Menu
×
Co hledáte?
#

Tažené pěchy

Představení sekce

Pěchy a válce představují důležitou součást zemědělských strojů. Hrají klíčovou roli při zakládání porostů i zpracování půdy. Válce a pěchy se vyrábějí v různých provedeních, aby vyhovovaly odlišným půdním podmínkám a využití. Pěchy slouží zejména ke zpětnému uzavření půdy. Proto společnost BEDNAR vyvinula univerzální tažené pěchy GALAXY GE. Slibují bezproblémové používání a dlouhou životnost.

PĚCHY PRO KONSOLIDACI TERÉNU

V zemědělství se válce a pěchy používají ke zpevnění a utužení půdy před setím nebo po setí. Použití válců přináší zemědělcům, kteří se snaží zajistit optimální půdní podmínky pro příští plodiny, řadu výhod. Díky konsolidaci půdy pomáhají válce zadržovat vlhkost v půdě, drobí hroudy a připravují jemné seťové lůžko. Díky zatlačení kamenů zpět do půdy válce také vytvářejí hladký povrch pozemku bez překážek. Následné pracovní operace tak probíhají snáze.

ROLLERS FOR TERRAIN CONSOLIDATION

PĚCHY PO ZASETÍ

Po zasetí válce skvěle poslouží při opětovném utužení povrchu půdy otevřeného secími botkami. Zajišťují tak lepší kontakt půdy s osivem. Ten umožňuje osivu přístup k většímu množství živin a vláhy během klíčení.

ROLLERS AFTER SEEDING

PŘÍPRAVA PŮDY A PŘÍSEV TRAVIN

Ve srovnání s konkurencí vynikají tažené pěchy GALAXY GE větší univerzálností díky široké škále volitelné výbavy. GALAXY GE nabízejí třeba osazení předním páskovým smykem Crushbar pro přípravu půdy před setím. Tato volitelná výbava umožňuje stroji rovnoměrné srovnání hrubé brázdy nebo přípravu seťového lůžka na polích obdělávaných jiným způsobem. Tažené pěchy GALAXY GE mohou být dále vybaveny výsevní jednotkou ALFA DRILL. Ideálně poslouží pro výsev meziplodin, aplikaci mikrogranulátu nebo přísev travin.

SOIL PREPARATION AND COVER CROP SEEDING

Hlavní přednosti tažených pěchů

Tažené pěchy mají kvalitní ocelové prstence, které vykazují minimální známky opotřebení a můžou dlouhodobě pracovat i v kamenitých podmínkách. Na hřídeli jednotlivých sekcí je pružina, která působí neustálým tlakem na jednotlivé prstence, a zamezuje tak vytváření vůlí. Pěchy mohou odpracovat mnoho hektarů bez údržby, která je zpravidla nutná ke stlačení ringů do původní polohy.

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area