Menu
×
Co hledáte?
#

Nesené polní brány za traktor

Představení sekce

Výkon sklízecích mlátiček i záběry sklízecích adaptérů neustále narůstají, přesto však sklízecí mlátičky nejsou schopné posklizňové zbytky rovnoměrně rozprostřít v celém pracovním záběru. Proto v oblasti managementu posklizňových zbytků nabízíme nesené polní brány za traktor s pracovním záběrem 6 až 9 metrů.

K čemu nesené brány za traktor slouží

Polní brány za traktor nesené jsou určené pro prvotní hospodaření s posklizňovými zbytky po sklizni předplodiny. Agresivní pruty rovnoměrně rozprostírají posklizňové zbytky na pozemku tak, aby umožnily jejich rovnoměrné zapravení při následném zpracování půdy. Polní brány za traktor lze velice efektivně využít i pro první mělkou podmítku, zakládání porostů meziplodin, přípravu půdy, otevření a prohřátí půdy na jaře nebo provzdušnění trvalých travních porostů či porostů obilovin.

Úprava luk a pastvin

Hlavní přednosti polních bran BEDNAR

K přednostem polních bran za traktor STRIEGEL-PRO patří zejména možnost nezávislého nastavení pracovního úhlu první a druhé sekce řad prutů. Dále jde o nezávislé zavěšení jednotlivých sekcí, které přispívá k vyšší kvalitě práce, zejména v členitém terénu. V neposlední řadě je pak k dispozici velká řada předního pracovního příslušenství.

NEZÁVISLÉ ZAVĚŠENÍ PRACOVNÍCH SEKCÍ

Nesené brány za traktor STRIEGEL-PRO PN

Modelová řada nesených polních bran za traktor STRIEGEL-PRO PN je dostupná v pracovních záběrech od 6 do 9 metrů. Toto provedení je vhodné pro agregaci s traktory o výkonu od 80 do 220 koní. Brány na zpracování půdy mohou být osazené předním řezacím válcem Trash Cutter, páskovým smykem Crushbar nebo řezacími TURBO coultery.

Více o STRIEGEL–PRO PN
Nesené polní brány STRIEGEL-PRO PN
Nesené polní brány za traktor
Mohlo by se vám líbit
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area