STRIP MASTER EN Strip-till / Pług dłutowy

STRIP MASTER
  • Kultywacja międzyrzędowa.

  • Spulchnienie do 35 cm głębokości.

  • Indywidualne zawieszenie sekcji na równoległoboku.

  • Oczyszczanie pasów z resztek pożniwnych.

  • Rozcinanie stwardniałych warstw.

  • Dozowanie nawozu na dwóch głębokościach.

STRIP MASTER EN kultywator pasowy, który uprawia glebę w pasach 80cm, 75 cm, 70 cm, 45 cm i 50 cm na głębokości do 35 cm. Odstępy między rzędami można łatwo zmieniać. Maszyna wyróżnia się doskonałą uprawą pasową i oczyszczaniem tych pasów z resztek roślinnych, nawet dużej ich ilości, np. po zebraniu kukurydzy na ziarno.

STRIP MASTER przydatny jest w technologii uprawy gleby, zabezpieczającej ją przed erozyjnym działaniem wiatru i wody.

Maszyna pozwala na dozowanie nawozów mineralnych i płynnych, w tym gnojowicy i pofermentu z biogazowni,  na dwóch głębokościach profilu glebowego.

TYP MASZYNYkultywator pasowy
ELEMENTY ROBOCZEdyski tnące, dyski oczyszczające, dłuto z końcówką dozującą, wałek dogniatający
ZABEZPIECZENIhydrauliczne
ZASTOSOWANIEczyszczenie pasów gleby z resztek pożniwnych, a nawet ich większej ilości, pasowa kultywacja w rozstawie 80, 75, 70 cm) oraz 45 (50 cm), usuwanie zbitych warstw gleby (lepsza absorpcja wody, napowietrzenie gleby), ponowne dogniecenie. Możliwa aplikacja płynnych nawozów.
OPERACJE POLOWEczyszczenie pasów, kultywacja warstw gleby, kruszenie brył na powierzchni, dogniatanie
Wzmocnione sekcje robocze STRIP MASTER zawieszone indywidualnie na równoległoboku. Ważne przy kopiowaniu terenu.

Wzmocnione sekcje robocze STRIP MASTER zawieszone indywidualnie na równoległoboku. Ważne przy kopiowaniu terenu.

Kultywator pasowy uprawiający glebe w rozstawie 75 cm, 70 cm, 45 cm i 50 cm do głębokości 25 cm.

Kultywator pasowy uprawiający glebe w rozstawie 80 cm, 75 cm, 70 cm, 45 cm i 50 cm do głębokości 35 cm.

Możliwość aplikacji nawozów płynnych oraz granulatu na dwóch poziomach profilu glebowego.

Możliwość aplikacji nawozów płynnych oraz granulatu na dwóch poziomach profilu glebowego.

STRIP MASTER ENEN 8/70-75
SZEROKOŚĆ ROBOCZAm6
SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWAm3
GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZAcm35
MIĘDZYRZĘDZIEcm80, 75, 70, 50, 45
LICZBA SŁUPICszt8 – 12
WAGAkg4200
ZALECANA MOC CIĄGNIKAkm 240 – 280

*Ze względu na zastosowanie połączeń śrubowych calowych do obsługi i serwisowania kultywatora jest wymagany dedykowany zestaw kluczy.

„Stworzyliśmy Strip Master wraz z BEDNARem w naszej firmie. BEDNAR spełnił nasze żądania dotyczące koncepcji maszyny. Główne wymagania obejmowały proste ustawienia maszyny oraz mocną i so­lidną ramę. Kolejnym ważnym elementem było stosowanie obornika oraz granulatu nawozowego. Kiedy maszyna została dostarczona, byliśmy zaskoczeni jej konstrukcją. Strip Master jest solidny i mocny. Poszczególne wózki są zamontowane na równoległoboku, dzięki czemu doskonale kopiują powierzchnię. Operator maszyny jest rów­nież bardzo zadowolony z maszyny – łatwo ją kontrolować.”

Libor Slabý, szef mechanizacji ROSTĚNICE, a. s. | Rostěnice (Republika Czeska)
10 100 ha | SWIFTER SM 18000, SM17000, SM 16000, TERRALAND TO 6000,PRESSPACK PT6000, CUTTERPACK CT6000, STRIGEL PRO PE 12000 + ALFA 800, MULCHER MM 7000, ATLAS 8000

GALERIA / MEDIA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Czy potrzebujesz pomocy przy wyborze, czy jesteś zainteresowany demonstracją maszyny? Skontaktuj się z nami!