АГРОНОМИЧЕСКО KNOW-HOW

Стратегията на BEDNAR е да предложи такава цялостна технология, която позволява на земеделците да извършат всички полеви операции от жътвата до сеитба с максимално качество.

HOW TO DEAL WITH CROP RESIDUE?

Всичко това започва още след прибирането на реколтата от междинните култури с управлението на растителните остатъци. За тази операция ние предлагаме брани и мулчери за наситняване на остатъка от жътва.

Когато добре обработеното стърнище става все по-важно по отношение на нарастващия добив на културите, както и при намаляващият дял на животинската продукция е време за стърнищните култиватори. Те са подходящи за първото основно почвено култивиране. Ние произвеждаме пълната гама от такива машини. Целта ни е да предоставим евтино, лесно за управление и най-висококачествено обработване на стърнището в този почвен слой, в който да провокираме процесите на разграждане на остатъците от растенията, като запазваме влагата чрез прекъсване на капилярите и провокираме повторният растеж.

STRIEGEL- PRO PE
Агрономическо Know-How

IN-DEPTH CULTIVATION

Следващата технологична стъпка в почвообработването е механичното отстраняване на повторния растеж, като отново използваме стърнищни култиватори или основно обработване на почвата по отношение на избраната култура.

Ние сме специалисти в така наречените дълбоки почвени обработки. Подкрепяме това решение от много години и отдавна си сътрудничим с научни организации и водещи земеделски компании, като изследваме положителният ефект на този метод върху почвеното плодородие и подобряването добива на отглежданите култури.

Агрономическо Know-How

The STRIEGEL-PRO harrows mix the second growth of the oil seed rape with soil at a shallow depth (2–4 cm). It then grows quickly and can be quickly eliminated on a chemical basis.

Агрономическо Know-How

Миксирането на останлите семена от загубите при жътва и семената на плевелите в горните части на почвения профил, например използвайки дисков култиватор, позволява подходящо следене на повторния растеж. Въпреки това, капацитетът на кълняемост на втория растеж се забавя в сравнение с палцовите брани.

Агрономическо Know-How

Когато се използват директнo лемежни култиватори или чизел плугове директно без никакъв предварителен контрол на растителните остатъци и загубите (останалите зърна на полето), семената се миксират  дълбоко в почвения профил и могат да се появят сред новосъздадената култура.

Агрономическо Know-How

Когато се използва обработка с плуг, останалите на полето семена отиват до дъното на браздата. Рискът от повторно покълване в новосъздадените култури, дори през следващите години е много голям.

PROFILE FERTILISATION

Заедно с дълбокото култивиране ние се занимаваме и с метода на профилно торене, базирано на точи и понякога променливи (често зависими от почвените карти) приложения на атрактивни торове в почвената среда. Точно тази прецизно доставена тор, провокира кореновата система за по-бърз и масивен растеж. Това от своя страна подпомага решаването на настоящите проблеми с влагата.

За редовите култури, ние предлагаме система от дълбока обработка на почвата в ивицата на полагане на семената, ведно с торовнасяне под растението. Този метод помага на земеделците да отглеждат културите по-икономично, същевременно увеличавайки максимално потенциала за добив.

TERRASTRIP
Агрономическо Know-How

INTER-ROW SOIL CULTIVATION

В отговор на променливите метеорологични условия, както и в резултат на редица ограничителни мерки, наложени от регулаторните органи, ние разработваме методи и проверяваме технологията при обработката на почвата в междуредието. Решението ни бе да използваме максимално усъвършенствано оборудване за воденето на машините в междуредието. Използваме също така системи за променливо торовнасяне, което позволява дозиране на различни видове тор с отглежданата култура по време на вегетация, когато микроелементите могад да бъдат усвоени максимално.

SEEDBED CULTIVATOR

Друга група машини включва предсеитбените култиватори, които подготвят почвата за сеитба. Нашите дългогодишни разработки и тестове ни превърнаха във водещ световен доставчик на подобна технология от 3 до 18 метра работна ширина. Ние проектираме нашите машини, като отчитаме реалните нужди в подготовката на почвата, където едно от основните условия за успех е постонно поддържаната работна дълбочина при подготовка на семенното легло. Това може да бъде постигнато чрез усъвършенствана система за следене на почвения релеф.

OMEGA OO_L

PRECISE SEED PLACEMENT

В последно време бяхме силно ангажирани в разработването и производството на универсална сеялка за слята повърхност. Нашата концепция се базира на изискванията поставени от клиентите върху машина, която да бъде в състояние да комбинира различни видове почвена обработка спрямо условията за работа или сезона. За процеса на сеитба ние сме избрали абсолютно точното полагане на семената посредством PSP системата ни, базирана на паралелограм. Наясно ме, че основното изискване за сеитба е поставянето на семената на абсолютно еднаква дълбочина по цялата работна ширина на машината. Нашата сеитбена технология използва най-съвременните методи за разпределение на семенния поток и определяне на сеитбена норма, но все още сме изправени пред предизвикателствата в разработване на настоящата технология в тази област.

Ако изберете BEDNAR машина или цялостна BEDNAR технология за вашите полета, ние ще имаме честта да ви споделим резултати и препоръки от други потребители или изследователски институти за да увеличим максимално вашите предимства.

BEDNAR знае как!