Menu
×
Hvad kigger du efter?
#
 

AFGRØDEETABLERING

Etableringen af hver enkelt afgrøde kræver specifikke betingelser baseret på den valgte jordbearbejdningsteknologi og vejrforholdene. Generelt skal afgrøden etableres inden for den angivne frist, så alle forudsætningerne for at opnå det ønskede udbytte er til stede.

UNIVERSELLE SÅMASKINER FRA BEDNAR TIL ALLE FORHOLD

Fordelen ved OMEGA-såmaskinerne er deres store alsidighed, som gør det muligt at bruge disse kompakte maskiner til direktes såning, hvor der er større mængder afgrøderester, eller helt traditionelt, med mulighed for at så i knoldet jord takket være den effektive kombination af skær eller at etablere efterafgrøder, græsser eller afgrøder direkte i stubmarken. Det samme gør sig gældende for de brede EFECTA CE-såmaskiner, som i modsætning til OMEGA ikke bruger tallerkenskær til jordbearbejdning, men kan udstyres med fire forskellige typer frontudstyr.

BEDNAR-såmaskiner
UNIVERSELLE SÅMASKINER FRA BEDNAR TIL ALLE FORHOLD

STOR DIVERSITET? SKÆR

OMEGA-såmaskinerne har en unik kombination af skær. Maskinens basisudstyr omfatter en dobbeltrække tallerkenskær, som kan deaktiveres efter behov. Tallerkenskærene efterfølges af den unikke PROFI-skærsektion. Denne skærsektion afhjælper problemet med jordpartikler, når man sår i tung eller våd jord, hvor tallerkenskærene kan danne knolde. De særligt udformede PROFI-skær findeler jorden tilstrækkeligt. Ved såning i knoldet jord er det muligt at montere den hydraulikstyrede crushbar foran tallerkenskærene for at knuse knoldene og planere jorden.

STOR DIVERSITET? SKÆR

ETABLERING AF FORÅRSAFGRØDER

Om foråret kan OMEGA-såmaskinen arbejde med helt deaktiverede tallerkenskær. Tallerkenskærene har tendens til at danne uønskede jordknolde i tung forårsjord. PROFI-skærene kan klare tallerkenskærenes arbejde, dvs. opvarme og lufte det øverste jordlag. Dette giver en veletableret afgrøde med god og ensartet fremspiring på hele marken.

ETABLERING AF FORÅRSAFGRØDER

ETABLERING AF SOMMERAFGRØDER

Om sommeren er de forreste tallerkenskærs intense arbejde meget vigtigt. Tallerkenskærene løsner jorden, skærer afgrøderester op og blander dem med jorden. PROFI-skærene øger tallerkenskærenes effektivitet, dvs. de bearbejder knoldene skær for skær, skærer afgrøderester op og trykker dem ned i jorden.

ETABLERING AF SOMMERAFGRØDER

AFGRØDEETABLERING AF HØJ KVALITET PÅ STUBMARK, EFTERGRØDER ELLER SÅNING AF ENG- OG GRÆSAREALER

Både den universelle OMEGA og den brede EFECTA CE-såmaskine kan udstyres med TURBO-skær i stedet for PROFI-skærene. TURBO-skær arbejder i samme linje som de bagmonterede almindelige såskær. TURBO-skærenes skarpe kanter danner en fure, hvor såskæret placerer frøet. Dette udstyr er også egnet til såning af eng- og græsarealer

AFGRØDEETABLERING AF HØJ KVALITET PÅ STUBMARK, EFTERGRØDER ELLER SÅNING AF ENG- OG GRÆSAREALER

GØDSKNING I EN ENKELT OVERKØRSEL

Den tredje type udstyr er FERTI-skærene, hvor der i en enkelt overkørsel gødskes mellem rækkerne og samtidig sås. Sådybden kan nemt indstilles. Gødskningen mellem rækkerne får afgrøden til at vokse hurtigt, sikrer effektiv brug af gødning med nem adgang til frøene og markant højere udbytte.

OMEGA OO_FL-såmaskine med supplerende gødskning
GØDSKNING I EN ENKELT OVERKØRSEL

HVORFOR BRUGE TID PÅ MELLEM- OG EFTERAFGRØDER?

FORDELE VED AT DYRKE HOVEDAFGRØDER MED MELLEMAFGRØDER

Den væsentligste årsag til de seneste års brug af mellemafgrøder i såningen er lovgivning og økologi. Der er et øget pres i forhold til at implementere bedre principper, som begrænser jord- og vinderosion, og ligeledes i forhold til at forbedre balancen af organisk materiale, øge vandinfiltrationen i jorden og reducere brugen af kemikalier. På længere sigt kan mellemafgrøder forbedre jordmiljøet, øge mængden af organisk materiale og dermed bedre påvirke de faktorer, som begrænser udbyttet, som f.eks. vand og næringsindhold i hovedafgrøden.

FORDELE VED AT DYRKE HOVEDAFGRØDER MED MELLEMAFGRØDER

EFTERAFGRØDER BIDRAGER TIL BEDRE JORDFORHOLD

Efterafgrøder dyrkes for at forbedre jordforholdene. De lufter jorden og skaber organisk materiale, som løbende trænger ned i jorden. Efterafgrøder er perfekte til at lufte jorden. De enkelte typer efterafgrøder (vikke, honningurt, boghvede, blodkløver, Sudangræs, hør, sennep) løser forskellige opgaver, idet rødderne på de enkelte efterafgrøder når ned i forskellige dybder. Rødderne transporterer fosfor og andre stoffer fra de nederste jordlag til de øverste. Efter indarbejdning i jorden, er stofferne tilgængelige for den næste afgrøde. Om sommeren skaber efterafgrøden skygge, eliminerer fordampning og mindsker risikoen for erosion.

EFTERAFGRØDER BIDRAGER TIL BEDRE JORDFORHOLD

BEDNAR HAR LØSNINGEN

Efterafgrøder kan nemt etableres ved at kombinere maskiner til jordbearbejdning med ALFA DRILL-såenheden eller med FERTI-BOX, FERTI-CART FC eller COMBO SYSTEM CS. Afgrøder kan også etableres ved brug af de universelle OMEGA-såmaskiner eller den brede EFECTA CE uden forudgående jordbearbejdning.

“OMEGA OO_FL og EFECTA CE-såmaskinerne er ekstremt alsidige takket være trykbeholderen med to kamre og muligheden for tilkobling af ALFA-DRILL-såenheden. Med denne løsning kan du så op til tre afgrøder samtidig, eller gødske med to typer gødning og så en afgrøde i en enkelt overkørsel. Gødningsdybden og udsåningen kan indstilles individuelt og uafhængigt af hinanden. Med denne tekniske løsning kan du således tilpasse dig den nyeste agronomiske udvikling og bruge moderne metoder til afgrødeetablering.”

BEDNAR nabízí řešení

GØDSKNING

Foruden korrekte vand- og luftforhold i jorden er man også nødt til at tage højde for tilførslen af næringsstoffer i jorden. Det seneste fald i husdyrbesætninger har medført reduceret brug af organisk gødning, hvilket på nuværende tidspunkt oftest erstattes af mineralsk gødning. Det mest almindelige gødningstyper indeholder kvælstof, fosfor, kalium og calcium.

Den aktuelle viden om, hvordan næringsstoffer opfører sig i jorden, er også en vigtig faktor, når man skal vælge, hvor i jorden gødningen skal placeres. Virkningen af de forskellige gødningstyper afhænger af deres samspil med jorden og hvor godt og hurtigt, de opløses i vand.

GØDSKNING I JORDPROFIL

Gødning af jordmiljøet, også kaldet gødskning i jordprofil, skal ske samtidig med dybdeharvning ved brug af FENIX-harver, kombineret ACTROS-harver eller TERRALAND-grubbere. Ved præcis placering af gødning motiveres rodsystemet til at vokse sig større hurtigere, hvilket er med til at løse de aktuelle problemer med fugtindholdet i jorden. Dette system til gødningsplacering bruges oftest til etablering af afgrøder med dybe rødder, som f.eks. majs, sukkerroer eller raps.

Det er for det meste fosforholdige gødningstyper eller kombinerede typer med fosfor, der benyttes i dette gødskningssystem, men også gødningstyper med ammoniumkvælstof eller svovl er egnede.

TERRALAND-grubbere
TERRASTRIP_ZN8-75_2020-Prelouc

STRIP-TILL JORDBEARBEJDNING I KOMBINATION MED GØDSKNING I JORDPROFIL

Målrettet nedfældning af gødning i bearbejdede striber giver meget spændende resultater. Striberne kan bearbejdes ved hjælp af TERRASTRIP ZN eller STRIP-MASTER EN. Med disse maskiner kan der gødskes i en enkelt overkørsel. I dette tilfælde nedfældes gødningen i de bearbejdede striber i en bestemt dybde. Gødningen er let tilgængelig for afgrøden, og man sparer betydelige beløb på gødning.

Maskiner til strip-till-bearbejdning
StripMaster-EN-6000 Pásové zpracování půdy v kombinaci s profilovým hnojením

BRED GØDSKNING

I forbindelse med forberedelse af såbedet bør der foretages bred nedfældning af gødningen. SWIFTER-såbedsharverne kan udstyres med et sæt til nedfældning af gødning i kombination med FERTI-BOX-beholdere. Gødningen fordeles jævnt og blandes i det øverste jordlag, hvor det er let tilgængeligt for planterne.

Gødningsbeholdere
Aplikace hnojiva na široko

MÅLRETTET GØDSKNING I VÆKSTFASEN

Ved rensning anbefales det at bruge flydende eller mineralske næringsstoffer ved hjælp af ROW-MASTER-radrenseren i kombination med en FERTI-BOX, en beholder til fast gødning, og en FERTI-TANK, en beholder til flydende gødning. Ved målrettet brug sparer man gødning og omkostninger i vækstfasen, udbyttet øges markant, og afgrødens modstandsdygtighed øges over for andre uønskede hændelser, som f.eks. længerevarende tørke.

“HVIS DU VIL OPNÅ DET ØNSKEDE UDBYTTE HAR DU BRUG FOR JORD AF HØJ KVALITET OG TILSTRÆKKELIGT MED VAND, LUFT OG NÆRINGSSTOFFER.”

MÅLRETTET GØDSKNING I VÆKSTFASEN
Засяване с торене

VÆLG EN MASKINE, SOM OPFYLDER DINE BEHOV

Dit behov
Nødvendig beholderkapacitet
Nødvendig arbejdsbredde
Traktorens trækkraft

MASKINER DER PASSER TIL DINE KRITERIER

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Find forhandler
#
Testkørsel
#
Download
#
Dealer Area