi a předními zemědělskými podniky ověřujeme jeho pozitivní vliv na půdní úrodnost, a tedy výnos pěstovaných plodin.

Spolu s hloubkovým kypřením se intenzivně věnujeme metodě profilového hnojení, která je založena na přesné, často v závislosti na půdních mapách i variabilní, aplikaci atraktivních hnojiv do půdního prostředí plošně nebo do zpracovaných pásů půdy pod kořeny rostlin.

V reakci na řadu zejména legislativních změn v oblasti nakládání s přípravky na chemické ošetřování rostlin je před námi řada výzev v dalším vývoji strojů pro mechanickou likvidaci a ošetřování porostů.

Dlátové pluhy
Many Years of Experience in Deep Soil Cultivation
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area