WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Jednym z głównych problemów w branży rolniczej jest brak siły roboczej. Jeżeli chętni do pracy się już pojawiąją to ich koszt utrzymania diametralnie wzrastają.

Dlatego Bednar zawsze koncentrował się na produkcji maszyn, które są bardzo wydajne i ergonomiczne, maksymalnie produktywne.

Od dłuższego czasu dostarczamy rolnikom maszyny dużych szerkości roboczych, które są w stanie przepracowywać duże areały, przy dużej minimalizacji czasu pracy.

Projektujemy maszyny z uwzględnieniem minimalnych wymagań dotyczących regularnych czynności serwisowych, dążymy do optymalizacji wszystkich zadań, które poprzedzają wdrożenie maszyn, przyczyniając się w ten sposób do produktywnego wykorzystania czasu pracy i minimalizacji kosztów dla rolników.

ATLAS AE
SWIFTERDISC XE 12 400

Wszystkie szerokie maszyny zostały zaprojektowane pod kątem bezproblemowego poruszania się na drogach transportu publicznego, dlatego maksymalna szerokość transportowa to 3 metry, a wysokość 4 metry. Zmiana pozycji maszyny z transportowej na pozycję roboczą to kwestia chwil, dzięki zaawansowanym systemom sterowania.

Wszyscy wiemy, że presja wywierana na przedsiębiorców w rolnictwie jest olbrzymia i jeśli nabyte technologie i maszyny mogą przynajmniej częściowo zmniejszyć tę presję, nasza użyteczność w tej kwestii jest dla nas dodatkową motywacją.