Menu
×
Какво търсиш?
#
 

Сеитба на културата

Всяка култура изисква специфични условия за своята сеитба въз основа на избраната технология за обработка на почвата и метеорологичните условия. Като цяло културата трябва да бъде засята до определения агрономически срок, за да отговаря на всички предпоставки за постигане на необходимия добив.

УНИВЕРСАЛНИ СЕЯЛКИ BEDNAR ЗА РАЗЛИЧНИ УСЛОВИЯ

Предимството на сеялките OMEGA се състои в тяхната висока гъвкавост, която дава възможност тези компактни машини да се използват в технологии за обработка на почвата без култивиране с по-големи количества остатъци от реколтата, или в традиционната конвенционална технология с възможност за засяване в груба бразда благодарение на ефективната комбинация на работните части или за сеитба на междинна култура, треви или зърнени култури директно в стърнище. Същото важи и за широкообхватните сеялки EFECTA CE и EFECTA CM, които нямат дискова секция за обработка на почвата, подобно на OMEGA серията, но EFECTA CE може да бъде предложена с четири вида предно оборудване.

Сеялки BEDNAR
УНИВЕРСАЛНИ СЕЯЛКИ BEDNAR ЗА РАЗЛИЧНИ УСЛОВИЯ

ГОЛЯМА РАЗЛИКА? РАБОТНИ СЕКЦИИ НА СЕИТБЕНИЯ БОТУШ

Сеялките OMEGA имат уникална комбинация от работни части. Основното оборудване на машината включва двуредова работна дискова секция, която може да се прибира, когато не е необходима. Дисковата секция е последвана от уникалната секция работни органи PROFI. Тази секция помага за справяне с проблемните почвени буци, а именно при засяване на тежки или влажни почви, когато дисковата секция може да образува лепкави буци. Специално оформените ботуши PROFI разрушават буците и помагат за ефективно изравняване на почвата. При засяване върху изорани или обработени почви е възможно да се монтира хидравлично регулируем нивелиращ Crushbar пред секцията на обработващия диск, за да се подпомогне разрушаването и изравняването на повърхността.

ГОЛЯМА РАЗЛИКА? РАБОТНИ СЕКЦИИ НА СЕИТБЕНИЯ БОТУШ

СЕИТБА НА ПРОЛЕТНА КУЛТУРА

През пролетта сеялката OMEGA може да работи с напълно прибрани дискове. Сеитбените ботуши PROFI управляват работата на диска, т.е. затопляне, аериране на горния почвен профил. Това води до добре засята реколта с отлично, равномерно поникване в цялото поле.

СЕИТБА НА ПРОЛЕТНА КУЛТУРА

СЕИТБА НА ЛЯТНА КУЛТУРА

“През лятото интензивната работа на предните дискове е много важна. Дисковете разрохкват почвата, нарязват остатъците от реколтата и я смесват с почвата. Сеитбените ботуши PROFI повишават ефективността на дисковете, т.е. обработват буците диск след диск, нарязват и притискат остатъците от реколтата в земята.”

СЕИТБА НА ЛЯТНА КУЛТУРА

КАЧЕСТВЕНА СЕИТБА НА КУЛТУРИ В СЕИТБЕНОТО ЛЕГЛО, МЕЖДИННИ КУЛТУРИ ИЛИ ЗАСЯВАНЕ НА ЛИВАДИ И ПАСИЩА

Универсалните сеялки OMEGA и широките сеялки EFECTA CE могат да бъдат оборудвани с ботуши TURBO, вместо с ботуши PROFI. Ботушите TURBO работят в същата линия като задните сеялки. Острият ръб на ботушите TURBO създава жлеб, където сеялката поставя семената. Тази опция за оборудване е подходяща и за засяване на ливади и пасища.

КАЧЕСТВЕНА СЕИТБА НА КУЛТУРИ В СЕИТБЕНОТО ЛЕГЛО, МЕЖДИННИ КУЛТУРИ ИЛИ ЗАСЯВАНЕ НА ЛИВАДИ И ПАСИЩА

ПРИЛАГАНЕ НА ТОР В ЕДИН ПРОХОД

“Третият вариант на оборудване включва ботушите за торене FERTI предназначени за прилагане на торове в междуредия и едновременна сеитба в един проход. Дълбочината на засяване може лесно да се регулира. Внасянето на торове в междуредията помага за бързо стартиране на растежа на културите, по-ефективно използване на торове с лесен достъп до семена и демонстративно по-висок добив.

Сеялка OMEGA OO_FL с допълнително торене
ПРИЛАГАНЕ НА ТОР В ЕДИН ПРОХОД

КАК ДА СЕ СПРАВИМ С ПРОБЛЕМИТЕ НА МЕЖДИННИТЕ КУЛТУРИ И ВТОРИЧНИ КУЛТУРИ?

ПРЕДИМСТВА НА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ОСНОВНИ КУЛТУРИ С МЕЖДИННИ КУЛТУРИ

Основните причини за използването на междинни култури в методите на засяване през последните няколко години се крият в законодателството и екологията. Натискът върху прилагането на по -добри принципи за ограничаване на ерозията на почвата и въздуха се увеличава, както и върху подобряването на баланса на органичните вещества, увеличаването на проникването на вода в почвата и намаляването на прилагането на химикали. В дългосрочен план междинните култури могат да подобрят състоянието на почвената среда, да увеличат дела на органичните вещества и по този начин да работят по -добре с ограничаващите фактори на добива, като влагата и храненето на основната култура.

ПРЕДИМСТВА НА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ОСНОВНИ КУЛТУРИ С МЕЖДИННИ КУЛТУРИ

МЕЖДИННАТА КУЛТУРА ДОПРИНАСЯ ЗА ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ПОЧВАТА

Междинната култура се отглежда за подобряване на почвените условия; аерира почвата и създава органично зелено вещество, което непрекъснато потъва. Междинните култури перфектно аерират почвите. Всеки вид междинна култура (тара трева, фацелия, елда, нигер, алена детелина, индийско просо, лен, синап) има различна задача, тъй като корените на всяка междинна култура достигат до различна дълбочина. Корените пренасят фосфор и други елементи от долните почвени слоеве към върха. След включването елементите са налични за следващата култура. През лятото междинната култура създава сянка, елиминира изпаряването на влагата и намалява риска от ерозия.

МЕЖДИННАТА КУЛТУРА ДОПРИНАСЯ ЗА ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ПОЧВАТА

BEDNAR ИМА РЕШЕНИЕ

Сеялката за директна сеитба DIRECTO NO е най-добрият вариант за сеитба на междинни култури. Директното засяване на междинни култури в необработена почва помага за поддържане на водата в полето и увеличава съдържанието на органична материя и хумус в почвата. BEDNAR предлага също решение за засяване на междинни култури с помощта на сеитбен агрегат ALFA DRILL или в комбинация с FERTI-BOX FB, FERTI-CART FC или COMBO SYSTEM CS резервоари за съхранение по време на обработка на почвата. Посевите могат да се засяват и с помощта на универсалните сеялки OMEGA или широките машини EFECTA CE без предварителна обработка на почвата.

„Сеялките OMEGA OO_FL и EFECTA CE се отличават с голямата си променливост на приложение, а именно благодарение на двукамерния бункер под налягане и възможността за закрепване на сеялката AFLA-DRILL. Това решение ви позволява да засеете до три култури едновременно или да приложите видове торове и да засеете една култура, всичко в един проход. Дълбочината на нанасяне на торовете и засяването могат да се задават индивидуално и независимо една от друга. По този начин това техническо решение Ви позволява да се адаптирате към новите агрономически тенденции и съвременните методи за създаване на култури.

BEDNAR nabízí řešení

Tорене

В допълнение към въпроса за правилно функциониращия воден и въздушен почвен режим, е необходимо също така да се обърне внимание на въпроса за снабдяването с хранителни вещества в почвата. Неотдавнашното намаляване на броя на добитъка доведе до намалено прилагане на органични торове, които в момента се заменят най -вече с минерални торове. Най -често използваните торове включват азотни, фосфорни, калиеви и калциеви торове.

“Сегашните познания за поведението на хранителните вещества в почвата са важен фактор при избора къде в почвения профил да се поставят торове. Ефективността на специфичните торове зависи от тяхното взаимодействие с почвата и от способността за разтваряне във вода и тяхната норма на внасяне.”

ПРОФИЛНО ТОРЕНЕ

Внасянето на тор в почвената среда, известно като профилно торене, трябва да се извършва заедно с дълбоко разрохкване с помощта на култиватори FENIX, комбинирани култиватори ACTROS или чизел плугове TERRALAND. Точно поставения тор мотивира кореновата система да расте по -бързо и по -голяма, което помага да се решат текущите проблеми с влажността на почвата. Тази система за поставяне на торове се използва най-често за създаване на дълбоко вкоренени култури, като царевица, захарно цвекло или маслодайна рапица.

В тази система за торене се прилагат предимно фосфорни торове или комбинирани с фосфорно съдържание, подходящи са и азотни торове с амониев азотен компонент или торове, които съдържат сяра.

Чизел плугове TERRALAND
TERRASTRIP_ZN8-75_2020-Prelouc

СИСТЕМА ЗА ИВИЧНА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА В КОМБИНАЦИЯ С ПРОФИЛНО ТОРЕНЕ

“Целевото прилагане на тор в обработените ивици помага да се постигнат много интересни резултати. Ивиците могат да се обработват с помощта на дълбокия култиватор TERRASTRIP ZN или култиватора STRIP-MASTER EN. Тези машини позволяват прилагане на торове с един проход. В този случай торът се прилага само в обработените ивици на определена дълбочина. Торът е лесно достъпен за културата и спестяванията в цената на торовете са значителни.”

Машини за ивична обработка
StripMaster-EN-6000 Pásové zpracování půdy v kombinaci s profilovým hnojením

ШИРОКО ПРИЛАГАНЕ НА ТОР

Широкото прилагане на стартерния тор трябва да се извършва по време на подготовката на сеитбеното легло. Предсеитбените култиватори SWIFTER могат да бъдат оборудвани с комплект за прилагане на торове в комбинация с бункери FERTI-BOX. След това торът се нанася равномерно и се смесва в горния почвен слой, където е лесно достъпен за растенията.

Бункери за тор
Aplikace hnojiva na široko

ЦЕЛЕВО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТОРОВЕ ПО ВРЕМЕ НА ВЕГЕТАЦИЯ

При плевене се препоръчва да се прилага течно или минерално подхранване с помощта на култиватор ROW-MASTER в комбинация с FERTI-BOX, бункер за твърди торове, FERTI-TANK, бункер за течни торове. Целевото приложение спестява разходи и торенето по време на вегетацията демонстративно увеличава добива и общата устойчивост на реколтата към други нежелани ефекти, като например дълготраен сух сезон.

„ЗА ДА ПОСТИГНЕТЕ ПЛАНИРАНИЯ ДОБИВ, ТРЯБВАТЕ КАЧЕСТВЕНА ПОЧВА И ДОСТАТЪЧНО ВОДА, ВЪЗДУХ И ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА“.

ЦЕЛЕВО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТОРОВЕ ПО ВРЕМЕ НА ВЕГЕТАЦИЯ

Директната сеитба като актуална тенденция

Директната сеитба в почва, която не е била предварително обработвана, е актуална тенденция при сеитбата, както на основна култура, така и на междинна такава. Директното засяване е отговор на продължаващото увеличаване на сушата и недостига на вода. Предимството на директната сеитба е в елиминирането на изпарението на почвената влага, намалявайки риска от ерозия, прегряване на почвата и развитието на плевели. Повишава се значително съдържанието на органична материя в почвата и основно спестява време и разходи, необходими при сеитбата на културите.

Pásové zakládání porostů

Сеитба в обработени ивици, ведно с торене

Технологията за култивиране на почвата Strip-till с едновременно прилагане на тор и поставяне на семена в обработената ивица предлага много агрономически предимства, включително контрол на ерозията, намалена вреда от отъпкването от машини в полето, както и опазване на водата. Чизел секция осигурява разрушаване на уплътнените почвени слоеве и качествена обработка на ивиците с възможност за едновременно внасяне на тор. Впоследствие семената се поставят в обработените ивици, осигурявайки на растенията достатъчно хранителни вещества и стимулирайки развитието на здрава коренова система.

Pásové zakládání porostů
Засяване с торене

ИЗБЕРЕТЕ МАШИНА СЪГЛАСНО НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Необходима операция
Необходим капацитет на бункера
Необходима работна ширина
Мощност на теглещо превозно средство

МАШИНИ ПО ВАШИТЕ КРИТЕРИИ

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Намери дилър
#
Тест драйв
#
Сваляния
#
Dealer Area