Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

STRIP-MASTER EN 6000: PROFI řešení pro technologii pásového zpracování půdy strip-till

Technologie pásového zpracování půdy, takzvaný strip-till, nabývá stále na větším významu. Ať chceme nebo nechceme, tato technologie bude v blízké době primární technologií zpracování půdy pro širokořádkové plodiny. Už nyní je využívána pro zakládání porostů na erozně ohrožených a svažitých pozemcích.

Nový STRIP-MASTER EN je řádkovým kypřičem, který lze využít samostatně nebo například v kombinaci se zásobními vozy a zásobníky (COMBO SYSTEM CS, FERTI-CART FC, FERTI-BOX FB_F) pro současné ukládání hnojiva

STRIP-TILL? Technologie blízké budoucnosti

Technologie strip-till se řadí mezi půdoochranné technologie, které mají eliminovat riziko půdní, větrné a vodní eroze, snižovat riziko výparu půdní vláhy. Protože se na pozemku nachází velké množství organické hmoty ve srovnání s celoplošným zpracováním, dochází k lepšímu vsakování vody do půdy. Výhodou je, že při zpracování lze do zpracovávaných pásů aplikovat minerální hnojivo nebo organické hnojivo v podobě kejdy a digestátu.

Meziřádková vzdálenost 45 cm je vhodná například pro přípravu pásu před založením porostů řepky ozimé

Právě pro tuto technologii zpracování půdy vyvinula značka BEDNAR již před pár lety model řádkového kypřiče s názvem STRIP-MASTER EN. V minulém roce na základě testů prošel tento model výraznou inovací. Na podzim roku 2020 tak byla ofi ciálně představena inovovaná verze stroje STRIP-MASTER EN s označením 6000.

PROFI řešení řádkového kypřiče

Nový STRIP-MASTER EN 6000 je vlastním řešením značky BEDNAR (ve srovnání s předchozím modelem již nový model nevyužívá kultivační jednotky kanadského výrobce Yetter). Kromě přepracovaných kultivačních jednotek nabízí nový STRIP-MASTER EN 6000 celou řadu nových možností výbavy.

Jednotlivé části stroje (nosný rám, kultivační jednotky) jsou vlastním řešením značky BEDNAR. Vysoká variabilita výbavy umožnuje stroj přizpůsobit daným podmínkám a požadavkům zákazníka

Když se na nový stroj podíváme po jednotlivých částech, nelze opomenout robustní nosný rám, na kterém jsou umístěny jednotlivé kultivační jednotky. Z výroby lze stroj objednat ve výbavě s osmi nebo dvanácti kultivačními jednotkami. Právě tato volitelná výbava umožnuje STRIP-MASTER EN 6000 využívat pro práci s meziřádkovou roztečí od 40 do 80 cm (využití pro přípravu půdy pod cukrovou řepu, řepku ozimou, slunečnici nebo kukuřici).

Offsetové uložení? Řešení, které využijete při zpracování v podmínkách s velkým množstvím poskliznových zbytků

Velkou konkurenční výhodou stroje je, že v případě osazení dvanácti kultivačními jednotkami jsou jednotky off setově uloženy. To znamená, že nabízí ve srovnání s podobnými stroji bez off setového uložení jednotek mnohem lepší průchodnost stroje při zpracování ve vlhkých a těžkých podmínkách nebo v podmínkách s velkým množstvím poskliznových zbytků.

STRIP-MASTER EN 6000 ve výbavě s 8 kultivačními jednotkami pro přípravu půdy v pásech o rozteči 80, 75 nebo 70 cm …

… významnou konkurenční výhodou je offsetové uložení kultivačních jednotek ve výbavě s 12 jednotkami pro zpracování o rozteči 45 a 50 cm

Zásadní změna spočívá v provedení jednotlivých kultivačních jednotek. Ty jsou nově originálním a vlastním řešením BEDNAR. Pro lepší výsledek práce, vyšší odolnost a zároveň komfort obsluhy je stroj nově vybaven hydraulickým jištěním kypřicích nožů s vypínací silou 750 kg. Při styku s překážkou tak dojde k vyhloubení, aby nedošlo k poškození nože, a následně k jeho zpětnému zahloubení. Každá kultivační jednotka je také vybavena vlastním paralelogramem, který zaručuje dodržení nastavené pracovní hloubky a precizní kopírování terénu.

Vysoká variabilita výbavy kultivačních jednotek

Kultivační jednotka stroje STRIP-MASTER EN 6000 se skládá z předního nařezávacího disku, který připravuje drážku pro snadné pronikání kypřícího nože do půdy. Nařezávací disk může být dle požadavku zákazníka v provedení rovného, vlnitého nebo zubatého disku. Za diskem se nachází čistící kotouče, které odstranují z linie drážky poskliznové zbytky a jiný materiál.

Každá kultivační jednotka je vybavena vlastními podpěrnými koly pro výborné kopírování terénu

Dle podmínek a typu půd lze zadní pěchy vybavit různými typy a provedením

Hydraulicky jištěný kypřící nůž obklopují boční usměrňovací disky, které zaručují, že se zpracovávaný pás zeminy udržuje v požadované šíři. Úhel a pozici usměrňovacích disků lze snadno nastavit dle akutálních půdních podmínek. Pro zpětné utužení a zamezení výparu půdní vláhy lze STRIP-MASTER EN 6000 osadit celou řadou zadních utužovacích pěchů. I zde si lze vybrat z několika variant lištových, řetězových, pneumatikových nebo prstových pěchů.

S námi je radost hospodařit marketing@bednar.com BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie

Nejnovější články

Nový ATLAS AO 7000_Profi na farmě pana Turka doplňuje flotilu žlutých strojů na celkový počet pěti kusů
02.
Prosinec
2021

Nový ATLAS AO 7000 Profi na…

V minulém týdnu jsme na polích nedaleko obce Zbyslav navštívili našeho dlouholetého zákazníka pana Turka, kde souprava s traktorem CASE IH a diskovým podmítačem ATLAS AO 7000 PROFI zpracovávala strniště po kukuřici...

Přečtěte si více

Jak se pracuje s dlátovým pluhem TERRALAND TN D7R PROFI?
25.
Listopad
2021

Jak se pracuje s dlátovým pluhem…

V minulém týdnu jsme na polích nedaleko Hodonína navštívili soupravu traktoru CASE IH s dlátovým pluhem TERRALAND TN D7R PROFI našeho zákazníka Slovácký statek Hodonín. Jak jsou s dlátovým pluhem po roce zkušenost...

Přečtěte si více

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area

Používáme soubory cookies. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde.

Souhlasím