VYSOKÁ PRODUKTIVITA

Jednou z hlavních hrozeb pro podnikatele v zemědělství je úbytek pracovní síly ochotné pracovat v zemědělském provozu. Nejenom, že lidé nemají zájem, ale pokud již pracovat chtějí, náklady na jejich práci v poslední době enormně stoupají

I z tohoto důvodu se společnost BEDNAR od svého vzniku zaměřila na vývoj a výrobu strojů, které maximálně spoří pracovní sílu. Jsou maximálně produktivní.

Zemědělcům dlouhodobě nabízíme širokozáběrové stroje schopné v minimálním čase a s maximální kvalitou zpracovat velké výměry.

Tyto pracovní stroje navrhujeme s ohledem na minimální nároky na pravidelné servisní činnosti, snažíme se optimalizovat veškeré úkony, které předcházejí vlastnímu nasazení strojů a i tím přispíváme k produktivnímu využití pracovního času a minimalizujeme náklady zemědělských podnikatelů.

Atlas AE 12400 BEDNAR FMT
SWIFTERDISC XE 12400 Atlas BEDNAR FMT

Všechny širokozáběrové stroje jsou konstruovány s ohledem na bezproblémový provoz po pozemních komunikacích v maximální transportní šířce 3 metry a výšce 4 metry. Jejich přenastavení z transportní pozice do pracovního nasazení je díky sofistikovaným systémům ovládání dílem okamžiku.

Všichni si uvědomujeme, že tlak na podnikatele v zemědělství je enormní a pokud pořízené technologie a stroje alespoň částečně mohou od tohoto tlaku ulevit, je pro nás výzvou být tímto způsobem užiteční.