VÝROBA

Prozatím poslední etapu výstavby výrobního závodu v Rychnově nad Kněžnou dokončila společnost BEDNAR FMT v roce 2015.

Během dvou let se podařilo firmě nově vzniklé kapacity zcela využít, a tak byl začátkem roku 2018 zadán projekt na další rozšíření montážních kapacit a modernizaci závodu. Vzhledem ke zvyšující se poptávce a produkci bylo ale již v roce 2017 nutné zajistit výstavbou nové skladové haly vyšší kapacity uskladnění strojových komponent a během roku 2018 reagovat rozšířením odstavných ploch i na zvyšující se potřeby krátkodobého uskladnění zhotovených strojů určených k expedici. Především kvůli stále vyšším nárokům na rychlou expedici výrobků byla v průběhu roku 2018 zahájena projekce výstavby nové expediční haly a napojení výrobního závodu na hlavní komunikaci.

Výroba
Fabricación

Výroba je velmi živý proces, kdy je potřeba neustále reagovat na vzniklé nenadálé situace a potřeby firmy. Jednou takovou potřebou se koncem roku 2017 stalo opětovné spuštění výroby v závodě BEDNAR FMT Doudleby nad Orlicí, které po výstavbě hlavního závodu v Rychnově nad Kněžnou primárně sloužilo k servisním a vývojovým účelům. Díky investicím se zde podařilo zrekonstruovat a vybavit jednu z hal původně určenou ke skladování a rozšířit tak počet montážních pracovišť. Středisko Doudleby tedy i nadále zajišťuje vývojovou a servisní činnost, přičemž zároveň zodpovídá za část produkce (malosériové) převedené z výrobního závodu Rychnov nad Kněžnou.

Protože jsme si vědomi, že ten, kdo nám umožňuje vyvíjet a vyrábět zemědělské stroje, je zákazník, neplynuly investice pouze do rozšiřování kapacit pro zajištění včasné výroby strojů, ale pochopitelně i do služeb péče o zákazníka jako jsou např. dodávky náhradních dílů. S každoroční pravidelností zvyšuje firma BEDNAR investice do skladových zásob v podobě náhradních dílů, až bylo v polovině roku 2018 nutné kvůli rostoucím požadavkům skladování ND a připravované výstavbě nových hal v hlavním závodě oddělení náhradních dílů zcela osamostatnit a umožnit jeho další růst. V polovině roku 2018 vzniklo tedy třetí středisko BEDNAR FMT Kostelec nad Orlicí, které slouží jako centrální sklad náhradních dílů. Díky své příhodné lokalitě (s blízkou dostupností do hlavního závodu i na hlavní dopravní cesty) a více než dostatečným skladovacím kapacitám umožní vyšší propustnost a dostupnost ND směrem k zákazníkům.

BEDNAR FMT lakovna

V roce 2019 plánujeme započetí i dokončení všech výše popsaných aktuálně projektovaných objektů, které nás, jak jsem přesvědčen, posunou opět o významný krok dál. Dají nám nové možnosti, zkušenosti a zároveň závazek dělat naši práci co nejlépe.

Vojtěch Bednář
Výrobní ředitel BEDNAR FMT

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika