ИСТОРИЯ НА КОМПАНИЯТА

BEDNAR FMT е основана през 1997 година под името STROM Export. Основата идея бе да се изнасят висококачествени Чешки селскостопански машини в чужбина. Бързо осъзнахме, че е необходимо знанията от практическото използване на машините и коментарите на потребителите да се приложат пряко в дизайна и конструирането. И това беше само една малка стъпка за създаването на отдела по разработване и производство на селскостопански машини, които ние проектирахме, стремейки се да отговорим на реалните потребности на земеделците не само в чужбина но и в Чешка Република. Тази цел стана наш приоритет във времето , тъй като Вашите нужди  са наша мотивация. И след като нуждите на фермерите продължават да се развиват, ние продължаваме да търсим нови начини за удовлетворяването им.

1997 – 2003

2006 – 2010

2011 – 2013

2015 – 2018