STRIP MASTER EN Strip-till / Pług dłutowy

STRIP MASTER
  • Kultywacja międzyrzędowa.

  • Spulchnienie do 35 cm głębokości.

  • Indywidualne zawieszenie sekcji na równoległoboku.

  • Oczyszczanie pasów z resztek pożniwnych.

  • Rozcinanie stwardniałych warstw.

  • Dozowanie nawozu na dwóch głębokościach.

STRIP MASTER to kultywator rzędowy uprawiający glebe w pasach 75 cm (70cm) do głębokości 35 cm. Maszyna wyróżnia się doskonałą uprawą pasową i oczyszczaniem tych pasów z resztek roślinnych, nawet dużej ich ilości, np. po zebraniu kukurydzy na ziarno.

STRIP MASTER przydatny jest w technologii uprawy gleby, zabezpieczającej ją przed erozyjnym działaniem wiatru i wody.

Maszyna pozwala na dozowanie nawozów mineralnych i płynnych, w tym gnojowicy i pofermentu z biogazowni,  na dwóch głębokościach profilu glebowego.

TYP MASZYNYkultywator pasowy
ELEMENTY ROBOCZEdyski tnące, dyski czyszczące, pręty robocze, wałki
ZABEZPIECZENIhydrauliczne
ZASTOSOWANIEczyszczenie pasów z resztek roślinnych, nawet z większej ich ilości, kultywacja pasów (70, 75 cm), naruszanie stwardniałych warstw gleby (lepsza absorpcja wody, dotlenienie gleby), ponowne dogniecenie. Możliwość stosowania nawozów stałych i płynnych.
OPERACJE POLOWEczyszczenie pasów, kultywacja warstw gleby, kruszenie brył na powierzchni, dogniatanie
Wzmocnione sekcje robocze STRIP MASTER zawieszone indywidualnie na równoległoboku. Ważne przy kopiowaniu terenu.

Wzmocnione sekcje robocze STRIP MASTER zawieszone indywidualnie na równoległoboku. Ważne przy kopiowaniu terenu.

Hydrauliczne zabezpieczenie każdej z sekcji roboczych. Maszyna ma możliwość pracy do 35 cm głębokości.

Hydrauliczne zabezpieczenie każdej z sekcji roboczych. Maszyna ma możliwość pracy do 35 cm głębokości.

Możliwość aplikacji nawozów płynnych oraz granulatu na dwóch poziomach profilu glebowego.

Możliwość aplikacji nawozów płynnych oraz granulatu na dwóch poziomach profilu glebowego.

STRIP MASTER ENEN 8/70-75
SZEROKOŚĆ ROBOCZAm6
SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWAm3
GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZAcm35
MIĘDZYRZĘDZIEcm75; 70
LICZBA SŁUPICszt8
WAGAkg4200
ZALECANA MOC CIĄGNIKAkm 240 – 280

GALERIA / MEDIA

FORMULARZ KONTAKTOWY

Czy potrzebujesz pomocy przy wyborze, czy jesteś zainteresowany demonstracją maszyny? Skontaktuj się z nami!

Nowości

Szukaj

Moja maszyna bednar

Pobierz

O nas