Novinky

STRIP-MASTER EN jako nástroj pro půdoochranné technologie

Technologie pásového zpracování půdy strip-till má kořeny v USA z konce devadesátých let 20. století. Technologie slibuje zajímavé agronomické přínosy: například ochranu půdy před vodní a větrnou erozí, omezení rizika výparu půdní vláhy, snížení počtu přejezdů po poli i vyšší úspory nákladů z hlediska cílené aplikace minerálních hnojiv nebo kejdy do pásů.

Inovovaný řádkový kypřič STRIP-MASTER EN přichází pro rok 2021 s řadou technických vylepšení

Inovovaný řádkový kypřič STRIP-MASTER EN přichází pro rok 2021 s řadou technických vylepšení

Technologie vhodná pro široko-řádkové plodiny

Tato technologie nachází hlavní uplatnění při zpracování pozemků před setím široko-řádkových plodin, jako je kukuřice, slunečnice, řepka olejka, sója nebo cukrová řepa. Většinou se jedná o plodiny s jarním termínem setí. Zpracování půdy tak probíhá obvykle na podzim. Takto připravené pásy umožnují na jaře rychlejší prohřátí a založení porostů daných plodin. Běžně se však můžeme setkat s využitím této technologie i pro zakládání porostů kukuřice po sklizni obilních směsek nebo pro založení porostů řepky olejky po sklizni obilovin.

Nezpracované meziřadí vytváří příznivé půdní klima a přispívá k zadržení půdní vláhy na pozemku

Nezpracované meziřadí vytváří příznivé půdní klima a přispívá k zadržení půdní vláhy na pozemku

Pro vytvoření na sobě navazujících jízd je vhodné využívat řízení pomocí GPS navigace

Pro vytvoření na sobě navazujících jízd je vhodné využívat řízení pomocí GPS navigace

Osivo je ukládáno do pásů a mezi jednotlivými pásy vzniká meziřadí. V meziřadí se obvykle nachází posklizňové zbytky, které na pozemku v nezpracovaných pásech vytvářejí pokryv. Díky tomu dochází ke snížení výparu půdní vláhy. Rostlinné zbytky v meziřadí poskytují i bariéru proti rychlému šíření plevelů.

Řešením je STRIP-MASTER EN značky BEDNAR

Značka BEDNAR nabízí v oblasti strojů pro pásové zpracování půdy řádkový kypřič STRIP-MASTER EN. STRIP-MASTER EN zpracovává půdu v pásech 75 cm, 70 cm, 50 cm nebo 45 cm do hloubky až 25 cm. Meziřádkové vzdálenosti jsou jednoduše přestavitelné.

Jednotlivé pracovní jednotky jsou zavěšeny na paralelogramu pro výborné kopírování terénu

Jednotlivé pracovní jednotky jsou zavěšeny na paralelogramu pro výborné kopírování terénu

Meziřádkovou vzdálenost lze zvolit dle následovně vysévané plodiny od 45 do 75 centimetrů

Meziřádkovou vzdálenost lze zvolit dle následovně vysévané plodiny od 45 do 75 centimetrů

Základem stroje STRIP-MASTER EN je robustní rám, kde se nachází jednotlivé pracovní jednotky. Pro dokonalé kopírování terénu má každá pracovní jednotka své uchycení na paralelogramu. Pracovní jednotka se skládá z řezacích disků, které se starají o nařezání posklizňových zbytků. Dále následují čisticí kotouče. Ty odstraňují posklizňové zbytky z pásů. Vytváření zpracovaných pásů půdy zajištuje kypřicí radlice. Protože je vhodné během zpracování půdy touto technologií aplikovat do pásů minerální hnojivo, kejdu nebo digestát, může být radlice vybavena aplikační koncovkou. Drobící válce uzavírají finální proces zpracování rozdrobením velkých hrud a uzavřením půdy před výparem půdní vláhy.

Zásadní inovace pro rok 2021

Inovovaný STRIP-MASTER EN je 100% řešením společnosti BEDNAR a nevyužívá již pracovní jednotky amerického výrobce Yetter. Zásadní inovací u tohoto stroje pro rok 2021 je hydraulické jištění kypřicích nožů umístěných na jednotlivých pracovních jednotkách. Významným zlepšením stroje je i možnost změny meziřádkové rozteče v intervalu 45–75 cm.

V kombinaci s předním zásobníkem FERTI-BOX FB_F tvoří STRIP-MASTER EN dokonalou kombinaci vhodnou pro prvotní zpracování půdy před setím široko-řádkových plodin

V kombinaci s předním zásobníkem FERTI-BOX FB_F tvoří STRIP-MASTER EN dokonalou kombinaci vhodnou pro prvotní zpracování půdy před setím široko-řádkových plodin

Pro větší výkon nebo agregaci s traktory bez předního tříbodového závěsu lze aplikaci hnojiva provádět i ze zásobního vozu COMBO-SYSTEM CS

Pro větší výkon nebo agregaci s traktory bez předního tříbodového závěsu lze aplikaci hnojiva provádět i ze zásobního vozu COMBO-SYSTEM CS

Cílená aplikace hnojiva během jednoho přejezdu

Pro aplikaci hnojiva doporučujeme STRIP-MASTER EN agregovat se zásobními vozy FERTI-CART FC, COMBO-SYSTEM CS nebo v kombinaci s nesenými zásobníky FERTI-BOX FB_F.

Chcete se dozvědět více i o dalších novinkách a inovacích BEDNAR? Navštivte naši speciální microsite.

S námi je radost hospodařit
marketing@bednar.com
BEDNAR FMT s.r.o.

Galerie

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika