Menu
×
Co hledáte?
#

O společnosti

PROFIL SPOLEČNOSTI BEDNAR FMT

Společnost BEDNAR FMT s.r.o. byla založena v roce 1997 panem Ladislavem Bednářem a jeho společníky. Za dobu svého působení na trhu se společnost stala uznávaným mezinárodním výrobcem zemědělské techniky a profesionálním partnerem mnoha zemědělců.

Jsme specialisty v oblasti výroby zemědělské techniky pro zpracování půdy, setí, meziřádkovou kultivaci, mulčování, hnojení a management posklizňových zbytků. Od vzniku společnosti se zaměřujeme na vývoj a výrobu širokozáběrových strojů, ale díky ucelenému portfoliu strojů jsme schopni nabídnout vhodnou technologickou linku pro každé podmínky a rozměry hospodaření. Proto stroje BEDNAR najdete ve více než 39 zemích světa, kde k plné spokojenosti svých majitelů pracují v rozdílných klimatických i půdních podmínkách.

About BEDNAR

„My jsme BEDNAR FMT. Progresivní výrobce zemědělské techniky.“

Inovativní technologie

Inovativní technologie

„Jsme profesionálním partnerem a rádcem zemědělců a přinášíme na vaši farmu nová technologická řešení.“

Zjistit více
Vysoká produktivita

Vysoká produktivita

„Jsme lídrem oboru s více než 20 lety zkušeností s vývojem a výrobou širokozáběrových strojů pro zpracování půdy a setí.“

Zjistit více
Snadná obsluha

Snadná obsluha

„Jsme zaměřeni na snadné ovládání a intuitivní obsluhu strojů, na kterou klademe důraz již při myšlence o vývoji nového stroje.“

Zjistit více
Agronomické Know-How

Agronomické Know-How

„Jsme zemědělci, kteří ctí tradici zemědělství a reagujeme na moderní zemědělské trendy a postupy.“

Zjistit více

POSLÁNÍ

  • Našim posláním je být vám neustále na blízku a nabídnout takové řešení, které zvýší profit vašeho podnikání. Proto při vývoji nových strojů a technologií jsme v úzkém kontaktu s vámi, našimi zákazníky, zemědělskými univerzitami a odbornými institucemi.
  • Při výrobě strojů BEDNAR dbáme na vysokou kvalitu jednotlivých materiálů, použitých dílů a výstupní kontrolu strojů, které díky našemu jedinečnému know-how a výrobní technologii získávají vysokou a dlouhodobou přidanou hodnotu.
  • Rodinný charakter společnosti se promítá ve všech oblastech jednání uvnitř firmy i směrem k našim obchodním partnerům a zákazníkům. Spolehlivost, férové jednání, důvěra a odpovědnost vůči zaměstnancům a zákazníkům je pro nás prvořadá záležitost.
  • Ctíme zásady trvale udržitelného rozvoje planety, aby hodnoty byly zachovány i budoucím generacím. Do praxe zavádíme technologie, které zvyšují rostlinnou produkci a zajišťují tak výživu pro rychle rostoucí světovou populaci.
Poslani-spolecnosti-BEDNAR

VIZE

  • I nadále budeme pružně reagovat na legislativní změny v oblasti nakládání s přípravky na chemickou ochranu rostlin a probíhající klimatickou změnu. Ještě více bude stát v našem popředí vývoj strojů pro mechanickou likvidaci plevelů, cílenou aplikaci hnojiva nebo pro přesné zakládání porostů kulturních plodin a meziplodin, včetně jejich kombinací.
  • Naše produkty a technologie chceme nabídnout stále většímu počtu zemědělců. Zaměřujeme se proto na vyhledávání nových obchodních partnerů, budování stabilní distribuční sítě a poskytování kvalitních prodejních a poprodejních služeb.
  • Být profesionálním partnerem a rádcem zemědělců je pro nás velký závazek. I do budoucna se chceme mezi zemědělci profilovat jako vysoce inovativní výrobce zemědělské techniky s vysokou přidanou hodnotou svých produktů a technologií.
  • Ovládání a nastavení potřebných parametrů pro výbornou kvalitu odváděné práce strojů BEDNAR bude ještě více založeno na jednoduchosti pomocí stisku jednoho tlačítka. Digitalizace dat a jejich smysluplné využití se postupně promítne do většiny námi vyráběných strojů.
VIZE
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area