Menu
×
Hvad kigger du efter?
#

Innovative teknologi

“Vi er landmændenes professionelle samarbejdspartner og rådgiver, og vi sikrer din virksomhed nye teknologiske løsninger.”

Vi tænker, udvikler og fornyr

Der er ingen brancher, hvor der er tid til at lade stå til. Det gælder også for landbruget. Ved løbende at forbedre velafprøvede teknologiske arbejdsprocesser indenfor jordbearbejdning og såning samt finde nye metoder til håndtering kan du klare dig bedre end naboen.

Landbrug er for længe siden holdt op med blot at handle om at forberede et såbed og etablere afgrøder, bruge kemisk beskyttelse, høste afgrøderne og forfra igen. Som i alle andre brancher har landbruget også gennemgået massiv digitalisering og automatisering af de enkelte processer. Vi er nødt til at regere med fleksibilitet på disse ændringer og producere maskiner, som overfører data i realtid om udsåede mængder, variable mængder af gødning eller information om jordbearbejdningsdybde i de enkelte dele af marken til kontoret med et enkelt tryk på en knap.

We Think, Develop and Innovate

Mange års erfaring med dyb jordbearbejdning

Vi er anerkendte eksperter inden for dyb jordbearbejdning. Vi har promoveret denne løsning i mange år, og vi har undersøgt den positive indvirkning på jordens frugtbarhed og udbyttet i afgrøderne i samarbejde med forskningsinstitutioner og førende landbrugsvirksomheder.

Sammen med dybdeharvning, undersøger vi også intenst metoden med gødskning i jordprofiler, baseret på nøjagtig og ofte varierende anvendelse af gødning i jordmiljøet i forhold til jordkort, enten på hele området eller i de bearbejdede jordstriber under planternes rødder.

Vi står over for mange udfordringer i udviklingen af maskiner til mekanisk fjernelse og behandling af vegetation, idet vi er nødt til at forholde os til lovændringerne om håndtering af kemisk plantebeskyttelse.

Grubbere
Many Years of Experience in Deep Soil Cultivation
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Find forhandler
#
Testkørsel
#
Download
#
Dealer Area