Menu
×
Hvad kigger du efter?
#
 

Radrensning

Før udviklingen af ukrudtsmidler var mekanisk rensning uundværligt for at fjerne ukrudt i majs- eller sukkerroeafgrøder. Brugen af mekanisk rensning blev gradvist blevet mindre, efterhånden som der blev udviklet kemiske midler. Nu bliver rensning igen mere almindeligt på grund af lovgivningen og ændret brug af kemiske midler.

RENSNING ER BLEVET MODERNE IGEN

Radrensning benyttes oftest på marker med majs, solsikker eller sukkerroer, men det er også ved at blive populært på marker med raps og soja. I den nærmeste fremtid vil rensning også blive brugt som mekanisk fjernelse af ukrudt i kornafgrøder, som vil blive dyrket med mere afstand mellem rækkerne eller i dobbeltrækker med strip-till-jordbearbejdning.

ROW-MASTER-radrensere
RENSNING ER BLEVET MODERNE IGEN

HVILKE FORDELE ER DER VED RENSNING?

Rensning forbedrer planternes optag af næringsstoffer og vækstforholdene. Ved dyrkning af majs har det stor effekt i forhold til at øge biomassen over jorden. Harvning mellem rækkerne har en rensende effekt, hvilket reducerer behovet for at bruge ukrudtsmidler og er helt i tråd med udviklingen i retning af mere økologisk landbrug.

HVILKE FORDELE ER DER VED RENSNING?

RADRENSNING MOD UKRUDTSROER

Ukrudtsroer kan kun fjernes mekanisk fra sukkerroemarker ved hjælp af en rensemaskine. Radrensning beskytter samtidig jorden. Det løsnede jordlag mellem rækkerne forhindrer hurtigt afløb af overfladevand og mindsker risikoen for vand- og lufterosion. Flydende eller fast gødning kan bruges i renseprocessen, hvilket forbedrer forholdene for afgrøden.

“MED MEKANISK RENSNING FOR UKRUDT KAN MAN SPARE BETYDELIGE BELØB PÅ KEMISKE MIDLER.”

Meziřádkovým kypřením proti plevelné řepě

BESKYTTENDE JORDBEARBEJDNING

Landmænd har altid stræbt efter at skabe de bedste forhold for afgrødeetablering og afbalanceret vækst i forbindelse med jordbearbejdning. I praksis ser vi ofte velbearbejdet jord, hvor det øverste jordlag er fint med få klumper og ingen større jordpartikler. Nogle landmænd mener, at det er umuligt at etablere afgrøder i andet end denne bearbejdede og næsten “støvagtige” jord.

Men det modsatte kan sagtens lade sig gøre. De gradvise ændringer i landbrugsteknologi og såmetoder, lovgivning inden for kemisk plantebeskyttelse og presset for at reducere risikoen for jorderosion har vist, at fremtiden er jordbeskyttelse eller reduceret jordbearbejdning.

STRIP-TILL JORDBEARBEJDNING

Strip-till jordbearbejdningsteknologien er baseret på smalle striber, hvor der etableres rækkeafgrøder. Denne teknologi benyttes ofte ved jordbearbejdning ved såning af majs, solsikker, sukkerroer, raps eller soja. Det er dog kun et spørgsmål om tid, før denne teknologi også vil blive brugt til at forberede jorden inden såning af korn i to rækker eller brede rækker.

Striberne bearbejdes normalt med en afstand mellem rækkerne på 45/50 eller 75/80 cm om efteråret. De maskiner, som er egnede til strip-till jordbearbejdning, omfatter STRIP-MASTER EN med en maksimal arbejdsdybde på 35 cm og TERRASTRIP ZN med en arbejdsdybde på op til 55 cm til jordbearbejdning om efteråret.

Strip-till-harver
StripMaster-EN6000_830x470

HVILKE FORDELE ER DER VED STRIP-TILL-TEKNOLOGIEN?

Fordelene ved strip-till-jordbearbejdning omfatter hurtigere opvarmning af de bearbejdede striber ved solens hjælp, luftning af jorden, reduceret erosion, bedre optagelse af vand i jorden sammenlignet med direkte såning og omkostningsbesparelser i form af målrettet brug af gødning i de bearbejdede striber.

Rækkerne mellem de enkelte striber har en positiv effekt på jordforholdene. De ubearbejdede rækker mellem striberne holder på fugten i jorden og forebygger hurtig fordampning, og denne effekt er endnu større, når de ubearbejdede rækker er dækket af et lag afgrøderester eller der er efterafgrøde. Desuden fungerer de ubearbejdede rækker også som en barriere, der forhindrer hurtig udvikling af ukrudt, da det skaber et konkurrerende miljø.

Jaké jsou přínosy technologie strip-till?

DYB JORDBEARBEJDNING UDEN AT BLANDE JORDEN

TERRASTRIP-metoden er en landbrugsmetode udviklet af BEDNAR. Den bearbejder jorden dybere end ved den almindelige strip-till-metode. Sammenlignet med den almindelige strip-till-metode får man med TERRASTRIP-metoden væsentligt bedre resultater, især i majs. Striberne bearbejdes dybere – helt ned til 55 cm. Som følge deraf har majs bedre adgang til vand især i tørre områder. TERRASTRIP-metoden har også vist sig at være en fordel for roedyrkere.

BEDNAR TERRASTRIP
DYB JORDBEARBEJDNING UDEN AT BLANDE JORDEN
ВЪТРЕРЕДОВА ОБРАБОТКА

VÆLG EN MASKINE, SOM OPFYLDER DINE BEHOV

Dit behov
Nødvendig bearbejdningsdybde
Nødvendig arbejdsbredde
Traktorens trækkraft

MASKINER DER PASSER TIL DINE KRITERIER

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Find forhandler
#
Testkørsel
#
Download
#
Dealer Area