Menu
×
Czego szukasz?
#
 

Zakładanie upraw

Każda uprawa wymaga określonych warunków do jej założenia, w oparciu o wybraną technologię uprawy gleby oraz warunki pogodowe. Zasadniczo uprawę należy ustalić w określonym terminie agronomicznym, aby spełnić wszystkie warunki wstępne uzyskania wymaganego plonu.

UNIWERSLANE SIEWNIKI BEDNAR DO RÓZNORODNYCH WARUNKÓW

Zaletą siewników OMEGA jest ich duża wszechstronność, która umożliwia stosowanie tych kompaktowych maszyn w technologiach uprawy zerowej przy większych ilościach resztek pożniwnych lub w tradycyjnej technologii konwencjonalnej z opcją siewu w grubą bruzdę, dzięki wydajnej kombinacji części roboczych lub do zakładania międzyplonu, traw lub upraw bezpośrednio na ściernisku. To samo dotyczy siewników o dużej szerokości EFECTA CE i EFECTA CM, które jednak nie posiadają sekcji talerzowej do uprawy gleby jak OMEGA, natomiast siewnik EFECTA CE można wyposażyć w cztery rodzaje osprzętu przedniego.

Siewniki BEDNAR
Univerzální secí stroje BEDNAR pro různorodé podmínky

WYSOKA RÓŻNORODNOŚĆ? SEKCJE ROBOCZE REDLIC

Siewniki OMEGA posiadają unikalną kombinację sekcji roboczych. W podstawowym wyposażeniu maszyny znajduje się dwurzędowa sekcja robocza talerzy, którą w razie potrzeby można wyłączyć. Za sekcją talerzową znajduje się wyjątkowa sekcja redlic PROFI. Ta sekcja pomaga uporać się z problemem cząstek gleby, a mianowicie podczas siewu na glebach ciężkich lub wilgotnych, gdy sekcja talerzowa może tworzyć lepkie bryły. Specjalnie ukształtowane redlice PROFI wystarczająco rozdrabniają glebę. W przypadku siewu w nierówną bruzdę, przed sekcją talerzową można zamontować hydraulicznie regulowaną włókę Crushbar, aby rozbić bruzdę i wyrównać powierzchnię.

ВИСОКА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОПЦІЙ? РОБОЧА СЕКЦІЯ - COULTER ДИСКИ

ZAKŁADANIE UPRAW WIOSENNYCH

Wiosną siewnik OMEGA może pracować z całkowicie wyłączonymi talerzami. Wiosną talerze mają tendencję do tworzenia niepożądanych fragmentów gleby na cięższych glebach. Redlice PROFI zarządzają pracą sekcji talerzowej, tj. rozgrzewaniem, napowietrzaniem górnego profilu glebowego. Skutkuje to dobrze ugruntowanym plonem o doskonałych, jednolitych wschodach na całym polu.

Jarní založení porostů

ZAKŁADANIE UPRAW LETNICH

Latem bardzo ważna jest intensywna praca przednich tarcz. Talerze spulchniają glebę, tną wszelkie resztki pożniwne i mieszają je z glebą. Redlice PROFI zwiększają wydajność talerzy, tzn. uprawiają bryły talerz po talerzu, rozdrabniają i wciskają w ziemię resztki pożniwne.

Letní založení porostů

WYSOKIEJ JAKOŚCI ZAKŁADANIE UPRAW NA ŚCIERNI, SIEW POPLONÓW LUB WYSIEW ŁĄK I PASTWISK

Zarówno uniwersalne siewniki OMEGA, jak i wielkogabarytowe siewniki EFECTA CE mogą być wyposażone w redlice TURBO zamiast redlic PROFI. Redlice TURBO pracują w tej samej linii co redlice nasienne. Ostra krawędź redlic TURBO tworzy bruzdę, w którym redlica siewnika umieszcza ziarno. Ta opcja wyposażenia nadaje się również do wysiewu łąk i pastwisk.

ЯКІСНИЙ ПОСІВ ПО СТЕРНІ АБО ПОСІВ ЛУКІВ ТА ПАСОВИЩ

APLIKACJA NAWOZU W JEDNYM PRZEJEŹDZIE

Trzecią opcją wyposażenia są redlice nawozowe FERTI, przeznaczone do wysiewu nawozu w międzyrzędach i jednoczesnego siewu w jednym przejeździe. Głębokość siewu można łatwo ustawić. Aplikacja nawozu między rzędami pomaga w szybkim rozpoczęciu wzrostu upraw, bardziej efektywnym wykorzystaniu nawozu, łatwym dostępie do nasion i wyraźnie wyższym plonie.

Siewnik OMEGA OO_FL z nawożeniem uzupełniającym
Aplikace hnojiva v průběhu jednoho přejezdu

DLACZEGO ZAJMOWAC SIĘ KWESTIĄ SIEWU POŚREDNIEGO ORAZ POPLONÓW?

ZALETY UPRAW GŁÓWNYCH Z UPRAWAMI POŚREDNIMI

Główne powody stosowania międzyplonu w metodach siewnych w ostatnich latach leżą w prawodawstwie i ekologii. Wzrasta nacisk na wprowadzanie lepszych zasad ograniczania erozji gleby i powietrza, a także na poprawę bilansu materii organicznej, zwiększenie infiltracji wody w glebie i ograniczenie stosowania chemikaliów. W dłuższej perspektywie międzyplon może poprawić stan środowiska glebowego, zwiększyć udział materii organicznej, a tym samym lepiej współpracować z czynnikami ograniczającymi plon, takimi jak wilgotność i odżywienie rośliny głównej.

ПЕРЕВАГИ ВИРОЩУВАННЯ ОСНОВНИХ КУЛЬТУР З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОМІЖНИХ КУЛЬТУР

POPLON PRZYCZYNIA SIĘ DO LEPSZYCH WARUNKÓW GLEBY

Poplon uprawiany jest w celu poprawy warunków glebowych; napowietrza glebę i tworzy materię organiczną, która stale opada. Międzyplon doskonale napowietrza glebę. Każdy rodzaj międzyplonu (facelia, gryka, niger, koniczyna szkarłatna, proso indyjskie, len, gorczyca) ma inne zadanie, ponieważ korzenie każdego międzyplonu osiągają inną głębokość. Korzenie przenoszą fosfor i inne pierwiastki z niższych warstw gleby do wierzchniej warstwy. Po włączeniu elementy te, są dostępne dla następnej uprawy. Latem międzyplon tworzy cień, eliminuje parowanie wilgoci i zmniejsza ryzyko erozji.

МІЖРЯДНІ КУЛЬТУРИ ПІДВИЩУЮТЬ ЯКІСТЬ ГРУНТУ

BEDNAR MA ROZWIĄZANIE

Siewnik bezpośredni DIRECTO NO jest najlepszym rozwiązaniem do zakładania międzyplonu. Bezpośredni siew międzyplonów w nieuprawianej glebie pomaga utrzymać wodę na polu oraz zwiększa zawartość materii organicznej i próchnicy w glebie. BEDNAR oferuje również rozwiązanie do siewu międzyplonów przy pomocy agregatu wysiewającego ALFA DRILL lub w połączeniu ze zbiornikami magazynującymi FERTI-BOX FB, FERTI-CART FC lub COMBO SYSTEM CS podczas uprawy gleby. Uprawy można również zakładać uniwersalnymi siewnikami OMEGA lub szerokimi maszynami EFECTA CE bez wcześniejszej uprawy gleby.

„Siewniki OMEGA OO_FL i EFECTA CE wyróżniają się dużą różnorodnością zastosowań, zwłaszcza dzięki dwukomorowemu zbiornikowi ciśnieniowemu i opcji dołączenia zespołu wysiewającego AFLA-DRILL. To rozwiązanie umożliwia wysiew do trzech roślin jednocześnie lub zastosowanie różnych rodzajów nawozu i wysiew jednej rośliny w jednym przejeździe. Głębokość aplikacji nawozu i wysiew można ustawić indywidualnie i niezależnie od siebie. To rozwiązanie techniczne umożliwia zatem dostosowanie się do nowych trendów agronomicznych i nowoczesnych metod zakładania upraw.”

BEDNAR nabízí řešení

Nawożenie

Oprócz kwestii prawidłowo funkcjonującego reżimu wodno-powietrznego gleby należy również zająć się kwestią zaopatrzenia gleby w składniki pokarmowe. Niedawny spadek pogłowia zwierząt gospodarskich doprowadził do ograniczenia stosowania nawozów organicznych, które obecnie w większości zastępowane są nawozami mineralnymi. Najczęściej stosowanymi nawozami są nawozy azotowe, fosforowe, potasowe i wapniowe.
Obecna wiedza na temat zachowania składników odżywczych w glebie jest ważnym czynnikiem przy wyborze miejsca w profilu glebowym, w którym należy umieścić nawozy. Skuteczność poszczególnych nawozów zależy od ich interakcji z glebą oraz od zdolności rozpuszczania się w wodzie i jej szybkości.

NAWOŻENIE PROFILU GLEBOWEGO

Aplikację nawozu do środowiska glebowego, tzw. nawożenie profilowe, należy prowadzić wraz z głęboką uprawą za pomocą kultywatorów FENIX, kombinowanych ACTROS lub pługów dłutowych TERRALAND. Tak precyzyjnie rozmieszczony nawóz motywuje system korzeniowy do szybszego i większego wzrostu, co pomaga rozwiązać bieżące problemy z wilgotnością gleby. Ten system rozmieszczania nawozów jest najczęściej stosowany do zakładania roślin głęboko ukorzeniających się, takich jak kukurydza, burak cukrowy czy rzepak.
W tym systemie nawożenia stosuje się głównie nawozy fosforowe lub kombinowane z zawartością fosforu, nadają się również nawozy azotowe ze składnikiem azotu amonowego lub nawozy zawierające siarkę.

Pługi dłutowe TERRALAND
TERRASTRIP_ZN8-75_2020-Prelouc

UPRAWA STRIP-TILL W POŁĄCZENIU Z NAWOŻENIEM PROFILOWYM

Ukierunkowane zastosowanie nawozu na uprawiane pasy pozwala osiągnąć bardzo ciekawe rezultaty. Pasy można uprawiać za pomocą kultywatora głębokiego TERRASTRIP ZN lub kultywatora STRIP-MASTER EN. Maszyny te pozwalają na aplikację nawozu w jednym przejeździe. W takim przypadku nawóz jest aplikowany tylko w uprawione pasy na określonej głębokości. Nawóz jest łatwo dostępny dla upraw, a oszczędności kosztów nawozów są znaczne.

Maszyny do uprawy pasowej
StripMaster-EN-6000 Pásové zpracování půdy v kombinaci s profilovým hnojením

SZEROKIE ZASTOSOWANIE NAWOZU

Szeroką aplikację nawozu startowego należy wykonać podczas przygotowania łoża siewnego. Agregaty uprawowe SWIFTER mogą być wyposażone w zestaw do aplikacji nawozów w połączeniu ze zbiornikami FERTI-BOX. Nawóz jest następnie aplikowany równomiernie i mieszany w wierzchniej warstwie gleby, gdzie jest łatwo dostępny dla roślin.

Zbiorniki na nawóz
Aplikace hnojiva na široko

UKIERUNKOWANE APLIKOWANIE NAWOZÓW W CZASIE WEGETACJI

Podczas odchwaszczania zaleca się stosowanie nawozu płynnego lub mineralnego za pomocą kultywatora ROW-MASTER w połączeniu z FERTI-BOX, zbiornikiem na nawóz stały, FERTI-TANK, zbiornikiem na nawóz płynny. Ukierunkowane zastosowanie oszczędza koszty, a nawożenie podczas wegetacji wyraźnie zwiększa plon i ogólną odporność uprawy na inne niepożądane efekty, takie jak długotrwała pora sucha.

„ABY OSIĄGNĄĆ WYMAGANE PLONY POTRZEBUJESZ WYSOKIEJ JAKOŚCI GLEBY ORAZ WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI WODY, POWIETRZA I SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH.”

MÅLRETTET GØDSKNING I VÆKSTFASEN

Siew bezpośredni jako aktualny trend

Wysiew bezpośredni do gleby, która nie była wcześniej uprawiana, to aktualny trend w zakładaniu zarówno uprawy głównej, jak i międzyplonu. Siew bezpośredni jest odpowiedzią na utrzymujący się wzrost suszy i niedoboru wody. Zaletą siewu bezpośredniego jest eliminacja parowania wilgoci z gleby, co zmniejsza ryzyko erozji, przegrzania gleby i wzrostu chwastów. Zwiększa zawartość materii organicznej w glebie oraz znacząco oszczędza czas i koszty siewu roślin.

Pásové zakládání porostů

Siew pasowy z ukierunkowanym nawozem

Technologia uprawy pasowej z jednoczesnym nawożeniem i umieszczaniem nasion w pasach uprawy zapewnia wiele korzyści agronomicznych, w tym kontrolę erozji, zmniejszenie ruchu na polu i ochronę wody. Sekcja dłutowa zapewnia usunięcie zbitych warstw gleby i jakościową uprawę pasów z możliwością jednoczesnego stosowania nawozów. Następnie nasiona umieszcza się w uprawianych pasach, dostarczając roślinom wystarczającą ilość składników odżywczych i sprzyjając rozwojowi zdrowego systemu korzeniowego.

Pásové zakládání porostů
Засяване с торене

WYBIERZ MASZYNĘ WEDŁUG SWOICH WYMAGAŃ

Wymagana operacja
Wymagana pojemność zbiornika
Wymagana szerokość robocza w metrach
Moc ciągnika

MASZYNY WEDŁUG TWOICH KRYTERIÓW

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Znajdż dealera
#
Jazda próbna
#
Pobierz
#
Dealer Area