Menu
×
Co hledáte?
#

Agronomické know-how

„Jsme zemědělci, kteří ctí tradici zemědělství a reagujeme na moderní zemědělské trendy a postupy.“

Rovnocenné partnerství

Zemědělství je právem považováno za jeden z nejpotřebnějších oborů na planetě. Již od pradávna je spojováno s produkcí výživy pro obyvatele. Bez zemědělství by na planetě neexistoval život. Jsme hrdí na to, že můžeme stát po vašem boku a ctít tradici zemědělství.

Zemědělci zemědělcům. Přesně tak by se dal charakterizovat náš vztah k Vám. Nepřistupujeme k Vám jako k zákazníkovi, který od nás jakožto výrobce zemědělské techniky požaduje stroj. Jsme velice úzce propojeni se zemědělstvím a před každým vývojem stroje diskutujeme požadavky na koncepci a výbavu strojů se zemědělci ze všech různých koutů světa.

V každém ze strojů BEDNAR je naše DNA. To nám umožnuje se nazývat inovativním výrobcem zemědělské techniky, který vyvíjí a vyrábí moderní zemědělské stroje pro zpracování půdy a setí s přidanou hodnotou pro konečné uživatele.

Rovnocené partnerství

Posouváme vaše podnikání kupředu

Ačkoliv může zemědělství působit na mnohé jako velice konzervativní obor, opak je pravdou. V zemědělství není rok, který by byl jako ten předchozí shodný v jedné jediné věci – liší se množství srážek, napadení rostlin chorobami a škůdci, hodnota výnosu nebo situace na trhu s komoditami.

Abychom byli schopni zemědělcům pomáhat a udržet rychlé tempo oboru, je zapotřebí pružně reagovat na moderní zemědělské trendy, a především být jejich iniciátorem. At už se jedná o vysoce univerzální secí stroje vhodné pro zakládání až třech druhů plodin nebo stroje pro meziřádkové kypření s cílenou aplikací hnojiva, vždy získáváte stroj s vysokou přidanou hodnotou a potenciálem posunout vaše podnikání dopředu.

Setí a hnojení
Posouváme vaše podnikání kupředu
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area