STRIP MASTER EN Placering af Gylle

STRIP MASTER
  • Række gødskning.

  • Ned til 35 cm I arbejdsdybde.

  • Individuelle arbejdssektioner opsat I et parallelogram.

  • Renser det bearbejdede stykke for plante rester.

  • Stor brydekræft til hårde områder I marken.

  • Mulighed for at placer gødning I to lag.

STRIP MASTER EN er en rækkekultivator, der bearbejder jorden i striber på 80 cm, 75 cm, 70 cm, 50 cm og 45 cm i en dybde på op til 35 cm. Mellemrummet mellem rækkerne er let at ændre.Maskinen udmærker sig med perfekt dybdekontrol takket være parallelogram ophænget, ligesom alle planterester fjernes, også selvom der er en stor mængde planterester eksempelvis efter høst af majs til modenhed.

The STRIP MASTER er perfekt til at dyrke jorden I et Strip Till koncept.

STRIP MASTER kan tildele alle former for gylle og andre former for gødning til dine marker, tildelingen kan ske i to forskellige dybder i jorden.

MASKINE TYPEStrip Till – Gødningsmaskine
HARVENS KOMPONENTERSkæreskiver, renseskiver, skær med applikationsendestykke, tromle
STENSIKRINGHydraulisk
ArbejdsprocesRensning af rækker for afgrøderester, selv ved store mængder rester, rækkekultivering med rækkemellemrum på 85, 75, 70 cm eller 50 (45) cm, gennembrydning af hårde jordlag (bedre vandabsorbering, ilttilførsel til jorden), genhærdning. Mulighed for anvendelse af flydende eller fast gødning.
DRIFTSOMRÅDER:Rækkerensning, kultivering af jordlaget, opbrydning af knolde på overfladen, hærdning
Robust working units of the STRIP MASTER located individually on a parallelogram. Important for terrain copying.

Robuste arbejdsenheder af STRIP MASTER placeret individuelt på et parallelogram. Vigtigt for terræn følgning.

Rækkekultivatoren bearbejder jorden i bredder på 75 cm, 70 cm, 45 cm og 50 cm og ned til en dybde på 25 cm.

Rækkekultivatoren bearbejder jorden i bredder på 80 cm, 75 cm, 70 cm, 50 cm og 45 cm og ned til en dybde på 35 cm.

Possibility of application of liquid or mineral fertilisers into two layers of the soil profile.

Mulighed for anvendelse af flydende eller mineralsk gødning i to lag af jordprofilen.

STRIP MASTER ENEN 8/70-75
ARBEJDSBREDDEm6
TRANSPORTBREDDEm3
ARBEJDSDYBDE

cm35
RÆKKEAFSTAND cm80, 75, 70, 50, 45
ANTAL TÆNDER stk8 – 12
TOTAL VÆGTkg4200
ANBEFALET HK
HK 240 – 280

*The machine is connected using imperial fixings. As such appropriate tools for the machine setting are required.

Galleri / Medier

Kontakt formular

Har du brug for hjælp, er du intresseret i en demonstration af en maskine, kontakt os !