Menu
×
Co hledáte?
#

Polní brány

Představení sekce

Výkon sklízecích mlátiček i záběry sklízecích adaptérů neustále narůstají, přesto však sklízecí mlátičky nejsou schopné posklizňové zbytky rovnoměrně rozprostřít v celém pracovním záběru. Proto v oblasti managementu posklizňových zbytků nabízíme prutové polní brány s pracovním záběrem 6 až 12 metrů.

K čemu polní brány slouží

Prutové polní brány jsou určené pro prvotní hospodaření s posklizňovými zbytky po sklizni předplodiny. Agresivní pruty rovnoměrně rozprostírají posklizňové zbytky na pozemku tak, aby umožnily jejich rovnoměrné zapravení při následném zpracování půdy. Prutové brány lze velice efektivně využít i pro první mělkou podmítku, zakládání porostů meziplodin, přípravu půdy, otevření a prohřátí půdy na jaře nebo provzdušnění trvalých travních porostů či porostů obilovin.

K čemu polní brány slouží

Hlavní přednosti prutových bran BEDNAR

K přednostem prutových bran STRIEGEL-PRO patří zejména možnost nezávislého nastavení pracovního úhlu první a druhé sekce řad prutů. Dále jde o nezávislé zavěšení jednotlivých sekcí, které přispívá k vyšší kvalitě práce, zejména v členitém terénu. V neposlední řadě je pak k dispozici velká řada předního pracovního příslušenství.

Hlavní přednosti prutových bran BEDNAR

Nesené polní brány STRIEGEL-PRO PN

Modelová řada nesených polních bran STRIEGEL-PRO PN je dostupná v pracovních záběrech od 6 do 9 metrů. Toto provedení je vhodné pro agregaci s traktory o výkonu od 80 do 220 koní. Brány mohou být osazené předním řezacím válcem Trash Cutter, páskovým smykem Crushbar nebo řezacími TURBO coultery.

Více o STRIEGEL–PRO PN
Nesené polní brány STRIEGEL-PRO PN

Tažené polní brány STRIEGEL–PRO PE

Tažené polní brány STRIEGEL-PRO PE poskytují pracovní záběr 12 metrů. Díky tomu jsou schopné dosahovat velkého denního výkonu. Tažené polní brány nabízejí široké možnosti využití v průběhu celého roku. Pro vyšší kvalitu práce je lze osadit řezacími TURBO coultery nebo páskovým smykem Crushbar.

Více o STRIEGEL–PRO PE
Tažené polní brány STRIEGEL–PRO PE
Striegel-pro PN 9000 1920x500
Mohlo by se vám líbit
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area