Menu
×
Mida sa otsid?
#
 

Kultuuride kasvamapanek

Iga põllukultuur vajab kasvamiseks kindlaid tingimusi – õiget mullaharimistehnoloogiat ja sobivat ilmastikku. Üldiselt tuleks põllukultuur kasvama panna määratud tähtajaks, et oleksid täidetud soovitud saagikuse eeltingimused.

BEDNARI UNIVERSAALSED TERAKÜLVIKUD ERINEVATEKS TINGIMUSTEKS

OMEGA terakülvikute eelis on nende mitmekülgsus, mis võimaldab neid kompaktseid masinaid kasutada otsekülviks juhul, kui taimejääke on suuremas koguses; või traditsiooniliste tehnoloogiatega, mis tänu tööosade tõhusale kombinatsioonile võimaldab külvata kõvadesse vagudesse või panna otse kõrrepõllule kasvama püüdekultuure, heintaimi või põllukultuure. Sama kehtib laiade terakülvikute EFECTA CE kohta, millel ei ole siiski mullaharimiseks mõeldud kettaplokki, erinevalt OMEGAst, kuid neile saab paigaldada nelja tüüpi esiseadmeid.

BEDNARi terakülvikud

ÜLIM MITMEKESISUS? NOAPLOKID

OMEGA terakülvikute tööosade kombinatsioon on ainulaadne. Masina põhivarustuses on kaherealine kettaplokk, mille saab sisse tõmmata, kui neid vaja pole. Kettaplokile järgneb ainulaadsete PROFI nugade plokk. See plokk aitab lahendada mullaklompide probleemi, eriti raskesse või märga mulda külvates, kui kettaplokk võib tekitada kleepuvaid klompe. Spetsiaalse kujuga PROFI noad murendavad klombid ja aitavad mulda tõhusalt tasandada. Künnimulda või kultiveeritud mulda külvates on võimalik kultiveerimisketaste ette kinnitada hüdrauliliselt reguleeritav purustuslatt, mis aitab pinda purustada ja tasandada.

KEVADISED PÕLLUKULTUURID

Kevadel saab OMEGA terakülvikut kasutada nii, et kettad on täielikult sisse tõmmatud. Ketaste tööd juhivad PROFI noad, mis õhutavad ja soojendavad pealmist mullakihti. Nii hakkab kultuur hästi kasvama ning tärkab kogu põllul ühtlaselt hästi.

SUVISED PÕLLUKULTUURID

Suvel on eesmiste ketaste intensiivne töö väga oluline. Kettad kobestavad mulda, lõikavad võimalikke taimejääke ning segavad need mullaga. PROFI noad muudavad ketaste töö tõhusamaks, s.t klompe töödeldakse ketashaaval ning taimejäägid tükeldatakse ja surutakse mulla sisse.

KVALITEETSE KULTUURI VÕI Vahekultuuri KASVAMAPANEK KÕRREPÕLLUL, NIITUDEL VÕI SÖÖDAMAADEL KÜLVAMINE

Nii universaalsele terakülvikule OMEGA kui ka laiale terakülvikule EFECTA CE saab PROFI nugade asemele paigaldada TURBO noad. TURBO noad töötavad samal joonel nagu tagumised puurnoad. TURBO nugade terav serv loob soone, kuhu puurnuga paigutab seemned. See varustusevariant sobib ka niitudel või söödamaadel külvamiseks.

VÄETAMINE ÜHEAINSA ÜLESÕIDUGA

Kolmas varustusevariant sisaldab FERTI nugasid, mis on mõeldud ühe ülesõiduga nii külvamiseks kui ka väetise paigutamiseks reavahedesse. Külvisügavust on lihtne seadistada. Väetise paigutamine reavahedesse aitab kultuuril kiiresti kasvama hakata, väetis mõjub tõhusamalt ning on seemnetele kergesti kättesaadav, mis tagab märgatavalt suurema saagi.

Terakülvik OMEGA OO_FL koos väetamisvõimalusega

MIKS TEGELEDA VAHE- JA VAHEKULTUURIDEGA?

PÕHIKULTUURIDE KOOS VAHEKULTUURIDEGA KASVATAMISE EELISED

Peamine põhjus, miks külvimeetodites kasutatakse viimastel aastatel vahekultuuri, on seadused ja keskkonnahoid. Suurenenud on surve rakendada paremaid põhimõtteid mulla ja õhu erosiooni piiramiseks, orgaaniliste ainete tasakaalu ning vee pinnasesse imbumise parendamiseks ja kemikaalide kasutamise vähendamiseks. Pikemas perspektiivis võib vahekultuur parandada mullakeskkonda, suurendada orgaanilise aine osakaalu ning seega suurendada saagikust, aidates põhikultuuril saada niiskust ja toitaineid.

VAHEKULTUUR SOODUSTAB PAREMAID MULLATINGIMUSI

Vahekultuuri kasvatatakse mullatingimuste parendamiseks, see õhutab mulda ning loob orgaanilist rohelist ainet, mis pidevalt mullaga seguneb. Vahekultuurid õhutavad mulda parimal viisil. Igal Vahekultuuril (hiirehernes, keerispea, tatar, õliramtilla, punane ristik, sorgo, lina, sinep) on oma ülesanne, kuna iga Vahekultuuri juured jõuavad erinevale sügavusele. Juurte kaudu liiguvad alumistest mullakihtidest pinnale fosfor ja muud elemendid. Pärast sissekündi on need elemendid saadaval järgmise põllukultuuri jaoks. Suvel annab püüdekultuur varju, väldib niiskuse aurustumist mullast ning vähendab erosiooniohtu.

BEDNARIL ON LAHENDUS

Vahekultuuri saab kergesti kasvama panna, kombineerides mullaharimiseks mõeldud masinaid terakülvikuga ALFA DRILL, või siis seadmega FERTI-BOX FB, FERTI-CART FC või COMBO SYSTEM CS. Kultuurid saab ilma eelneva mullaharimiseta kasvama panna ka universaalsete OMEGA terakülvikutega või laiade EFECTA CE masinatega.

„Terakülvikud OMEGA OO_FL ja EFECTA CE on erakordselt mitmekülgsete kasutusvõimalustega, seda tänu topelt survepunkrile ning võimalusele kinnitada külvik ALFA DRILL. See lahendus võimaldab külvata korraga kuni kolme kultuuri või kasutada ühe ülesõiduga kaht tüüpi väetist ja külvata üht põllukultuuri. Väetise- ja külvisügavust saab seadistada eraldi ning üksteisest sõltumatult. See tehniline lahendus võimaldab seega kohaneda uute põllumajandustrendidega ja tänapäevaste põllukultuuride kasvatamismeetoditega.“

Väetamine

Lisaks õigesti toimivale vee- ja õhurežiimile tuleb tegelda ka mulla toiteainevarustusega. Kuna kariloomade arv on viimasel ajal vähenenud, on vähenenud ka orgaaniliste väetiste kasutamine, mis praegu asendatakse enamjaolt mineraalväetistega. Kõige sagedamini kasutatakse lämmastik-, fosfor-, kaalium- ja kaltsiumväetisi.
Praegused teadmised toitainete mullas käitumise kohta on oluline tegur, millega arvestada, kui valida, kuhu mullaprofiilis väetised paigutada. Konkreetse väetise tõhusus oleneb nende vastasmõjust mullaga ning vees lahustumise suutlikkusest ja kiirusest.

PROFIILVÄETAMINE

Väetise mullakeskkonda lisamine, mis on tuntud ka profiilväetamisena, tuleks teha koos sügavkobestamisega, kasutades kultivaatoreid FENIX, kombikultivaatoreid ACTROS või peitelatradega TERRALAND. Täpselt paigutatud väetis motiveerib juuresüsteemi kiiremini ja suuremaks kasvama, mis aitab lahendada mullaniiskuse probleeme. Seda väetamissüsteemi kasutatakse kõige sagedamini sügavate juurtega kultuuride kasvatamiseks nagu mais, suhkrupeet või õliraps.
Selle süsteemiga kasutatakse peamiselt fosforväetisi või fosforisisaldusega kombiväetisi, samuti sobivad ammooniumlämmastiku komponendiga või väävlit sisaldavad väetised.

Kobestusadrad TERRALAND
TERRASTRIP_ZN8-75_2020-Prelouc

RIBAKULTIVEERIMINE KOOS PROFIILVÄETAMISEGA

Kultiveeritud ribade sihipärane väetamine annab väga huvitavaid tulemusi. Ribasid saab kultiveerida sügavkultivaatoriga TERRASTRIP ZN, või kultivaatoriga STRIP-MASTER EN. Need masinad võimaldavad väetada üheainsa ülesõiduga. Sel juhul kantakse väetis ainult töödeldud ribadele kindlale sügavusele. Väetis on põllukultuurile kergesti kättesaadav ning väetise- ja rahakulu oluliselt väiksem.

Ribakultiveerimise masinad
StripMaster-EN-6000 Pásové zpracování půdy v kombinaci s profilovým hnojením

LAIALT VÄETAMINE

Starterväetisi tuleks laialt kasutada külvipinda ette valmistades. Külvipinna kultivaatoritele SWIFTER saab paigaldada väetamiskomplekti koos FERTI-BOX punkritega. Seejärel kantakse väetis ühtlaselt põllule ning segatakse pealmise mullakihiga, kus see on taimedele kergesti kättesaadav.

Väetisepunkrid

SIHTVÄETAMINE VEGETATSIOONI AJAL

Umbrohutõrjet tehes on soovitatav lisada vedelaid või mineraalseid toiteaineid, kasutades kultivaatorit ROW-MASTER koos tahkeväetise punkriga FERTI-BOX või vedelväetise mahutiga FERTI-TANK. Sihtväetamine aitab kokku hoida ning vegetatsiooniaegne väetamine suurendab silmanähtavalt nii saagikust kui ka põllukultuuri vastupidavust soovimatutele mõjudele nagu näiteks pikk põuaperiood.

„SOOVITUD SAAGIKUSE JAOKS ON VAJA KVALITEETSET MULDA JA PIISAVALT VETT, ÕHKU JA TOITAINEID.“

Valige masin oma vajaduste järgi

Vajalik töö
Nõutav punkri maht
Nõutav töölaius
Vedava sõiduki võimsus

Teie kriteeriumidele vastavad masinad

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Jaotusvõrk
#
Proovisõit
#
Allalaadimine
#
Edasimüüja ala