Menu
×
Co hledáte?
#

Tažené pěchy

Představení sekce

Tažené pěchy lze využít samostatně nebo v kombinaci s některými půdozpracujícími stroji BEDNAR. Pěchy plní svou úlohu při zpětném utužení zpracované půdy, aby se zamezilo nechtěnému výparu půdní vláhy.

K čemu tažené pěchy využijete

Tažené pěchy slouží ke zpětnému utužení otevřené půdy, aby se zamezilo ztrátě půdní vláhy, proto jsou pěchy nezbytnou součástí každého stroje pro zpracování půdy. Tažené pěchy lze dále využít i pro kvalitnější rozdrobení a rozdrcení vzniklých hrud během zpracování půdy.

K čemu tažené pěchy využijete

Tažený pěch CUTTERPACK CT

Tažený pěch CUTTERPACK CT se skládá ze dvou řad cutter disků se samočištěním. Cutter disky řežou rostlinné zbytky, drobí hroudy, promíchávají rostlinný materiál s půdou a rovnají povrch po předešlých půdozpracujících strojích tak, aby bylo pole připravené v průběhu jednoho přejezdu k setí.
Tažený pěch CUTTERPACK CT je vybaven teleskopickou ojí, která umožňuje podstatně zkrátit přepravní délku celé soupravy. K dispozici pracovní záběry 4,6–6,3 metrů.

Více o CUTTERPACK CT
Tažený pěch CUTTERPACK CT

Těžký ocelový pěch PRESSPACK PT

Těžký tažený pěch PRESSPACK PT je složený ze dvou řad ocelových prstenců se samočištěním. Ostré hrany prstenců efektivně drobí hroudy i v obtížných půdních podmínkách a rovnají povrch po předešlých strojích tak, aby bylo pole připravené k setí.
Díky vysoké hmotnosti pěchu 600 kg/m, pěch efektivně uzavírá půdu, čímž zabraňuje případným ztrátám vlhkosti, která je nutná pro správný růst následných plodin. Pěch se vyrábí v pracovních záběrech 4,6–6,3 metrů.

Více o PRESSPACK PT
Těžký ocelový pěch PRESSPACK PT
Tažené pěchy_závěrečná
Mohlo by se vám líbit
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area