AGRONOMICZNE KNOW-HOW

Strategia firmy BEDNAR polega na oferowaniu takiej technologii, która umożliwia rolnikom wykonywanie wszystkich operacji w polu, od zbioru po siew, z zachowaniem maksymalnej jakości.

JAK ZARZĄDZAĆ RESZTKAMI POŻNIWNYMI?

Wszystko rozpoczyna się po zbiorach, od zagospodarowania resztek pożniwnych. Do tej operacji oferujemy brony i rozdrabniacze resztek pożniwnych.

Od kiedy uprawa ścierniska stała się głównym motorem dla wzrostu plonów, wraz ze zmniejszającą się rolą produkcji zwierzęcej, nadszedł czas na kultywatory uniwersalne jako podstawowe maszyny do uprawy gleby. Produkujemy całą gamę tego typu maszyn. Naszym celem jest dostarczanie maszyn relatywnie tanich, przyjaznych dla klienta i zapewniających doskonałą uprawę profilu glebowego, która gwarantuje dobry rozkład resztek pożniwnych, utrzymanie wilgoci poprzez zaburzenie kapilarności oraz start samosiewów.

STRIEGEL- PRO PE
Agronomiczne know-how BEDNAR

GŁĘBOKA KULTYWACJA

Kolejnym krokiem technologicznym jest mechaniczne usunięcie samosiewów, ponownie używamy kultywatorów ścierniskowych lub innych maszyn w odniesieniu do konkretnej wybranej uprawy.

Jesteśmy specjalistami w głebokiej uprawie gleby. Promujemy to rozwiązanie od wielu lat i od dawna współpracujemy z organizacjami naukowymi i wiodącymi przedsiębiorstwami rolniczymi, sprawdzającymi pozytywny wpływ tej metody na żyzność gleby, a tym samym na plon uprawianych roślin.

Agronomiczne know-how BEDNAR

Brony STRIEGEL-PRO mieszają drugi wzrost rzepaku z glebą na płytkiej głębokości 2-4 cm. Co
powoduje szybkie jego wzrost i możliwość jego chemicznej eliminacji.

Agronomiczne know-how BEDNAR

Wymieszanie samosiewów w górnej warstwie profilu glebowego, poprzez użycie dla
przykładu brony talerzowej, która pozwala na kontrolę jego wzrostu, powoduje jego
opóźnione kiełkowanie w porównaniu z bronami do słomy.

Agronomiczne know-how BEDNAR

Gdy kultywatory lub pługi dłutowe używana są bezpośrednio po żniwach bez uprzedniej
kontroli, a nasiona są mieszane w niższych partiach profilu, to mogą o sobie dać znać, w
poźniejszym wzroście docelowej uprawy.

Agronomiczne know-how BEDNAR

Kiedy używany jest pług, samosiewy dostają się na dno bruzdy. Ryzyko wtórnego kiełkowania
w nowo powstałych uprawach, nawet w kolejnych latach, jest wysokie.

NAWOŻENIE PROFILU GLEBOWEGO

Razem z głęboką kultywacją rozwijamy system nawożenia profilu glebowego, oparty na precyzyjnym i często zmiennym (w zależności od mapowania gleby) dozowaniu nawozu bezpośrednio do środowiska glebowego. Taki precyzyjny system nawożenia pobudza system korzeniowy do szybszego i bardziej masywnego wzrostu, co pomaga rozwiązać problem z wilgocią gleby.

W przypadku upraw szerokorzędowych proponujemy system głębokiej uprawy pasowej połączony z pasowym nawożeniem poniżej poziomu siewu. Ta metoda pomaga rolnikom w ekonomicznym założeniu siewu wraz z maksymilizacją potencjalnego plonu.

TERRASTRIP
Agronomiczne know-how BEDNAR

MIĘDZYRZĘDOWA KULTYWACJA

W odpowiedzi na zmienne warunki pogodowe, a także różne restrykcyje nałożone przez urzędy, opracowujemy metody i sprawdzamy procedury technologiczne dla międzyrzędowej uprawy gleby. Postanowiliśmy maksymalnie wykorzystać zaawansowany sprzęt do prowadzenia maszyn w międzyrzędziach i sprzęt, który pozwala na dozowanie różnych typów nawozów z roślin uprawianych w czasie wegetacji, kiedy można maksymalnie wykorzystać nawóz.

AGREGATY PRZEDSIEWNE

Kolejna grupa maszyn to agregaty przedsiewne, które przygotowują glebę do siewu. Nasze wieloletnie prace rozwojowe i testy sprawiły, że jesteśmy wiodącym światowym dostawcą technologii uprawy przedsiewnej, maszyn o szerokościach od 3 do 18 metrów. Projektujemy maszyny z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb w uprawie gleby, gdzie jednym z głównych warunków sukcesu jest niezmienna głębokość utworzonego łoża przedsiewnego. Można to osiągnąć dzięki wyrafinowanemu systemowi utrzymywania głębokości pracy.

OMEGA OO_L

PRECYZYJNE UKŁADANIE NASION

Ostatnimi czasy intensywnie pracowaliśmy nad rozwojem i produkcją uniwersalnych siewników. Nasza koncepcja opiera się na konkretnych wymaganiach klientów względem maszyny, która może łączyć różne typy uprawy gleby w zależności od warunków lub pory roku. W procesie siewu wybraliśmy absolutnie precyzyjne rozmieszczanie nasion za pomocą systemu PSP, zawieszonego na równoległoboku. Zdajemy sobie sprawę z wymagań klientów dotyczących umieszczania nasion na jednolitej głębokości na całej szerokości siewnika. Nasza technologia wysiewu wykorzystuje najnowocześniejsze metody dystrybucji nasion i ustalania dawki wysiewu, ale wciąż widzimy potencjał w rozwijaniu obecnej technologii w tej dziedzinie.

Jeśli wybierzesz jedną z maszyn BEDNAR lub całą technologię BEDNARA dla swoich pól, będziemy wdzięczni za udostępnienie wyników i rekomendacje innych użytkowników lub instytutów badawczych w celu zmaksymalizowania Twoich korzyści.

BEDNAR knows how!