SPOLUPRACUJEME

V rámci vývoje spolupracuje firma BEDNAR FMT s.r.o. s řadou externích veřejných i soukromých organizací.