Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Předání nového řádkového kypřiče STRIP-MASTER na farmě EMIPO pana Ing. Jaroslav Dvořáka

V průběhu dubna jsme předali na farmě EMIPO soupravu čelního zásobníku FERTI-BOX FB 2000 F a řádkového kypřiče STRIP MASTER EN 8/70-75. Součástí této dodávky byl i nový kolový traktor John Deere 7310R. Kompletní soupravu dodala společnost STROM Praha a.s., konkrétně středisko Helvíkovice. Pojďme se nyní podívat, kde farma hospodaří, a jak začali využívat nový řádkový kypřič od českého výrobce BEDNAR.

Nově pořízená souprava

Předání nové soupravy přímo na poli…Zleva Marian Krahulec obsluha stroje, ing. Jaroslav Dvořák majitel farmy, Michal Jurníček Bednar FMT, Pavel Boštík Strom Praha

Erozně ohrožené plochy na farmě EMIPO

Farma pana Dvořáka hospodaří na výměře 550 ha na pozemcích v okolí obce Dětřichov, okres Svitavy. Součástí farmy je i bioplynová stanice o výkonu 750 MWh. Dále se zabývají výkrmem masného skotu. Pan ing. Dvořák vlastní velkou dančí oboru a s tím souvisí potřeba výroby dostatečného a kvalitního krmiva pro skot, daňky a BPS. Kvůli velkému nárůstu erozně ohrožených ploch bylo nutné řešit i otázku protierozních opatření a základních způsobů zpracování půdy. Jednou z možností bylo využít metodu pásového zpracování půdy, tedy Strip-Till. „ Na základě pozitivních referencí téměř sousedního podniku z Agro Kunčina a.s. a dobré spolupráce se společností BEDNAR jsem oslovil regionálního prodejce pana Boštíka a připravili jsme tento obchod,“ usmívá se pan Dvořák

Technologie s nejvyšší precizností

Jak již v příspěvku bylo zmíněno, na farmu byla pořízená nová technologická linka pro pásové zpracování půdy. Tedy stroje STRIP MASTER EN 8/75 pro zpracování půdy metodou Strip-Till a čelní zásobník FERTI-BOX FB 2000 F pro aplikaci minerálního hnojiva do půdy. Stroje byly pořízeny, ale bylo také nutné navrhnout optimální technologii včetně stanovení dávky pro aplikaci minerálního hnojiva tak, aby výsledný efekt byl co nejlepší. BEDNAR nejen, že je výrobcem strojů ale má i značné agronomické know-how, které úročí při vývoji nových strojů. Abychom stanovili a navrhli optimální řešení hnojení, odebrali jsme půdní vzorky, a společně se společností Agro Eko Žamberk spol. s r.o. jsme vzorky vyhodnotili. Zásoba minerálního dusíku v půdě, kde měla být kukuřice zaseta, byla velmi malá. To platilo i v případě zásoby fosforu. Na základě výsledků byla stanovena dávka ve zboží hnojiva v rozmezí 275 – 290 kg/ ha v závislosti na druhu pozemku.

Porost vymrzlé směsky svazenky a hořčice i takto „ vysoký porost“ STRIP MASTER zpracuje bez problémů

Výsledek práce po jednom přejezdu

Hnojivo bylo aplikováno z čelního zásobníku FERTI-BOX. Díky přetlakovému systému, který je u všech FERTI-BOXŮ používán, není vůbec žádný problém s aplikací i u takto vysokých dávek. Hnojivo bylo zapraveno kypřící radličkou stroje STRIP MASTER. Hloubka zpracování byla nastavena na cca na 25 cm a hnojivo je uloženo v hloubce cca 20 cm. Další aplikace minerálního hnojiva bude při setí, kdy bude aplikován Amofos secím strojem pod patu v dávce 80 Kg/ha ve zboží….

Aplikovaná močovina – v tomto případě se jedná o močovinu se stabilizátorem

Kontrola nastavení hloubky zpracování a hloubky uložení hnojiva je samozřejmostí

Na farmě sejí cca 300 ha silážní kukuřice. Z toho je cca ½ na pozemcích, kde je nutné půdu připravit technologií, která splňuje protierozní opatření. Část pozemků byla na podzim oseta směsí svazenky a hořčice, která je nyní zpracovávána. Na zbylé části mají nyní žito. Po sklizni žita bude proveden Strip-Till i na těchto pozemcích. Ovšem tento způsob zpracování půdy bude aplikován na celé výměře osevu kukuřice tedy na pozemcích, které nejsou „erozně ohroženy“. „ Sužuje nás velké sucho a nechci s půdou zbytečně hýbat, proto jsem se rozhodl tuto metodu pásového zpracování půdy použít na celé výměře pro kukuřici. Půdu zpracuji cíleně - jen tam kde je potřeba pod kukuřici a přesně pod ni nahnojím. Živiny budou zonálně uloženy přesně tam, kde je kukuřice potřebuje…Tento postup jsem konzultoval s více odborníky a jsem přesvědčený, že jsem udělal maximum, co jsem mohl. Už i proto, že hospodařím na vlastních pozemcích a chci se o půdu řádně starat… teď už jen ten déšť…“ dodává na závěr naší návštěvy pan Dvořák.

Močovina uložená v hloubce 20 cm

Pásové kypření s uložením močoviny na ostatních pozemcích.

Poděkování

Děkujeme panu Dvořákovi za projevenou důvěru při pořízení techniky BEDNAR a přejeme mnoho úspěchů na poli zemědělském, ale i v osobním životě, protože před nedávnem oslavil kulaté narozeniny. Farma Emipo disponuje těmito stroji: Terraland TN 3000 HD7R, Swifterdisc XO 6000 F, Fertibox FB 2000 F, Strip Master EN 8/75

Michal Jurníček Vedoucí prodeje pro Českou a Slovenskou republiku [email protected]

BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie

Nejnovější články

Společnost BEDNAR FMT slaví 25 let
04.
Srpen
2022

Společnost BEDNAR FMT slaví 25 let

V letošním roce dovrší společnost BEDNAR FMT celých 25 let své existence. Rok 2022 je tak pro společnost rokem oslav i nových výzev, kterým musí v této velmi dynamické době neustále čelit. Děkujeme všem našim o...

Přečtěte si více

Video stroje ROW-MASTER RN v agregaci s aplikátorem kejdy HOLMER.
28.
Červenec
2022

Video stroje ROW-MASTER RN v agregaci…

V jedné z letošních reportáží jsme Vám přinesli informace o společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou, která si v letošním roce zakoupila nový meziřádkový kypřič ROW-MASTER RN 6400. Podívejte se na video, jak...

Přečtěte si více

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area