Menu
×
Hvad kigger du efter?
#

STRIP-MASTER EN

En harve til strip-till-jordbearbejdning

STRIP-TILL-HARVE TIL JORDBEARBEJDNING I EN DYBDE PÅ OP TIL 35 CM

STRIP-MASTER EN-harven er designet til strip-till-jordbearbejdning Denne teknologi er især velegnet til etablering af rækkeafgrøder. STRIP MASTER EN-harven bearbejder jorden i striber på 80 cm, 75 cm, 70 cm, 50 cm og 45 cm i en dybde på op til 35 cm. Maskinen har en universel ramme, som gør det muligt at indstille den ønskede afstand mellem striberne for en specifik afgrøde.

#

5-35 cm

#

6-6 m

#

240-280 hk

Vigtigste egenskaber

En strip-till-harve til jordbearbejdning i en dybde på op til 35 cm med justerbar rækkeafstand på 45-80 cm.

STRIP-MASTER EN STRIP-TILL-HARVE

Med spændende agronomiske fordele.

Fordelene ved strip-till-jordbearbejdning omfatter hurtigere opvarmning af de bearbejdede jordstriber, luftning af jorden, reduceret erosion, bedre optagelse af vand sammenlignet med direkte såning eller målrettet brug af mineralsk eller organisk gødning i striberne.

STRIP-MASTER EN STRIP-TILL-HARVE
STRIP-TILL JORDBEARBEJDNING

Mindsker fordampning af fugt fra jorden.

Mellem rækkerne findes der som regel afgrøderester, som dækker de ubearbejdede striber på marken. Det mindsker fordampningen af fugt fra jorden. Afgrøderester mellem rækkerne danner også en barriere mod spredning af ukrudt.

PÁSOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY
BESKYT DIN JORD

Mod de negative konsekvenser af erosion.

Strip-till-jordbearbejdning benyttes mest for at mindske risikoen for erosion. Jorderosion er det mest almindelige problem ved dyrkning af rækkeafgrøder. Ved at efterlade afgrøderester mellem rækkerne beskytter man jorden.

OCHRAŇTE SVÉ POZEMKY
PARALLELOGRAM

Til fastholdelse af den indstillede arbejdsdybde.

STRIP-MASTER EN har en robust ramme, hvor de enkelte enheder er monteret. De enkelte enheder er monteret på rammen med klemmer. Enheden har et parallelogram, som sikrer perfekt terrænregistrering og fastholdelse af den indstillede arbejdsdybde.

PARALELOGRAM KULTIVAČNÍ JEDNOTKY
HYDRAULISK OPHÆNGT

Kniv.

STRIP-MASTER-harvens enkelte knive er hydraulisk ophængt for at sikre længere holdbarhed og nem betjening. Spændkraften er indstillet til 750 kg, og kniven kan afbøje 26 cm, hvis det støder på en forhindring.

OPTIMALT DESIGN

Meget udstyr = tilpasning af maskinen til forholdene.

STRIP-MASTER EN-harven har et skiveskær, et renseskær, en kniv, et styreskær og en valse. De enkelte dele kan nemt justeres til de specifikke forhold og kundens ønsker.

OPTIMALT DESIGN
INDSTILLING AF RÆKKEAFSTAND

Nem tilpasning af forberedelsen for forskellige afgrøder.

STRIP-MASTER EN-harven er velegnet til forberedelse af striber til rækkeafgrøder som majs, soja, solsikker eller raps. De enkelte enheder kan nemt justeres på rammen til en rækkeafstand på 45-80 cm, så maskinen kan tilpasses til afgrøden.

INDSTILLING AF RÆKKEAFSTAND
STOR FRIHØJDE

Også ved større mængder afgrøderester.

Strip-till-harven kan bruges til forberedelse af striber uden forudgående jordbearbejdning, f.eks. direkte i efterafgrøden eller på marker med større mængder afgrøderester. Når STRIP-MASTER EN-harven er udstyret med 12 enheder, er de enkelte enheder forskudt, så der sikres høj kvalitet af arbejdet uden tilstopning.

VYSOKÁ PRŮCHODNOST
NEDFÆLDNING AF GYLLE ELLER AJLE

Spar jord, tid og penge i en overkørsel.

FERTI-BOX FB_F frontmonteret beholder er designet til gødskning i jordprofilen og har en kapacitet på 1.900-2.200 liter. Pneumatisk fordeling af gødning fra beholderen til fordelingshovedet på harven.

FERTI-CART FC bugseret beholder har en kapacitet på 3.500 liter. Beholderens store hældning gør det muligt også at anvende gødning af lav kvalitet. STRIP-MASTER EN-harven er nem at montere ved hjælp af et 3-punktsophæng.

COMBO SYSTEM CS bugseret beholder med to kamre har en kapacitet på 5.000 liter pr. beholder. Strip-till-harven kobles på maskinens 3-punktsophæng. Beholder med dobbelt kammer gør det muligt at nedfælde to forskellige typer gødning på samme tid.

STRIP-MASTER EN-harven kan også bruges sammen med en selvkørende bugseret maskine til nedfældning af organisk gødning – gylle eller biomasse.

FERTI-BOX_FB_F FERTI-CART FC COMBO SYSTEM CS APLIKÁTOR KEJDY

ER DU INTERESSERET I DENNE MASKINE? HAR DU SPØRGSMÅL?

Du er velkommen til at kontakte os eller finde en forhandler i dit område.

Kontakt os Find forhandler

Beskrivelse af maskine

En kort oversigt over de arbejdende dele på strip-till-harven.

STRIP-MASTER EN Strip-till-harve

Tag et kig på din fremtidige maskine.

# # # # # # # # #
3-punktsophæng

Nem tilkobling på traktorens 3-punktsophæng. Kategori III/IV-ophæng.

Fronthul

Oprethold den indstillede arbejdsdybde og opnå optimal registrering af terrænet.

Fordelingshoveder

Fordeler organisk eller mineralsk gødning jævnt i fordelingsslangerne, som fører ud til de enkelte enheder.

Skiveskær

Opskærer afgrøderester og bryder det hårde øverste jordlag.

Renseskær

Fjerner afgrøderester fra striben for at forebygge tilstopning af såmaskiner under det efterfølgende arbejde.

Kniv

Bearbejder jord i en dybde på op til 35 cm.

Styreskær

Styreskærene omgiver kniven og sørger for, at den bearbejdede jord bliver i striberne.

Valse

Valsen knuser store jordknolde og løsner jorden, så fugten ikke fordamper.

 STRIP-MASTER EN

HVAD SIGER LANDMÆNDENE?

“På grund af den positive omtale fra vores naboer hos Agro Kunčina a.s. og det gode samarbejde med BEDNAR, valgte jeg at kontakte vores lokale forhandler. Det har været meget tørt, og jeg vil gerne undgå at flytte for meget rundt på jorden, så derfor valgte jeg metoden med strip-till-jordbearbejdning i hele majsmarken. Jeg bearbejder jorden meget målrettet – kun der hvor det er nødvendigt under majsen, hvor jeg præcist kan nedfælde gødning. Næringsstofferne placeres i de zoner, hvor majsen har brug for dem. Jeg talte med mange eksperter om denne metode, og jeg tror på, at jeg har gjort mit bedste. Jeg har ansvaret for min egen jord, og jeg ønsker at passe på den.”

Ing. Jaroslav Dvořák,
gårdejer, Svitavy (Tjekkiet)

KONFIGURER DIN EGEN
STRIP-MASTER EN Strip-till-harve

Du er et skridt tættere på din nye maskine.
Du kan prøve alt udstyr I vores konfigurator eller læse mere om det i brochuren.

Konfigurer

AGRONOMISK VEJLEDNING

STRIP-TILL JORDBEARBEJDNING
Jordbeskyttelse i forbindelse med bearbejdning har en positiv effekt på jordforholdene, risikoen for jord- og lufterosion, håndteringen af organisk materiale, fordampning af fugt fra jorden og mikroorganismernes aktiviteter, som bidrager til det rigtige indhold af stoffer som kvælstof (N) og kulstof (C) i jorden. Fra et økonomisk perspektiv er der ved bearbejdning med jordbeskyttende teknologi mindre behov for trækkraft, hvilket er brændstofbesparende.

Mere om strip-till-teknologien

Teknisk data

Du kan navigere i tabellen ved at rulle sidelæns.
STRIP-MASTER ENEN
Arbejdsbreddem6
Antal skærstk.8 - 12
Maks. arbejdsdybde*cm35
Afstand mellem tændernestk.80 / 75 / 70 / 50 / 45
Anbefalet ydelsehk240 - 280
Rammetypefoldbar
Samlet vægt**kg4 200

*afhænger af jordforholdene ** afhænger af maskinens udstyr

Galleri / Medier

TYPERELATEREDE MASKINER

KONTAKT FORMULAR

Har du brug for hjælp, er du intresseret i en demonstration af en maskine, kontakt os !

  her.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Find forhandler
  #
  Testkørsel
  #
  Download
  #
  Dealer Area