STRIP MASTER EN Placering af Gylle

STRIP MASTER
  • Række gødskning.

  • Ned til 35 cm I arbejdsdybde.

  • Individuelle arbejdssektioner opsat I et parallelogram.

  • Renser det bearbejdede stykke for plante rester.

  • Stor brydekræft til hårde områder I marken.

  • Mulighed for at placer gødning I to lag.

STRIP MASTER er en Strip Till harve, der behandler jord i rækker på 75 cm (70 cm mulig) og op til 35 cm i dybde. Maskinen udmærker sig med perfekt dybdekontrol takket være parallelogram ophænget, ligesom alle planterester fjernes, også selvom der er en stor mængde planterester eksempelvis efter høst af majs til modenhed.

The STRIP MASTER er perfekt til at dyrke jorden I et Strip Till koncept.

STRIP MASTER kan tildele alle former for gylle og andre former for gødning til dine marker, tildelingen kan ske i to forskellige dybder i jorden.

MASKINE TYPEStrip Till – Gødningsmaskine
HARVENS KOMPONENTERSkæredisc, Rengøringsdisc, Tand, Pakker
STENSIKRINGHydraulisk
ArbejdsprocesRengøring af det bearbejdede stykke, Jordbearbejdning, Lukning af overfladen, Pakning
Robust working units of the STRIP MASTER located individually on a parallelogram. Important for terrain copying.

Robuste arbejdsenheder af STRIP MASTER placeret individuelt på et parallelogram. Vigtigt for terræn følgning.

Strip Till harven STRIP MASTER arbejder med en dybde på 35 cm, og en afstand imellem rækkerne på 75 cm (70 cm muligt)

Hydraulisk sikring af hver enhed. Maskinen kan arbejde ned til en arbejdsdybden på 35 cm.

Possibility of application of liquid or mineral fertilisers into two layers of the soil profile.

Mulighed for anvendelse af flydende eller mineralsk gødning i to lag af jordprofilen.

STRIP MASTER ENEN 8/70-75
ARBEJDSBREDDEm6
TRANSPORTBREDDEm3
ARBEJDSDYBDE

cm35
RÆKKEAFSTANDcm75; 70
ANTAL TÆNDERstk8
TOTAL VÆGTkg4200
ANBEFALET HK
HK 240 – 280

Galleri / Medier

Kontakt formular

Har du brug for hjælp, er du intresseret i en demonstration af en maskine, kontakt os !

Nyheder

Leder efter

Min BEDNAR maskine

Download

Om os

© 1997 BEDNAR • FMT s.r.o. • Dlouhá Ves 188 • 516 01 Rychnov nad Kněžnou – Česká republika