HISTORIE SPOLEČNOSTI

Společnost BEDNAR FMT byla založena v roce 1997 tehdy ještě pod názvem STROM Export. Základní myšlenkou byl export kvalitních českých zemědělských strojů do zahraničí. Během velmi krátké doby se projevila nutnost pružně promítat poznatky z praktického provozu a připomínky uživatelů strojů do jejich konstrukčního řešení. Odtud to byl již jen krůček k založení oddělení vývoje a výrobě zemědělských strojů vlastní konstrukce, které se snaží uspokojovat skutečné potřeby zemědělců nejen v zahraničí, ale i u nás. Tento cíl se od té doby stal naší prioritou, jelikož Vaše potřeby jsou naší motivací. A protože se potřeby zemědělců stále vyvíjejí, hledáme i my stále nové způsoby jejich uspokojení.

1997 – 2003

2006 – 2010

2011 – 2013

2015 – 2018