Menu
×
Hvad kigger du efter?
#

Behandling af afgrøderester

Behandling af afgrøderester efter høst er vigtig af flere årsager. Afgrøderester er en kilde til organisk materiale, og derfor er det ikke ønskværdigt blot at efterlade dem på marken uden yderligere opmærksomhed. Afgrøderester kan være ujævnt fordelt, hvilket forstyrrer jordbearbejdningen, og klumperne kan være med til at sprede sygdomme og skadedyr. Behandling af afgrøderester kan ske med STRIEGEL-PRO-halmstriglen eller MULCHER.

BEHANDLING AF KORNAFGRØDERESTER

Mængden af biomasse over jorden, i form af halm, stiger med et stigende kornudbytte. Halmen kan enten presses i baller efter høst eller knuses og fordeles på marken med en kombineret høstmaskine under høst. I sidstnævnte tilfælde er det nødvendigt at sprede afgrøderesterne jævnt i hele knivbjælkens bredde for at undgå, at der dannes klumper omkring knuseværket.

BEHANDLING AF KORNAFGRØDERESTER

JÆVN FORDELING AF AFGRØDERESTER ER GRUNDLAGET

En jævn fordeling af halm og afgrøderester kan opnås ved at bruge STRIEGEL-PRO-halmstriglen, som også bearbejder jord ned til en dybde på 4 cm, når den kører over marken, hvilket skaber ideelle betingelser for vækst af det tilbageværende sædekorn. Hvis den kombinerede høstmaskine efterlader længere stubbe, kan MULCHER-maskinen bruges til at afkorte stubbene, knuse stænglerne og fordele dem jævnt.

STRIEGEL-PRO-halmstrigle
Rovnoměrné rozprostření posklizňových zbytků je základ 830x470

BEHANDLING AF RAPSAFGRØDERESTER

STRIEGEL-PRO-halmstriglen, som er udstyret med skiveskær, er ideel til en stubmark med udtørret rapsafgrøde. De frontmonterede skær opskærer de tørre rapsdele, og halmstriglen fordeler dem jævnt på marken. De tilbageværende rapsfrø begynder at gro med det samme – skærene findeler jorden, halmstriglen blander de små rapsfrø med jorden, og de begynder at spire. Det efterfølgende destruktion er effektiv, billig og hurtig og dækker hele området.

En mulchmaskine skal bruges på en stubmark efter raps, som ikke er udtørret. Den knuser de genstridige afgrøderester og fordeler dem jævnt over hele marken.

Effektivt med brug af halmstriglen
BEHANDLING AF MAJSAFGRØDERESTER

MULCHNING SOM ET VÆRKTØJ TIL MEKANISK ELIMINERING.

Jordbearbejdning efter majshøst er ofte besværligt, og behandling af afgrøderester spiller en uundværlig rolle her. MULCHEREN reducerer afgrøderesterne til den optimale størrelse på 3-5 cm, fremskynder nedbrydningsprocessen og fremmer indarbejdningen i jorden.

MULCHNING SOM ET VÆRKTØJ TIL MEKANISK ELIMINERING

LANDSKABSPLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ENG- OG GRÆSAREALER

Mulchning spiller en uvurderlig rolle i landskabspleje og vedligeholdelse af eng- og græsarealer i forhold til ukrudtsbekæmpelse, såning af skov eller spredning af græs og fastholdelse af foderkvalitet.

Ukrudt kommer normalt ind på marken fra ubehandlede kanter, og kanterne bør derfor også behandles for at forebygge spredning på marken. Mulchning er også vigtigt for sikre foder af samme kvalitet på græsarealer, hvor mulchning hjælper med af gøre vegetationen tættere, forbedre spredningen af græs og fjerner det gamle, uafgræssede græs.

“BEHANDLING AF AFGRØDERESTER EFTER HØSTEN ER VIGTIG FOR AT SPARE PÅ DEN KVÆLSTOF I JORDEN, SOM ER NØDVENDIG FOR NEDBRYDNINGEN AF ORGANISK MATERIALE OG FOR NEM JORDBEARBEJDNING”

MULCH-maskine
LANDSKABSPLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ENG- OG GRÆSAREALER
УПРАВЛЕНИЕ НА ОСТАТЪЦИТЕ ОТ РЕКОЛТАТА

VÆLG EN MASKINE, SOM OPFYLDER DINE BEHOV

Dit behov
Nødvendig arbejdsbredde
Traktorens trækkraft

MASKINER DER PASSER TIL DINE KRITERIER

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Find forhandler
#
Testkørsel
#
Download
#
Dealer Area