DOTACE

Společnost BEDNAR FMT patří mezi úspěšné žadatele o dotační podporu. Následující projekty jsou realizovány s finanční podporou fondů Evropské unie.

EUROPEAN UNION

Program podporyInovační voucher
Název projektuSystém pro bezdrátový sběr dat ze senzorů
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0008584
Popis projektuVývoj systému pro bezdrátový sběr dat ze senzorů umístěných na zemědělském stroji při jeho práci v polních podmínkách
Program podporyMarketing
Název projektuZlepšení postavení společnosti BEDNAR FMT na zahraničních trzích
Číslo projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007552
Popis projektuPodpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách, posílení schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR.
Program podporyInovační voucher
Název projektuAnalýza životnosti rámu zemědělského stroje
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009781
Popis projektuStatická a dynamická zkouška životnosti rámu zemědělského stroje na základě dat naměřených při jeho provozu.
Program podporyInovační voucher
Název projektuAnalýza mechanicko-fyzikálních vlastností hnojiva
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009843
Popis projektuAnalýza mechanicko-fyzikálních vlastností hnojiva a vytvoření simulačního modelu pro DEM analýzu.
Program podporyInovace
Název projektuInovace zemědělského stroje a procesů jeho výroby
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010068
Popis projektuInvestice do výrobních zařízení, které umožní výrobu inovovaného širokozáběrového diskového podmítače.
Program podporyInovační voucher
Název projektuZkoušky únavové životnosti svařovaných konstrukčních detailů
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014388
Popis projektuVliv provedení svarových spojů na životnost konstrukcí zemědělských strojů.
Program podporyInovační voucher
Název projektuOptimalizace prvků vzduchotechnického systému secích strojů vyráběných firmou BEDNAR FMT s.r.o.
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014389
Popis projektuOptimalizace tvaru směšovače vzduchu s osivem a vzduchového vedení u nepřetlakového systému setí.
Program podporyInovační voucher
Název projektuSoftware pro platformu National Instruments LabVIEW
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015616
Popis projektuVývoj softwaru pro platformu National Instruments LabVIEW.
Program podporyInovační voucher
Název projektuVyužití metod inovačního inženýrství pro koncepční řešení inovace technologie přesného setí
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018755
Popis projektuNávrh konceptu nového řešení klíčových prvků přesného secího stroje
Program podporyMarketing
Název projektuZlepšení postavení společnosti BEDNAR FMT na zahraničních trzích II
Číslo projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016923
Popis projektuPodpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách, posílení schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR.
Subsidies
© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika