Menu
×
Co hledáte?
#

Tažené pěchy

Představení sekce

Tažené cambridge pěchy se hodí pro rovnoměrné urovnání půdního profilu, drobení hrud a zpětné utužení půdy. GALAXY GE jde na přání vybavit předním páskovým smykem Crushbar nebo výsevní jednotkou ALFA DRILL, která ještě zvýší univerzálnost jejich využití.

K čemu tažené pěchy využijete

Tažené pěchy slouží ke zpětnému utužení otevřené půdy, aby se zamezilo ztrátě půdní vláhy. Proto jsou pěchy nezbytnou součástí každého stroje pro zpracování půdy. Tažené pěchy lze využít i pro kvalitní drobení hrud a v kombinaci s předním páskovým smykem pro urovnání půdního profilu. Pěchy lze rovněž využít i po zasetí, aby vznikly ideální vláhové podmínky pro vzcházení rostlin.

Hlavní přednosti tažených pěchů

Tažené pěchy mají kvalitní ocelové prstence, které vykazují minimální známky opotřebení a můžou dlouhodobě pracovat i v kamenitých podmínkách. Na hřídeli jednotlivých sekcí je pružina, která působí neustálým tlakem na jednotlivé prstence, a zamezuje tak vytváření vůlí. Pěchy mohou odpracovat mnoho hektarů bez údržby, která je zpravidla nutná ke stlačení ringů do původní polohy.

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area