Menu
×
Co hledáte?
#

Historie společnosti

Společnost BEDNAR FMT založil JUDr. Ing. Ladislav Bednář v roce 1997. První název společnosti byl STROM Export a základní myšlenkou byl export kvalitních českých zemědělských strojů do zahraničí. Tato myšlenka se během krátké doby změnila. Objevila se nutnost pružně promítat poznatky z praktického provozu a připomínky uživatelů strojů do jejich konstrukčního řešení. V ten moment to byl již jen krůček k založení nového oddělení vývoje a výrobě zemědělských strojů vlastní konstrukce, které se snaží uspokojovat skutečné potřeby zemědělců po celém světě. A protože potřeby zemědělců se stále vyvíjejí, naší motivací a prioritním cílem je jejich neustálé uspokojování.

1997 - 2003
1997

Založení společnosti STROM Export s.r.o.

JUDr. Ing Ladislav Bednář zakládá společnost za účelem exportu českých zemědělských strojů do zahraničí.

Historie_1997

Výrobní a skladovací plochy: 0 m2

1998

Výroba vlastních strojů

Prvním vyrobeným strojem společnosti STROM Export s.r.o. byl diskový podmítač DISK PROFI

BEDNAR-HISTORY-1998

Výrobní a skladovací plochy: 2 079 m2

1999

Rozšíření nabídky diskových podmítačů

Dalším strojem od českého výrobce byl hřídelový diskový podmítač DOWLANDS v zelené barvě

Historie_1999

Výrobní a skladovací plochy: 2079 m2

2003

Barevná změna IMAGE

Zemědělské stroje změnili barvu ze zelené na žlutou

BEDNAR-HISTORY-2003

Výrobní a skladovací plochy: 2 079 m2

2006 - 2011
2006

Vlastní výrobní závod v Rychnově nad Kněžnou

Zahájení výroby zemědělských strojů v nových prostorách

BEDNAR-HISTORY-2006

Výrobní a skladovací plochy: 3 932 m2

2008

První rozšíření výrobního závodu

Ve výrobním závodě v Rychnově nad Kněžnou proběhla přístavba výrobně-skladovací haly B

BEDNAR-HISTORY-2008

Výrobní a skladovací plochy: 3 932 m2

2010

Uvedení dlátového pluhu na trh

Strom Export začíná prodávat dlátový pluh TERRALAND TN a začíná se věnovat vývoji nových modelů širokozáběrových podmítačů

Historie_2010

Výrobní a skladovací plochy: 3 932 m2

2011

Rekonstrukce administrativních prostor

Proběhla rekonstrukce administrativních prostor a hlavního průčelí výrobního závodu v Rychnově nad Kněžnou

BEDNAR-HISTORY-2011

Výrobní a skladovací plochy: 3 932 m2

2012 - 2015
2012

Druhé rozšíření výrobního závodu

Významným rozšířením výrobního závodu byla výstavba haly pro práškovou lakovnu

BEDNAR-HISTORY-2012

Výrobní a skladovací plochy: 4 794 m2

2013

Významná změna IMAGE

Společnost STROM Export mění svůj název na BEDNAR FMT s.r.o.

Historie_2013

Výrobní a skladovací plochy: 9 234 m2

2014

Modernizace výrobní haly

Výrobní hala A prošla rekonstrukcí a doplněním o moderní technologie

BEDNAR-HISTORY-2014

Výrobní a skladovací plochy: 14 061 m2

2015

Rozšíření montážní kapacity

v rámci areálu výrobního závodu v Rychnově nad Kněžnou došlo k rozšíření montážních kapacit o 1 200 m2

BEDNAR-HISTORY-2015

Výrobní a skladovací plochy: 15 126 m2

2017 - 2020
2017

Nová plátěná skladovací hala

Požadavky na uskladnění se neustále zvyšují. Z tohoto důvody byla postavena v návaznosti na výrobní závod plátěná skladovací hala

BEDNAR-HISTORY-2017

Výrobní a skladovací plochy: 15 126 m2

2018

Zahájení výstavby moderní dvoupodlažní výrobní haly v Rychnově nad Kněžnou

V prosinci byl položen základní kámen a začala výstavba moderní dvoupatrové výrobní haly

Historie_2018

Výrobní a skladovací plochy: 16 585 m2

2019

Nová expediční hala

Pro zkvalitnění nakládky byla vybudována expediční hala

Nová expediční hala

Výrobní a skladovací plochy: 16 585 m2

2020

Rozšíření výrobního závodu v Rychnově nad Kněžnou o 12 268 m2

Nová dvoupatrová montážní hala rozšířila kromě rozšíření výrobních prostor umožnila i spuštění linkového způsobu výroby strojů BEDNAR

BEDNAR-HISTORY-2020

Výrobní a skladovací plochy: 30 492 m2

2021 - 2022
2021

Zahájení prodeje širokozáběrového secího stroje

Společnost BEDNAR doplňuje svou technologickou linku širokozáběrových strojů o secí stroj EFECTA CE 12000,

BEDNAR-HISTORY-2021

Výrobní a skladovací plochy: 30 492 m2

2022

Rok oslav 25. výročí od založení společnosti v roce 1997

Společně s našimi partnery a zákazníky jsme v průběhu celého roku slavili 25. výročí společnosti. Podívejte se na speciální stránky věnované 25. výročí: 25bednar.com

25-let-BEDNAR

Výrobní a skladovací plochy: 30 492 m2

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area