Menu
×
Co hledáte?
#

Řádkové kypřiče

Představení sekce

Jednou z cest k dosažení vyšších výnosů při zachování půdoochranných opatření je pásové zpracování půdy. V tomto odvětví nabízíme dvě odlišené koncepce řádkových kypřičů. Hloubkový řádkový kypřič TERRASTRIP ZN nebo řádkový kypřič STRIP-MASTER EN pro mělčí zpracování půdy.

K čemu řádkový kypřič využijete

Řádkový kypřič slouží k přípravě pásů před setím širokořádkových plodin, jako je například slunečnice, kukuřice, cukrová řepa nebo řepka olejka.
Pásové zpracování půdy má pozitivní vliv na půdní strukturu, snižování rizika půdní a větrné eroze, hospodaření s půdní organickou hmotou, snižování výparu půdní vláhy nebo zvýšení aktivity půdních mikroorganismů.

K čemu řádkový kypřič využijete

Hlavní přednosti řádkových kypřičů BEDNAR

Pozitivní vliv pásového zpracování půdy je možné podpořit cílenou aplikací minerálních nebo kapalných hnojiv do půdního profilu v průběhu kypření.
Řádkové kypřiče TERRASTRIP ZN i STRIP-MASTER EN lze snadno agregovat se zásobními vozy FERTI-CART FC, COMBO SYSTEM CS nebo zásobníky FERTI-BOX, popřípadě přímo s aplikátory kejdy.

COMBO SYSTEM CS

Univerzální řádkový kypřič STRIP-MASTER EN

Univerzální řádkový kypřič STRIP MASTER EN je určený pro pásové zpracování půdy do hloubky 35 centimetrů. Meziřádkovou vzdálenost kultivačních jednotek lze nastavit na 45/50/70/75 a 80 centimetrů.
Řádkový kypřič lze tak snadno využít pro zpracování pásů pro všechny širokořádkové plodiny. Stroj vyniká dokonalým zpracováním řádků a vyčištěním těchto řádků od rostlinných zbytků pro následné setí.

Více o STRIP-MASTER EN
Univerzální řádkový kypřič STRIP-MASTER EN

Hloubkový řádkový kypřič TERRASTRIP ZN

Koncepce hloubkového řádkového kypřiče TERRASTRIP ZN vychází z osvědčených dlátových pluhů TERRALAND TN. Vysoce robustní rám umožňuje pásové zpracování půdy a kypření do maximální hloubky až 55 centimetrů.
Řádkový kypřič TERRASTRIP ZN se vyrábí v pracovních záběrech 3,6 až 5,6 metrů s meziřádkovou roztečí 45/50/51 cm pro cukrovou řepu nebo 70 a 75 cm při zpracování pásů pro kukuřici a slunečnici.

Více o TERRASTRIP ZN
Hloubkový řádkový kypřič TERRASTRIP ZN

Řada STRIP-MASTER EN

Hlavní přednosti univerzálního kypřiče STRIP-MASTER EN:

  • univerzální řádkový kypřič s nastavitelnou meziřádkovou vzdáleností 45/50/70/75 a 80 cm
  • maximální pracovní hloubka 35 centimetrů
  • hydraulické jištění kultivačních nožů
  • zavěšení kultivačních jednotek na paralelogramu
  • možnost osazení aplikátorem kejdy pro aplikaci tekutých statkových hnojiv (kejda, močůvka) nebo sadou pro aplikaci minerálních hnojiv

Řada TERRASTRIP ZN

Hlavní přednosti hloubkového řádkového kypřiče TERRASTRIP ZN:

  • řádkový kypřič určený pro hloubkové kypření pásů určených pro širokořádkové plodiny
  • maximální pracovní hloubka 55 centimetrů
  • hydraulické jištění nebo jištění radlic pomocí střižného šroubu
  • robustní konstrukce s vysokou průchodností rámu
  • dvě možnosti výbavy radlic: Active-Mix pro hloubkové kypření a míchání nebo Zero-Mix pro provzdušnění půdy

Řádkové kypřiče_závěrečná
Mohlo by se vám líbit
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area