Сваляния

Свали официални брошури на продуктите.

БРОШУРА ЗА МАШИНИ

СЕИТБА И ТОРЕНЕ

Орган за сеитба

Сеялка

Торовнасяне и семена

ОБРАБОТКА

Дисков култиватор

Култиватор за подготовка на почвата

ОБРАБОТКА

Многофункционален култиватор

Чизел плуг

Комбиниран чизел плуг

Прикачни ролери

УПРАВЛЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ ОСТАТЪЦИ

Брана за слама

Подрязване

МЕЖДУРЕДОВА ОБРАБОТКА

Междуредова обработка

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika