Menu
×
Co hledáte?
#

STRIP-MASTER EN

Řádkový kypřič pro pásové zpracování půdy

ŘÁDKOVÝ KYPŘIČ PRO ZPRACOVÁNÍ PŮDY DO HLOUBKY AŽ 35 CENTIMETRŮ

Řádkový kypřič STRIP-MASTER EN je určený pro technologii pásového zpracování půdy, takzvaný strip-till. Tato technologie je vhodná zejména pro zakládání porostů širokořádkových plodin. Řádkový kypřič STRIP-MASTER EN zpracovává půdu v pásech o rozteči 80 cm, 75 cm, 70 cm, 50 cm nebo 45 cm do hloubky až 35 cm. Stroj má univerzální rám, který umožňuje nastavení požadované rozteče pro přípravu pásů dané plodiny.

#

5-35 cm

#

6-6 m

#

240-280 k

Klíčové vlastnosti

Řádkový kypřič pro pásové zpracování půdy do hloubky až 35 centimetrů s nastavitelnou meziřádkovou vzdáleností 45–80 centimetrů.

ŘÁDKOVÝ KYPŘIČ STRIP-MASTER EN

Nabízí zajímavé agronomické přínosy.

Výhodami pásového zpracování půdy jsou rychlejší prohřátí zpracovaných pásů zeminy, její provzdušnění, snížení vodní a větrné eroze, lepší vsakování vody ve srovnání s přímým setím nebo cílená aplikace minerálního, popřípadě organického hnojiva do pásů.

Nabízí zajímavé agronomické přínosy.
PÁSOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY

Snižuje výpar půdní vláhy.

V meziřadí se obvykle nacházejí posklizňové zbytky, které pokrývají nezpracované pásy na pozemku. Díky tomu se sníží výparu půdní vláhy. Rostlinné zbytky v meziřadí poskytují i bariéru proti rychlému šíření plevelů.

PÁSOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY
OCHRAŇTE SVÉ POZEMKY

Před negativními důsledky eroze půdy.

Pásové zpracování půdy se využívá především ke snížení eroze na erozně ohrožených pozemcích. Eroze půdy je nejčastějším problémem při pěstování širokořádkových plodin. Ochrany půdy je dosaženo ponecháním rostlinných zbytků v nezpracovaném meziřadí.

OCHRAŇTE SVÉ POZEMKY
PARALELOGRAM KULTIVAČNÍ JEDNOTKY

Pro dodržení nastavené pracovní hloubky.

Základem řádkového kypřiče STRIP-MASTER EN je robustní rám, kde se nacházejí jednotlivé kultivační jednotky. Každá kultivační jednotka je uchycená k rámu pomocí třmenu. Součástí kultivatní jednotky je paralelogram, který zaručuje dokonalé kopírování terénu a dodržení nastavené pracovní hloubky.

PARALELOGRAM KULTIVAČNÍ JEDNOTKY
HYDRAULICKY ODPRUŽENÝ

Kypřící nůž.

Jednotlivé kypřící nože řádkového kypřiče STRIP-MASTER EN jsou hydraulicky odpružené z důvodu vyšší odolnosti a snadné obsluhy. Vypínací síla je nastavena na 750 kg a v případě střetu s překážkou se kypřící nůž dokáže vychýlit o 26 cm.

OPTIMÁLNĚ NAVRŽENÁ KONCEPCE STROJE

Široká škála výbavy = přizpůsobení stroje daným podmínkám.

Pracovní jednotka řádkového kypřiče STRIP-MASTER EN se skládá z nařezávacího disku, čisticího kotouče, kypřicího nože, usměrňovacího disku a utužovacího válečku. Jednotlivé pracovní části lze snadno přizpůsobit daným podmínkám hospodaření a požadavkům zákazníka.

OPTIMÁLNĚ NAVRŽENÁ KONCEPCE STROJE
NASTAVENÍ MEZIŘÁDKOVÉ ROZTEČE

Snadné přizpůsobení pro přípravu pásů pod různé plodiny.

Řádkový kypřič STRIP-MASTER EN je vhodný pro přípravu pásů pro širokořádkové plodiny jako je kukuřice, sója, slunečnice nebo řepa. Jednotlivé kultivační jednotky jsou na rámu snadno přenastavitelné na meziřádkovou vzdálenost v rozmezí 45–80 centimetrů, což umožňuje stroj přizpůsobit dané plodině.

NASTAVENÍ MEZIŘÁDKOVÉ ROZTEČE
VYSOKÁ PRŮCHODNOST

I v podmínkách s velkým množstvím rostlinných zbytků.

Řádkový kypřič je vhodné pro přípravu pásů využít bez předchozího zpracování půdy, například přímo v porostech meziplodin nebo na pozemcích s větším množstvím rostlinných zbytků. V případě, že je STRIP-MASTER EN vybaven 12 pracovními jednotkami, jsou jednotlivé jednotky uspořádany offsetově, aby se zaručila vysoká kvalita práce bez ucpávání.

VYSOKÁ PRŮCHODNOST
APLIKACE HNOJIVA NEBO KEJDY

Šetřete půdu, svůj čas a peníze jedním přejezdem.

Nesený čelní zásobník FERTI-BOX FB_F je určený k zásobnímu hnojení přímo do půdního profilu a nabízí objem 1900–2200 litrů. Hnojivo je z čelního zásobníku dopravováno pneumaticky k rozvodové hlavě umístěné na řádkovém kypřiči.

Tažený zásobní vůz FERTI-CART FC nabízí objem zásobníku 3500 litrů. Velký sklon zásobníku umožňuje aplikaci i méně kvalitních hnojiv. Řádkový kypřič STRIP-MASTER EN se s vozem agreguje snadno pomocí tříbodového závěsu.

Tažený zásobní dvoukomorový vůz COMBO SYSTEM CS nabízí objem zásobníku 5000 litrů. Řádkový kypřič se agreguje do tříbodového závěsu vozu. Dvoukomorové provedení zásobníku umožňuje v jednom přejezdu aplikovat dva různé typy hnojiva.

Řádkový kypřič STRIP-MASTER EN lze agregovat i se samojízdným nebo taženým aplikátorem kejdy pro aplikaci organických hnojiv – kejdy nebo digestátu.

FERTI-BOX_FB_F FERTI-CART FC COMBO SYSTEM CS SLURRY APPLICATOR STRIP-MASTER EN

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

Kontaktujte nás Najít dealera

Popis stroje

Hlavní pracovní části řádkového kypřiče stručně a přehledně.

STRIP-MASTER EN Řádkový kypřič

Prohlédněte si váš budoucí stroj.

# # # # # # # # #
Tříbodový závěs

Snadné připojení do tříbodového závěsu traktoru. Provedení závěsu kategorie II/III.

Podpěrná kola

Slouží k dodržení nastavené pracovní hloubky a dokonalému kopírování terénu.

Distribuční hlava

Rovnoměrně rozděluje aplikovaná organická nebo minerální hnojiva do rozvodů směřujících k jednotlivým kultivačním jednotkám.

Nařezávací disk

Řeže rostlinné zbytky a narušuje utužený povrch svrchní části půdy.

Čistící kotouč

Odstraňuje posklizňové zbytky z řádku, aby nedocházelo k ucpávání secích strojů při následné pracovní operaci.

Kypřící nůž

Zpracovává půdu do hloubky až 35 centimetrů.

Usměrňovací disk

Disky obklopují kypřící nůž a udržují zpracovávanou půdu v pásech.

Utužovací váleček

Utužovací váleček drobí velké půdní částí a dále slouží ke zpětnému utužení půdy, aby se zamezilo výparu půdní vláhy.

STRIP-MASTER EN

CO NA TO ŘÍKAJÍ FARMÁŘI?

„Na základě pozitivních referencí téměř sousedního podniku z Agro Kunčina a.s. a dobré spolupráce se společností BEDNAR jsem oslovil regionálního prodejce pana a připravili jsme tento obchod. Sužuje nás velké sucho a nechci s půdou zbytečně hýbat, proto jsem se rozhodl tuto metodu pásového zpracování půdy použít na celé výměře pro kukuřici. Půdu zpracuji cíleně – jen tam kde je potřeba pod kukuřici a přesně pod ni nahnojím. Živiny budou zonálně uloženy přesně tam, kde je kukuřice potřebuje…Tento postup jsem konzultoval s více odborníky a jsem přesvědčený, že jsem udělal maximum, co jsem mohl. Už i proto, že hospodařím na vlastních pozemcích a chci se o půdu řádně starat.“

Ing. Jaroslav Dvořák, majitel farmy, Svitavy (ČR)

Příslušenství

Víme, že každý má jiné požadavky na výbavu stroje a jeho předpokládané pracovní využití. Proto vám umožňujeme naspecifikovat si svůj řádkový kypřič STRIP-MASTER EN přesně tak, jak požadujete.

Přední nařezávací disky

Nařezávací disk vlnitý

Řeže rostlinné zbytky a narušuje povrch svrchní části půdy v linii kypřícího nože.

Nařezávací disk vlnitýNařezávací disk vlnitý

Nařezávací disk rovný

Řeže rostlinné zbytky a narušuje povrch svrchní části půdy v linii kypřícího nože.

Nařezávací disk rovnýNařezávací disk rovný

Omezovací disky

Omezovací disky vypouklé

Omezovací disky obklopují kypřící nůž a udržují zpracovávanou půdu v pásech.

Omezovací disky vypoukléOmezovací disky vypouklé

Omezovací disky rovné

Omezovací disky obklopují kypřící nůž a udržují zpracovávanou půdu v pásech.

Omezovací disky rovnéOmezovací disky rovné

Válce a pěchy

Pneumatikový pěch

Zadní drobící pěchy vytváří jemnou strukturu seťového lůžka. Současně také půdu zpětně konsolidují, aby se zamezilo výparu půdní vláhy. Pneumatikový pěch vyniká velmi dobrým konsolidačním efektem ve zpracovaném pásu.

Pneumatikový pěchPneumatikový pěch

Prstový pěch

Zadní drobící pěchy vytváří jemnou strukturu seťového lůžka. Současně také půdu zpětně konsolidují, aby se zamezilo výparu půdní vláhy.

Prstový pěchPrstový pěch

Řetězový pěch

Zadní drobící pěchy vytváří jemnou strukturu seťového lůžka. Současně také půdu zpětně konsolidují, aby se zamezilo výparu půdní vláhy. Řetězový pěch je k dispozici o průměru 200 a 350 mm.

Řetězový pěchŘetězový pěch

Lištový pěch

Zadní drobící pěchy vytváří jemnou strukturu seťového lůžka. Současně také půdu zpětně konsolidují, aby se zamezilo výparu půdní vláhy. Lištový pěch je k dispozici o průměru 200 a 350 mm.

Lištový pěchLištový pěch

Další kategorie

Sada pro aplikaci minerálního hnojiva

Sada je tvořena rozdělovací hlavou s rozvody vedoucími k jednotlivým kultivačním jednotkám.

Sada pro aplikaci minerálního hnojivaSada pro aplikaci minerálního hnojiva

Sada pro aplikaci kapalného hnojiva

Sada je tvořena rozdělovací hlavou s rozvody vedoucími k jednotlivým kultivačním jednotkám.

Sada pro aplikaci kapalného hnojivaSada pro aplikaci kapalného hnojiva

NAKONFIGURUJTE SI SVŮJ
STRIP-MASTER EN Řádkový kypřič

Jste zase o krok blíže ke svému novému stroji.
Veškeré příslušenství si můžete vyzkoušet v našem konfigurátoru,
nebo si o něm přečíst detailněji v prospektu.

Konfigurovat Prospekt

AGRONOMICKÝ RÁDCE

PÁSOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY
Význam půdoochranného zpracování půdy spočívá v pozitivním vlivu na stav půdní struktury, snižování rizika půdní a větrné eroze, hospodaření s půdní organickou hmotou, snižování výparu půdní vláhy nebo zvýšení aktivity půdních mikroorganismů, které přispívají k vyrovnanému obsahu některých prvků, zejména dusíku (N) a uhlíku (C) v půdě. Z ekonomického hlediska pak půdoochrané technologie umožnují zpracování půdy s nižším požadavkem na tahový výkon tažného prostředku a z toho vyplývající úsporu pohonných hmot.

Více o technologii strip-till

Technická data

Tabulkou lze procházet posouváním do stran.
STRIP-MASTER ENEN
Pracovní šířkam6
Počet radlicks8 - 12
Max. pracovní hloubka radlic*cm35
Rozteč radlicks80 / 75 / 70 / 50 / 45
Doporučený výkon tažného prostředkukoní240 - 280
Typ rámusklopný
Celková hmotnost**kg4 200

*závisí na půdních podmínkách **dle výbavy

Galerie / Média

Reference a zkušenosti

TYPOVĚ PŘÍBUZNÉ KATEGORIE

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

  zde.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Posklizňové linky
  #
  Vyhledejte distributora
  #
  Objednejte předvádění
  #
  Dealer Area