Menu
×
Co hledáte?
#

Dotace

Společnost BEDNAR FMT patří mezi úspěšné žadatele o dotační podporu. Následující projekty jsou realizovány s finanční podporou fondů Evropské unie.

Systém pro bezdrátový sběr dat ze senzorů
Program podpory Inovační voucher
Název projektu Systém pro bezdrátový sběr dat ze senzorů
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0008584
Popis projektu Vývoj systému pro bezdrátový sběr dat ze senzorů umístěných na zemědělském stroji při jeho práci v polních podmínkách
Zlepšení postavení společnosti BEDNAR FMT na zahraničních trzích
Program podpory Marketing
Název projektu Zlepšení postavení společnosti BEDNAR FMT na zahraničních trzích
Číslo projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007552
Popis projektu Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách, posílení schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR.
Analýza životnosti rámu zemědělského stroje
Program podpory Inovační voucher
Název projektu Analýza životnosti rámu zemědělského stroje
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009781
Popis projektu Statická a dynamická zkouška životnosti rámu zemědělského stroje na základě dat naměřených při jeho provozu.
Analýza mechanicko-fyzikálních vlastností hnojiva
Program podpory Inovační voucher
Název projektu Analýza mechanicko-fyzikálních vlastností hnojiva
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009843
Popis projektu Analýza mechanicko-fyzikálních vlastností hnojiva a vytvoření simulačního modelu pro DEM analýzu.
Inovace zemědělského stroje a procesů jeho výroby
Program podpory Inovace
Název projektu Inovace zemědělského stroje a procesů jeho výroby
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010068
Popis projektu Investice do výrobních zařízení, které umožní výrobu inovovaného širokozáběrového diskového podmítače.
Zkoušky únavové životnosti svařovaných konstrukčních detailů
Program podpory Inovační voucher
Název projektu Zkoušky únavové životnosti svařovaných konstrukčních detailů
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014388
Popis projektu Vliv provedení svarových spojů na životnost konstrukcí zemědělských strojů.
Optimalizace prvků vzduchotechnického systému secích strojů vyráběných firmou BEDNAR FMT s.r.o.
Program podpory Inovační voucher
Název projektu Optimalizace prvků vzduchotechnického systému secích strojů vyráběných firmou BEDNAR FMT s.r.o.
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014389
Popis projektu Optimalizace tvaru směšovače vzduchu s osivem a vzduchového vedení u nepřetlakového systému setí.
Software pro platformu National Instruments LabVIEW
Program podpory Inovační voucher
Název projektu Software pro platformu National Instruments LabVIEW
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015616
Popis projektu Vývoj softwaru pro platformu National Instruments LabVIEW.
Využití metod inovačního inženýrství pro koncepční řešení inovace technologie přesného setí
Program podpory Inovační voucher
Název projektu Využití metod inovačního inženýrství pro koncepční řešení inovace technologie přesného setí
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018755
Popis projektu Návrh konceptu nového řešení klíčových prvků přesného secího stroje
Zlepšení postavení společnosti BEDNAR FMT na zahraničních trzích II
Program podpory Marketing
Název projektu Zlepšení postavení společnosti BEDNAR FMT na zahraničních trzích II
Číslo projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016923
Popis projektu Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách, posílení schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR.
Optimalizace vzduchotechnického systému secích jednotek ALFA na základě moderních metod modelování
Program podpory Inovační voucher
Název projektu Optimalizace vzduchotechnického systému secích jednotek ALFA na základě moderních metod modelování
Číslo projektu CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605
Popis projektu Optimalizace tvaru směšovače vzduch s osivem a vzduchového vedení u secích jednotek ALFA
Výsledky projektu Navrhnutí konstrukční optimalizace

 

Tento projekt je realizován s finanční podporou Operačního programu Praha – pól růstu ČR

Dotace

Analyza_zivotnosti_ramu
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area