NÁKUP

Zajišťujeme vysokou kvalitu dodávaných dílů.

Nákupní oddělení dlouhodobě spolupracuje s výrobci, kteří prošli pečlivým výběrovým řízením. Jenom tak je zajištěna vysoká kvalita všech externě dodávaných dílů. Cílem je vždy spokojenost našich zákazníků.

Ing. Martin Rambousek
Vedoucí nákupního oddělení

Informace

  • +420 494 511 420

Ing. Martin Rambousek

Jiří Hrdina