Menu
×
Hvad kigger du efter?
#

TERRASTRIP ZN

En strip-till-harve til dyb jordbearbejdning i striber

EN KOMBINERET GRUBBER TIL DYBDEHARVNING I EN DYBDE PÅ OP TIL 55 CM

TERRASTRIP ZN er en særlig dybdeharve som er baseret på TERRALAND-grubberne. Den høje ramme muliggør strip-till-jordbearbejdning i en dybde på op til 55 cm. TERRASTRIP ZN findes både som fast og foldbar. Den faste version af TERRASTRIP ZN er egnet til bearbejdning af striber med en afstand mellem rækkerne på 45-51 cm, mens den foldbare version er egnet til rækkeafgrøder med 70-75 cm mellem rækkerne.

#

20-55 cm

#

3.5-5.6 m

#

300-460 hk

Vigtigste egenskaber

En strip-till-harve designet til dyb jordbearbejdning i op til en dybde på 55 cm inden såning af rækkeafgrøder.

TERRASTRIP ZN STRIP-TILL-HARVE

Jordbearbejdning i striber i en dybde på op til 55 cm.

TERRASTRIP ZN er en unik kombination af en grubber og en strip-till-harve, som er velegnet til dyb jordbearbejdning i striber til etablering af rækkeafgrøder som f.eks. majs, solsikker, raps, sukkerroer eller soja. De specialdesignede tænder og en robust ramme gør det muligt at bearbejde jorden i en dybde på op til 55 cm.

TERRASTRIP ZN STRIP-TILL-HARVE
STOR ROBUSTHED

Designet i stærk Alform-stål.

TERRASTRIP ZN-grubberens grundlæggende element er en robust ramme lavet af stærk Alform-stål. Det sikrer høj robusthed og holdbarhed – også ved en arbejdsdybde på 55 cm.

VYSOKÁ ROBUSTNOST
STRIP-TILL JORDBEARBEJDNING

Giver betydelige økonomiske fordele.

Fordelene ved strip-till-jordbearbejdning omfatter hurtigere opvarmning af de bearbejdede jordstriber, luftning af jorden, reduceret erosion, bedre optagelse af vand sammenlignet med direkte såning eller målrettet brug af mineralsk eller organisk gødning i de bearbejdede striber.

STRIP-TILL JORDBEARBEJDNING
EN MODELSERIE

Fire versioner af TERRASTRIP ZN strip-till-harven.

TERRASTRIP ZN 8/75 er især velegnet til forberedelse af striber til rækkeafgrøder, som plantes med en rækkeafstand på 70-80 cm. Den har en bredde på seks meter og er udstyret med to rækker tænder med en afstand på 75 (70/80) cm mellem rækkerne. Maskinen kan nemt foldes sammen til transport, og den overskrider ikke transportbredden på 3 meter.

Sukkerroer plantes oftest med en rækkeafstand på 45-50 cm. TERRASTRIP ZN 8R/45, 8R/50 og 9R/51, de faste modeller, er et godt valg til bearbejdning af disse striber. Tænderne er placeret i to rækker med 8, eller 9 i 9R/51-modellen, og de bearbejder jord i striber med en afstand mellem rækkerne på 45-50 cm, eller 51 cm i 9R/51-modellen.

Zpracování pásů pro kukuřici a slunečnici Zpracování pásů pro cukrovou řepu
EN RAMME, TO UDSTYRSMULIGHEDER

TERRASTRIP-harven kan udstyres med to typer af tænder.

Til dybdeharvning
Active-Mix-tændernes særlige udformning gør det nemt at komme ned i jorden med perfekt løsning og blanding til følge. Med blot en overkørsel løsnes jordprofilen i dybden og overfladen blandes grundigt og udjævnes.

Til jordluftning uden blanding
De særlige Zero-Mix-tænder med en negativ vinkel sikrer bearbejdning af underbunden uden at blande jorden. Denne løsning er perfekt til at fjerne hårde jordlag, lufte jordprofilen og skabe optimale jordforhold i de bearbejdede striber. Til perfekt udjævning af overfladen er TERRASTRIP ZN udstyret med den tunge Cutpack-stålpakker.

Radlice Active-Mix ZERO_MIX
TO DYBDEINDSTILLINGER

Til nedfældning af gødning.

Løsning af jorden bør suppleres med gødskning i jordprofil, hvor gødningen nedfældes direkte i afgrødens rodzone. Gødning nedfældes direkte i de bearbejdede striber. Det kan placeres i forskellige dybder. De løsnede og gødskede striber skaber optimale forhold for et rigt rodsystem.

DVĚ MOŽNOSTI NASTAVENÍ HLOUBKY
NEDFÆLDNING AF GØDNING

Spar jord, tid og penge i en overkørsel.

FERTI-BOX FB_F frontmonteret beholder er designet til gødskning i jordprofilen og har en kapacitet på 1.900-2.200 liter. Pneumatisk fordeling af gødning fra beholderen til fordelingshovedet på harven.

FERTI-CART FC bugseret beholder har en kapacitet på 3.500 liter. Beholderens store hældning gør det muligt også at anvende gødning af lav kvalitet. TERRASTRIP ZN-grubberen er nem at montere ved hjælpe af et 3-punktsophæng.

COMBO SYSTEM CS bugseret beholder med to kamre har en kapacitet på 5.000 liter pr. beholder. Strip-till-harven kobles på maskinens 3-punktsophæng. Beholder med dobbelt kammer gør det muligt at nedfælde to forskellige typer gødning på samme tid.

FERTI-BOX_FB_F FERTI-CART FC COMBO SYSTEM CS

ER DU INTERESSERET I DENNE MASKINE? HAR DU SPØRGSMÅL?

Du er velkommen til at kontakte os eller finde en forhandler i dit område.

Kontakt os Find forhandler

Beskrivelse af maskine

En kort oversigt over de arbejdende dele på dybdeharven.

TERRASTRIP ZN Strip-till-harve

Tag et kig på din fremtidige maskine.

# # # # # # #
3-punktsophæng

Nem tilkobling på traktorens 3-punktsophæng. Kategori III/IV-ophæng

Fordelingshoveder

Fordeler organisk eller mineralsk gødning jævnt i fordelingsslangerne, som fører ud til de enkelte enheder.

Spidssektion

Spidssektionens design sikrer uovertruffen løsning af jord og blanding af afgrøderester med jorden i en dybde på op til 55 cm. Der findes to typer tænder – til dybdeharvning eller bearbejdning af underbunden.

Beskyttelse af tænderne

Hver tand er beskyttet enten hydraulisk eller mekanisk via en knækbolt.

Sideskærme

Bearbejder jorden i hele maskinens bredde, uden at der dannes kanter.

Bagmonterede pakkere

Skaber den ideelle fine jordstruktur og lukker jordoverfladen for at forhindre fugten i at forsvinde.

TERRASTRIP ZN Strip-till-harve

Tag et kig på din fremtidige maskine.

# # # # # #
3-punktsophæng

Nem tilkobling på traktorens 3-punktsophæng. Kategori III/IV-ophæng

Spidssektion

Spidssektionens design sikrer uovertruffen løsning af jord og blanding af afgrøderester med jorden i en dybde på op til 55 cm. Der findes to typer tænder – til dybdeharvning eller bearbejdning af underbunden.

Beskyttelse af tænderne

Hver tand er beskyttet enten hydraulisk eller mekanisk via en knækbolt.

Sideskærme

Bearbejder jorden i hele maskinens bredde, uden at der dannes kanter.

Bagmonterede pakkere

Skaber den ideelle fine jordstruktur og lukker jordoverfladen for at forhindre fugten i at forsvinde.

Vores innovative teknologier

GRUBBESPIDSER OG VINGESKÆR MED LANG LEVETID

Spidsen og hele slidområdet på grubbespidsen er dækket med karbidplader. Den forreste del af vingeskæret er fremstillet af karbidplader, som reducerer slid i bredden og sikrer, at form og funktionalitet på intet tidspunkt kompromitteres. Denne model giver op til ti gange længere levetid sammenlignet med standardmodeller, sikrer ensartet arbejdsdybde og kvalitet i arbejdet, forbedrer forsænkning, sparer kostbar tid i forbindelse med udskiftning af spidser.

GØDSKNING I JORDPROFIL OG DYBDEHARVNING

Teknikken til gødskning i jordprofil er en af de mest effektive metoder til at sikre en tilstrækkeligt balanceret forsyning af næringsstoffer i jorden, ikke kun i dyrkningslaget, men også i de dybere lag af jordprofilen. Denne gødskningsmetode i forbindelse med dybdeharvning er ikke kun egnet til genopbygning af manglende næringsstoffer i jorden til et balanceret niveau, men også til at øge tilgængeligheden af næringsstoffer for planter og samtidig har det en positiv virkning på rodsystemets vækst.

HVAD SIGER LANDMÆNDENE?

“Vi greb muligheden for at prøve BEDNARs nye maskine. Det var TERRASTRIP-grubberen med passive dele og en forudbestemt rækkeafstand på 45 cm med mulighed for at nedfælde attraktiv gødning i jordprofilen. Vi brugte maskinen på over 1.000 hektar i et svært år, og vi var meget tilfredse. Vi valgte at købe maskinen sammen med gødningsbeholderen, og vi vil fortsætte med at udvikle denne metode til jordbearbejdning. Den dybe efterårsharvning med TERRASTRIP ZN med efterfølgende dannelse af kanter bidrager til øget roe- og sukkerudbytte i 2019. Roeudbyttet steg med 13,7 % eller 15,9 % med den nye jordbearbejdningsteknologi (med samme gødning).”

Ing. Jiří Sobota,
Adm. Direktør for ZS Sloveč a.s., Sloveč (Nymburk, Tjekkiet)

Tilbehør

Vi ved, at alle stiller forskellige krav til det valgfrie udstyr og dets brug. Du kan derfor designe din egen TERRASTRIP ZN strip-till-harve, så den præcist matcher dine behov.

Sektion med grubbespidser

ZERO-MIX-tænder

Den negative vinkel bearbejder underbunden uden at blande den i en dybde på op til 55 cm. Den negative vinkel blander ikke jorden, men bryder de hårde lag og lufter jordprofilen.

ACTIVE-MIX-tænder

Udviklet til intens dybdeharvning i en dybde på op til 55 cm. Active-Mix-tænder bryder og løsner jorden og blander den med restafgrøden.

Andet

Ekstra sideskærme

Bearbejder jorden i hele maskinens bredde, uden at der dannes kanter.

Valser og pakker

Dobbelt tandpakker

Bagmonterede dobbelte valser med en diameter på 245 mm med overlappende tænder. Overlapningen af tænderne betyder, at pakkeren er selvrensende. Maskinen kan arbejde under meget ekstreme forhold uden at blive tilstoppet. Valserne kan køre på steder, hvor jorden er stenet. Vægt: 157 kg/m. Pakkeren er velegnet til brug sammen med Active-Mix-tænder.

CUTPACK-pakker + afskrabere

CUTPACK er en tung stålpakker med god skæreevne og er effektiv til at løsne jord. Velegnet til tunge jordforhold. Pakkeren har en diameter på 630 mm. Vægt: 222 kg/m (inkl. afskrabere). Pakkeren er velegnet til brug sammen med Zero-Mix-tænder.

CUTPACK pěchCUTPACK pěch

KONFIGURER DIN EGEN
TERRASTRIP ZN Strip-till-harve

Du er et skridt tættere på din nye maskine.
Du kan prøve alt udstyr I vores konfigurator eller læse mere om det i brochuren.

Konfigurer

AGRONOMISK VEJLEDNING

STRIP-TILL JORDBEARBEJDNING
Jordbeskyttelse i forbindelse med bearbejdning har en positiv effekt på jordforholdene, risikoen for jord- og lufterosion, håndteringen af organisk materiale, fordampning af fugt fra jorden og mikroorganismernes aktiviteter, som bidrager til det rigtige indhold af stoffer som kvælstof (N) og kulstof (C) i jorden. Fra et økonomisk perspektiv er der ved bearbejdning med jordbeskyttende teknologi mindre behov for trækkraft, hvilket er brændstofbesparende.

Mere om strip-till-teknologien

Teknisk data

Du kan navigere i tabellen ved at rulle sidelæns.
TERRASTRIP ZNZN 8R/45 ZN 8R/50 ZN 9R/51ZN 8/70-75
Arbejdsbreddem3,6 44,65,6
Transportbreddem4,154,154,73
Transportlængdem3,53,53,53,4
Transporthøjdem2,72,72,73
Antal skærstk.8898
Arbejdsdybde*cm20 - 5520 - 5520 - 5520 - 55
Afstand mellem tændernecm45505170 - 75
Type tænderActive - Mix / Zero - MixActive - Mix / Zero - MixActive - Mix / Zero - MixActive - Mix / Zero - Mix
Rammefrihøjdecm80808080
Anbefalet ydelsehk300 - 400300 - 400300 - 400300 - 460
Rammetypefastfastfastfoldbar
Samlet vægt**kg3 230 - 4 3003 650 – 4 2503 650 - 4 2504 290 - 4 890

*afhænger af jordforholdene ** afhænger af maskinens udstyr

Galleri / Medier

TYPERELATEREDE MASKINER

KONTAKT FORMULAR

Har du brug for hjælp, er du intresseret i en demonstration af en maskine, kontakt os !

  her.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Find forhandler
  #
  Testkørsel
  #
  Download
  #
  Dealer Area