Menu
×
Co hledáte?
#

TERRASTRIP ZN

Dlátový pluh pro pásové zpracování půdy.

SPECIÁLNĚ NAVRŽENÝ DLÁTOVÝ PLUH PRO HLOUBKOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY DO 55 CENTIMETRŮ

Dlátový pluh TERRASTRIP ZN je speciálně navržený hloubkový kypřič zkonstruovaný na základě dlátových pluhů TERRALAND. Vysoká robustnost rámu umožňuje provádět pásové zpracování půdy až do hloubky 55 centimetrů. Dlátový pluh TERRASTRIP ZN umožnuje zpracovávat pásy s meziřádkovou vzdáleností 70-75 centimetrů. Přepravní šířka dlátového pluhu TERRASTRIP ZN nepřekračuje 3 m.

#

20-55 cm

#

5.6-5.6 m

#

300-460 k

Klíčové vlastnosti

Dlátový pluh určený pro hloubkové zpracování pásů do hloubky až 55 centimetrů před setím širokořádkových plodin.

DLÁTOVÝ PLUH TERRASTRIP ZN

Umožňuje zpracovávat pásy až do 55 centimetrů.

Stroj TERRASTRIP ZN je ojedinělou kombinací dlátového pluhu a řádkového kypřiče, který je vhodný k hloubkovému zpracování pásů pro zakládání širokořádkových plodin, jako je například kukuřice nebo slunečnice. Speciálně navržené slupice a robustní rám umožňují zpracování půdy do hloubky až 55 centimetrů.

Umožňuje zpracovávat pásy až do 55 centimetrů.
VYSOKÁ ROBUSTNOST

Konstrukce z vysokopevnostní oceli Alform.

Základem dlátového pluhu TERRASTRIP ZN je vysoce robustní rám z vysokopevnostní oceli Alform. Ta dodává rámu vysokou robustnost a odolnost při práci i v maximální pracovní hloubce až 55 centimetrů.

VYSOKÁ ROBUSTNOST
PÁSOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY

Přináší značné agronomické výhody.

Výhodami pásového zpracování půdy jsou rychlejší prohřátí zpracovaných pásů zeminy, její provzdušnění, snížení vodní a větrné eroze, lepší vsakování vody ve srovnání s přímým setím nebo cílená aplikace minerálního, popřípadě organického hnojiva do zpracovaných pásů.

Přináší značné agronomické výhody.
TERRASTRIP ZN 8/70-75

Správný stroj pro přípravu pásů před setím kukuřice nebo slunečnice.

Pro přípravu pásů pro širokořádkové plodiny seté na rozteč řádků 70–75 centimetrů je vhodné využít dlátový pluh TERRASTRIP ZN 8/75. Nabízí pracovní záběr 5,6 m, je vybavený dvěma řadami slupic s možností nastavitelné rozteče v rozmezí 70 nebo 75 cm. Pro přepravu se stroj snadno sklápí do transportní polohy a nepřesahuje povolenou transportní šířku 3 m.

Zpracování pásů pro kukuřici a slunečnici
JEDEN RÁM, DVĚ MOŽNOSTI VÝBAVY

Dlátový pluh TERRASTRIP je možné osadit dvěma typy radlic.

Pro hloubkové kypření
Speciální tvar radlic Active-Mix umožňuje snadný vstup do půdy a především má výborný kypřicí a mísicí efekt. Během jednoho přejezdu dochází k hloubkovému prokypření půdního profilu, intenzivnímu míchání a finálnímu urovnání povrchu půdy.

Pro provzdušnění půdy bez míchání
Speciální radlice Zero-Mix s negativním úhlem umožňují podrývání bez aktivního míchání půdy. Tato pracovní operace je vhodná pro odstranění zhutnělých vrstev půdy, provzdušnění půdního profilu a vytvoření správného půdního prostředí ve zpracovaných pásech. Pro dokonalé utužení povrchu je Terrastip ZN vybaven těžkým ocelovým pěchem Cutpack.

ACTIVE-MIX ZERO-MIX
DVĚ MOŽNOSTI NASTAVENÍ HLOUBKY

Ukládání hnojiva.

Kypření je vhodné doplnit profilovým hnojením přímo do kořenové zóny rostlin. Hnojivo je ukládáno přímo do zpracovaných pásů. Hnojivo lze ukládat do různých hloubek. Nakypřené a prohnojené pásy jsou ideálním prostředím pro bohatý kořenový systém.

DVĚ MOŽNOSTI NASTAVENÍ HLOUBKY
APLIKACE HNOJIVA

Šetřete půdu, svůj čas a peníze jedním přejezdem.

Nesený čelní zásobník FERTI-BOX FB_F je určený k zásobnímu hnojení přímo do půdního profilu a nabízí objem 1900–2200 litrů. Hnojivo je z čelního zásobníku dopravováno pneumaticky k rozvodové hlavě umístěné na řádkovém kypřiči.

Tažený zásobní vůz FERTI-CART FC nabízí objem zásobníku 3500 litrů. Velký sklon zásobníku umožňuje aplikaci i méně kvalitních hnojiv. Řádkový kypřič TERRASTRIP ZN se s vozem agreguje snadno pomocí tříbodového závěsu.

Tažený zásobní dvoukomorový vůz COMBO SYSTEM CS nabízí objem zásobníku 5000 litrů. Řádkový kypřič se agreguje do tříbodového závěsu vozu. Dvoukomorové provedení zásobníku umožňuje v jednom přejezdu aplikovat dva různé typy hnojiva.

FERTI-BOX_FB_F FERTI-CART FC COMBO SYSTEM CS

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

Kontaktujte nás Najít dealera

Popis stroje

Hlavní pracovní části hloubkového dlátového pluhu stručně a přehledně.

TERRASTRIP ZN Hloubkový dlátový pluh

Prohlédněte si váš budoucí stroj.

# # # # # # #
Tříbodový závěs

Snadné připojení do tříbodového závěsu traktoru. Provedení závěsu kategorie III/IV.

Distribuční hlava

Rovnoměrně rozděluje aplikovaná organická nebo minerální hnojiva do rozvodů směřujících k jednotlivým kultivačním jednotkám.

Dlátová pracovní sekce

Uspořádání dlátové sekce zaručuje výborný kypřicí efekt a promíchání rostlinných zbytků s půdou až do hloubky 55 centimetrů. K dispozici jsou dva druhy radlic – pro hloubkové kypření nebo podrývání.

Jištění pracovní slupice

Každá pracovní slupice je individuálně jištěna hydraulicky nebo mechanicky pomocí tržného šroubu.

Boční clony

Udržují zpracovávanou půdu v pracovním záběru stroje bez rizika tvorby bočních hrůbků.

Zadní pěchy

Vytvářejí ideální jemnou strukturu půdy a zpětně uzavírají povrch půdy, aby se zabránilo výparu půdní vláhy.

Naše inovativní technologie

DLÁTA A KŘÍDLA LONG - LIFE

Otěrové dláto má špici a celou otěrovou plochu pokrytou destičkami ze slinutých karbidů. Křídla mají přední část z karbidových plátků, které minimalizují opotřebení v šířce a udržují tak po celou dobu tvar a samozřejmě i funkčnost. Provedení LONG LIFE nabízí až 10× vyšší životnost oproti standardnímu provedení, zaručuje stálou pracovní hloubku a kvalitu práce, zlepšené zahlubování a menší náklady i úsporu času na výměnu pracovních částí.

DLÁTA A KŘÍDLA LONG - LIFE

PROFILOVÉ HNOJENÍ A HLOUBKOVÉ KYPŘENÍ V JEDNOM PŘEJEZDU

Jedním z účinných způsobů, jak udržovat dostatečně vyrovnanou zásobu živin v půdě nejen v horizontu ornice, ale i v hlubších vrstvách půdního profilu, je systém profilového hnojení. Tento inovativní způsob aplikace hnojiv spojený s hlubokým zpracováním půdy je vhodný nejen k doplnění deficitních živin v půdě do harmonické úrovně dobré zásoby, ale zároveň pro zlepšení přístupnosti živin rostlinám a také má pozitivní vliv na růst kořenové soustavy.

PROFILOVÉ HNOJENÍ A HLOUBKOVÉ KYPŘENÍ V JEDNOM PŘEJEZDU
TERRASTRIP ZN

CO NA TO ŘÍKAJÍ FARMÁŘI?

„Využili jsme možnost vyzkoušet nový typ stroje od firmy BEDNAR. Jednalo se o dlátový pluh TERRASTRIP s pasivními pracovními orgány a definovanou meziřádkovou vzdáleností 45 cm s možností aplikace atraktivních hnojiv do půdního profilu. Se strojem jsme zpracovali v náročném roce přes 1000 ha a byli jsme velmi spokojeni. Stroj jsme se rozhodli zakoupit v agregaci se zásobním vozem na hnojivo a tuto metodu zpracování půdy budeme u nás dále rozvíjet. Hluboké podzimní kypření Terrastripem ZN s následnou tvorbou hrůbků přispělo v roce 2019 ke zvýšení výnosu bulev i výnosu cukru. Výnos bulev se zvýšil novou technologií zpracování půdy o 13,7 % nebo 15,9 % (při srovnatelném hnojení).“

Ing. Jiří Sobota, ředitel ZS Sloveč a.s., Sloveč (okres Nymburk, ČR)

Příslušenství

Víme, že každý má jiné požadavky na výbavu stroje a jeho předpokládané pracovní využití. Proto vám umožňujeme naspecifikovat si svůj hloubkový dlátový pluh TERRASTRIP ZN přesně tak, jak požadujete.

Válce a pěchy

TANDEMOVÝ HROTOVÝ pěch

Tandemové zadní pěchy o průměru 245 mm mají hroty, které se vzájemně překrývají. Překrytí hrotů vyvolává samočistící efekt válců. Stroj může pracovat i v těch nejextrémnějších podmínkách bez ucpávání. Válce je možné posouvat, např. v kamenitých půdách. Hmotnost pěchu 157 kg/m.

TANDEMOVY_STAVITELNYDVOUVALEC_00129871TANDEMOVY_STAVITELNYDVOUVALEC_00129871

CUTPACK pěch + stěrky

CUTPACK je těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností a výborným zpětným utužovacím efektem. Vhodný pěch do těžkých půd. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 222 kg/m.

CUTPACK pěchCUTPACK pěch

Dlátová sekce

ZERO-MIX radlice

Negativní úhel umožňuje podrývání bez aktivního míchání do hloubky 55 centimetrů. Negativní úhel radlic půdu nemísí, dochází k intenzivnímu narušení utužených vrstev a provzdušnění půdního profilu.

ZERO-MIX radliceZERO-MIX radlice

ACTIVE-MIX radlice

Jsou určené pro intenzivní hloubkové kypření až do 55 centimetrů. Radlice Active-Mix půdu naruší, intenzivně prokypří a promíchají s posklizňovými zbytky.

ACTIVE-MIX radliceACTIVE-MIX radlice

Válce a pěchy

TANDEMOVÝ HROTOVÝ pěch

Tandemové zadní pěchy o průměru 245 mm mají hroty, které se vzájemně překrývají. Překrytí hrotů vyvolává samočistící efekt válců. Stroj může pracovat i v těch nejextrémnějších podmínkách bez ucpávání. Válce je možné posouvat, např. v kamenitých půdách. Hmotnost pěchu 157 kg/m.

TANDEMOVY_STAVITELNYDVOUVALEC_00129871TANDEMOVY_STAVITELNYDVOUVALEC_00129871

CUTPACK pěch + stěrky

CUTPACK je těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností a výborným zpětným utužovacím efektem. Vhodný pěch do těžkých půd. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 222 kg/m.

CUTPACK pěchCUTPACK pěch

Další kategorie

Přídavné boční clony - mechanicky ovladatelné

Udržují zpracovanou půdu v pracovním záběru stroje bez rizika tvorby bočních hrůbků. Sklopení do pracovní pozice se provádí mechanicky.

Přídavné boční clonyPřídavné boční clony

NAKONFIGURUJTE SI SVŮJ
TERRASTRIP ZN Hloubkový dlátový pluh

Jste zase o krok blíže ke svému novému stroji.
Veškeré příslušenství si můžete vyzkoušet v našem konfigurátoru,
nebo si o něm přečíst detailněji v prospektu.

Konfigurovat Prospekt

AGRONOMICKÝ RÁDCE

PÁSOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY
Význam půdoochranného zpracování půdy spočívá v pozitivním vlivu na stav půdní struktury, snižování rizika půdní a větrné eroze, hospodaření s půdní organickou hmotou, snižování výparu půdní vláhy nebo zvýšení aktivity půdních mikroorganismů, které přispívají k vyrovnanému obsahu některých prvků, zejména dusíku (N) a uhlíku (C) v půdě. Z ekonomického hlediska pak půdoochrané technologie umožnují zpracování půdy s nižším požadavkem na tahový výkon tažného prostředku a z toho vyplývající úsporu pohonných hmot.

Více o technologii strip-till

Technická data

Tabulkou lze procházet posouváním do stran.
TERRASTRIP ZNZN 8/70 – 75
Pracovní šířkam5,6
Přepravní šířkam3
Přepravní délkam3,4
Přepravní výškam3
Počet radlicks8
Pracovní hloubka radlic*cm20 - 55
Rozteč radliccm70 - 75
Typ radlicActive - Mix / Zero - Mix
Světlost rámucm80
Doporučený výkon tažného prostředkukoní300 - 460
Typ rámusklopný
Celková hmotnost**kg4 290 - 4 890

*závisí na půdních podmínkách **dle výbavy

Galerie / Média

Reference a zkušenosti

TYPOVĚ PŘÍBUZNÉ KATEGORIE

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

  zde.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Posklizňové linky
  #
  Vyhledejte distributora
  #
  Objednejte předvádění
  #
  Dealer Area