Menu
×
Co hledáte?
#

Výroba

MÍSTO, KDE SOUČÁSTKU PO SOUČÁSTCE VZNIKAJÍ STROJE RODINNÉ ČESKÉ FIRMY BEDNAR

Aktuálně poslední etapu výstavby výrobního závodu v Rychnově nad Kněžnou dokončila společnost BEDNAR v roce 2020. Etapa byla zároveň historicky nejrozsáhlejší a nejvyšší investicí společnosti. Předmětem výstavby se stala dvoupodlažní Montážní hala „F“ o užitné ploše 13 589 m2. V horním patře probíhají veškeré předmontáže komponent a podsestav, ve spodním podlaží jsou pak stroje kompletovány do finální podoby, probíhá zde jejich kontrola a případná paletizace pro přepravu.

ZKVALITNĚNÍ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

Součástí etapy byla i administrativní část pro management výrobního závodu, sociální zázemí se šatnami pro zaměstnance, skladovací prostory, technické místnosti, trafostanice aj. V rámci celého projektu došlo k propojení Lakovny (hala „CDE“) s novou montážní halou meziúrovňovým automatickým dopravníkem se skladovací zónou v horním patře a seřadištěm nalakovaných dílů pod lakovnou. Díky přímému napojení dopravy dílců z lakovny do montáže odpadla jinak obtížná a náročná interní přeprava dílů a taktéž možnost jejich poškození. Kapacita nové montážní haly výrazně překračuje naše původní možnosti a umožňuje nám velice efektivní práci ve dvousměnném provozu.

ZKVALITNĚNÍ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

NOVÁ EXPEDIČNÍ HALA

V roce 2020 byl také dokončen projekt výstavby Expediční haly „G“ a přilehlých komunikací. Jedná se o další důležitý logistický uzel mezi výrobou a odběrateli. Právě v této části již několik let nedošlo k žádné modernizaci přispívající ke zvýšení expediční kapacity, a především ke zlepšení pracovních podmínek a BOZP. Od této investice očekáváme kromě výše zmíněného především zachování stabilní průchodnosti expedicí za každého počasí a možnost vykrytí zvýšených expedičních požadavků v době sezóny.

NOVÁ EXPEDIČNÍ HALA

NOVÝ POLOAUTOMATICKÝ SKLAD

Mezi dalšími projekty, které se rozhodla společnost BEDNAR v roce 2020 realizovat, je rekonstrukce haly „A“ resp. její přestavba na provoz poloautomatického skladu. Využitím skladové mapy spolu s automatickou navigací vozíků na lokace povede k výraznému zefektivnění procesů přijmu a výdeje drobného a paletového zboží. Výdej materiálu bude optimalizován k potřebám nové montážní haly, čímž dojte k dalšímu zeštíhlení toků. V rámci této etapy došlo k instalaci dalších prohlídkových tras a jejich propojení s již existujícími lávkami.

NOVÝ POLOAUTOMATICKÝ SKLAD

VÝZNAMNÉ NAVÝŠENÍ MONTÁŽNÍCH PLOCH

Během dvou let se podařilo firmě nově vzniklé kapacity zcela využít, a tak byl začátkem roku 2018 zadán projekt na další rozšíření montážních kapacit a modernizaci závodu. Vzhledem ke zvyšující se poptávce a produkci bylo ale již v roce 2017 nutné zajistit výstavbou nové skladové haly vyšší kapacity uskladnění strojových komponent a během roku 2018 reagovat rozšířením odstavných ploch i na zvyšující se potřeby krátkodobého uskladnění zhotovených strojů určených k expedici. Především kvůli stále vyšším nárokům na rychlou expedici výrobků byla v průběhu roku 2018 zahájena projekce výstavby nové expediční haly a napojení výrobního závodu na hlavní komunikaci.

VÝZNAMNÉ NAVÝŠENÍ MONTÁŽNÍCH PLOCH

VÝROBNÍ ZÁVOD V DOUDLEBÁCH NAD ORLICÍ

Výroba je velmi živý proces, kdy je potřeba neustále reagovat na vzniklé nenadálé situace a potřeby firmy. Jednou takovou potřebou se koncem roku 2017 stalo opětovné spuštění výroby v závodě BEDNAR FMT Doudleby nad Orlicí, které po výstavbě hlavního závodu v Rychnově nad Kněžnou primárně sloužilo k servisním a vývojovým účelům. Díky investicím se zde podařilo zrekonstruovat a vybavit jednu z hal původně určenou ke skladování a rozšířit tak počet montážních pracovišť. Středisko Doudleby tedy i nadále zajišťuje vývojovou a servisní činnost, přičemž zároveň zodpovídá za část produkce (malosériové) převedené z výrobního závodu Rychnov nad Kněžnou.

VÝROBNÍ ZÁVOD V DOUDLEBÁCH NAD ORLICÍ

CENTRÁLNÍ SKLAD NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Protože jsme si vědomi, že ten, kdo nám umožňuje vyvíjet a vyrábět zemědělské stroje, je zákazník, neplynuly investice pouze do rozšiřování kapacit pro zajištění včasné výroby strojů, ale pochopitelně i do služeb péče o zákazníka jako jsou např. dodávky náhradních dílů. S každoroční pravidelností zvyšuje firma BEDNAR investice do skladových zásob v podobě náhradních dílů, až bylo v polovině roku 2018 nutné kvůli rostoucím požadavkům skladování ND a připravované výstavbě nových hal v hlavním závodě oddělení náhradních dílů zcela osamostatnit a umožnit jeho další růst. V polovině roku 2018 vzniklo tedy třetí středisko BEDNAR FMT Kostelec nad Orlicí, které slouží jako centrální sklad náhradních dílů. Díky své příhodné lokalitě (s blízkou dostupností do hlavního závodu i na hlavní dopravní cesty) a více než dostatečným skladovacím kapacitám umožní vyšší propustnost a dostupnost ND směrem k zákazníkům.

VÝHODY ORIGINÁLNÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Jsem přesvědčen, že všechny výše popsané objekty nás posunou opět o významný krok dál. Dají nám nové možnosti, zkušenosti a zároveň závazek dělat naši práci co nejlépe.

Vojtěch Bednář
Výrobní ředitel BEDNAR FMT

„Jsem přesvědčen, že všechny výše popsané objekty nás posunou opět o významný krok dál. Dají nám nové možnosti, zkušenosti a zároveň závazek dělat naši práci co nejlépe.“
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area