Menu
×
Czego szukasz?
#

Produkcja

MIEJSCE, GDZIE MASZYNY FIRMY BEDNAR, CZESKIEJ, RODZINNEJ FIRMY SĄ SKŁADANE CZĘŚĆ PO CZĘŚCI

BEDNAR zakończył ostatnią fazę budowy zakładu produkcyjnego w Rychnovie nad Kněžnou w 2020 roku. Była to największa i najdroższa inwestycja Spółki w historii. Budowa obejmowała dwukondygnacyjną halę montażową „F” o powierzchni 13 589 m2. Górna kondygnacja służy do wszystkich wstępnych montaży elementów i podzespołów, parter służy do końcowego montażu maszyn, które są tam kontrolowane i paletyzowane do transportu w razie potrzeby.

POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA PRACY

W budowie znalazły się również pomieszczenia biurowe dla kierownictwa zakładu produkcyjnego, zaplecze socjalne z szatniami dla pracowników, magazyny, pomieszczenia techniczne, stacje rozdzielcze i inne. Lakiernia (Hala CDE) jest teraz połączona z nową halą montażową za pomocą międzykondygnacyjnego automatycznego przenośnika ze strefą magazynową na najwyższym piętrze i strefą montażu malowanych części poniżej lakierni. Bezpośrednie połączenie transportu części z lakierni do hali montażowej wyeliminowało skądinąd skomplikowany i wymagający transport części, a także zmniejszyło ryzyko uszkodzenia. Pojemność nowej hali produkcyjnej znacznie przekracza nasze pierwotne możliwości i pozwala nam pracować z dużą wydajnością w pracy dwuzmianowej.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

NOWA HALA ZAŁADUNKU

W 2020 roku zakończyliśmy również budowę hali wysyłkowej „G” i przyległych dróg. To kolejny ważny węzeł logistyczny między produkcją, a konsumentami. Ta część przez długi czas nie była w żaden sposób modernizowana, aby przyczynić się do zwiększenia zdolności dyspozytorskiej oraz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa, i higieny pracy. Spodziewamy się, że inwestycja ta, oprócz wyżej wymienionych, zapewni stabilne przejście przez wysyłkę w każdych warunkach atmosferycznych i pomoże pokryć zwiększone zapotrzebowanie spedycyjne w głównym sezonie.

NOUVEL ENTREPÔT D'EXPÉDITION

PÓŁAUTOMATYCZNY MAGAZYN

Inne projekty, które BEDNAR zdecydował się zrealizować w 2020 roku to przebudowa hali „A”, która zostanie przebudowana na funkcjonowanie magazynu półautomatycznego. Wykorzystanie mapy magazynowej i automatycznej nawigacji samochodów ciężarowych do lokalizacji znacznie poprawi efektywność procesu przyjmowania i wydawania towarów niskokosztowych i paletowych. Wydawanie materiału zostanie zoptymalizowane pod kątem potrzeb nowej hali montażowej, sprawiając, że przyszłe przepływy magazynowe będą odpowiednio zminiejszone. Bieżąca faza obejmowała również budowę innych tras dla zwiedzających i ich połączenie z istniejącymi już trasami i pomostami.

UN NOUVEAU MAGASIN SEMI-AUTOMATIQUE

ZRÓWNOWAŻONY WZROST POWIERZCHNI MONTAŻOWYCH

W ciągu ostatnich dwóch lat firma poprawiła moc produkcyjną, aby sprostać rosnącemu popytowi. W roku 2017 konieczne było wybudowanie nowej hali magazynowej o większej pojemności do przechowywania komponentów maszyn oraz rozszerzenie obszaru parkingowego, aby zaspokoić zapotrzebowanie na krótkoterminowe przechowywanie gotowych maszyn wyznaczonych do przesyłki. Na początku roku 2018 przydzielono nowy projekt dalszej rozbudowy mocy produkcyjnych i modernizacji zakładu. Rozpoczęto budowę nowej hali ekspedycyjnej oraz połączenie zakładu produkcyjnego z główną drogą ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na szybką wysyłkę produktów.

UNE IMPORTANTE AUGMENTATION DES SURFACES DE MONTAGE

ZAKŁAD PRODUKCYJNY W MIEJSCOWOŚCI DOUDLEBY NAD ORLICI

Produkcja to żywy proces, który wymaga ciągłego kontrolowania i reagowania na nie oczekiwane sytuacje i potrzeby firmy. Jedną z takich potrzeb było rozpoczęcie produkcji w zakładzie Doudleby nad Orlicí w 2017, który używany był wcześniej jako miejsce dla działu rozwoju i serwisu, zaraz po siedzibie głównej fabryki czyli Rychnov nad Kněžnou. Dzięki poniesionym inwestycjom firma zdołała przekształcić i wyposażyć hale pierwotnie przeznaczone jako miejsce magazynowe, na miejsca produkcyjne z linią montażową. Doudleby Centre nadal zapewnia miejsce dla działu rozwoju i serwisu oraz stanowi miejsce produkcyjne (małe serie) przeniesione z fabryki Rychnov nad Kněžnou.

L'USINE DE PRODUCTION DE DOUDLEBY NAD ORLICÍ

CENTRALNY MAGAZYN CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że to klienci pozwalają nam projektować i produkować maszyny rolnicze, inwestujemy nie tylko w zwiększanie wydajności produkcji maszyn, ale także w obsługę klienta – na przykład w dostępność części zamiennych. BEDNAR FMT corocznie zwiększa inwestycje w stany magazynowe części zamiennych. W połowie 2018 roku konieczne stało się całkowite oddzielenie działu części zamiennych i umożliwienie jego dalszego rozwoju ze względu na rosnące zapotrzebowanie na przechowywanie części zamiennych i trwającą budowę nowych hal w głównym zakładzie. Dlatego BEDNAR FMT założył trzecie centrum w Kostelec nad Orlicí, które służy jako centralny magazyn części zamiennych. Dogodna lokalizacja (dostępność do głównego zakładu oraz głównych dróg) i więcej niż wystarczająca pojemność magazynowa zapewnią lepszą i dostępność części zamiennych dla klientów.

ПЕРЕВАГИ ОРИГІНАЛЬНИХ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

Wierzę, że wszystkie opisane powyżej rzeczy pomogą nam zrobić znaczący krok naprzód. Dają nam nowe możliwości, doświadczenie i zaangażowanie w wykonywanie naszej pracy najlepiej jak tylko potrafimy.

Vojtěch Bednář
BEDNAR FMT Szef produkcji

„Jsem přesvědčen, že všechny výše popsané objekty nás posunou opět o významný krok dál. Dají nám nové možnosti, zkušenosti a zároveň závazek dělat naši práci co nejlépe.“
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Znajdż dealera
#
Jazda próbna
#
Pobierz
#
Dealer Area