Menu
×
Czego szukasz?
Nowości

Nawożenie przedsiewne podczas uprawy pasowej i nawożenie podczas wegetacji

Nowoczesne rolnictwo kładzie nacisk na efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów, dążąc do osiągnięcia maksymalnych ilości i jakości plonów. Nawożenie przedsiewne w uprawie pasowej oraz nawożenie w okresie wegetacji to kluczowe praktyki przyczyniające się do optymalnego rozwoju roślin i uzyskania pożądanych efektów. W artykule skupiono się na różnych technologiach i innowacjach znajdujących się w portfolio BEDNAR.

Uprawa pasowa wraz z nawożeniem na ściernisku po życie

Uprawa pasowa wraz z nawożeniem na ściernisku po życie

Nawożenie przedsiewne podczas uprawy pasowej przy użyciu STRIP-MASTER

Prawidłowe i równomierne wschody roślin oraz ich późniejsza regeneracja zawsze zależą od uprawy gleby i zbilansowanego odżywiania. Ważne jest regularne wykonywanie badań gleby w celu określenia choćby podstawowych makroelementów i wartości pH, zwłaszcza przy stosowaniu nawozów organicznych, gdzie zawartość poszczególnych pierwiastków nie jest dokładnie określona i następuje stopniowa mineralizacja. Odczyn gleby odgrywa znaczącą rolę w dostępności poszczególnych pierwiastków, a także wpływa na aktywność mikroorganizmów glebowych. W przypadku gleb silnie kwaśnych lub silnie zasadowych mineralizacja jest ograniczona, a składniki odżywcze związane są w związkach nierozpuszczalnych. Każda roślina ma inne wymagania pokarmowe, które należy wziąć pod uwagę, rozważając, czy zbiera się tylko ziarno, czy też słomę.

Aplikacja nawozu przedsiewnego (startowego) do górnej warstwy gleby jest niezbędna do szybkiego i zdrowego startu roślin. We wczesnych stadiach wzrostu rośliny mają płytki system korzeniowy i nie są w stanie dotrzeć do głębszych warstw po niezbędne składniki odżywcze. Wspomagając je nawozem startowym, zwłaszcza zawierającym fosfor, rośliny rozwijają mocny system korzeniowy i mogą wcześniej dotrzeć do rezerw glebowych. Azot mineralny należy uzupełniać równomiernie i regularnie, ponieważ nie jest magazynowany. Na dobry początek wystarczy niewielka ilość azotu, a następnie późniejsze nawożenie. Zasoby potasu w glebie są bardziej stabilne, głównie dzięki jego akumulacji w biomasie i późniejszemu powrotowi do gleby po włączeniu resztek pożniwnych. Powikłania mogą wystąpić na glebach gliniastych lub w przypadku upraw o dużym zapotrzebowaniu na potas.

Połączenie STRIP-MASTER i FERTI-BOX FB_F pozwala na wykonanie dwóch operacji w jednym przebiegu

Połączenie STRIP-MASTER i FERTI-BOX FB_F pozwala na wykonanie dwóch operacji w jednym przebiegu

Uprawa pasowa wraz z nawozem uzupełniającym jako przygotowanie do upraw jarych

Uprawa pasowa wraz z nawozem uzupełniającym jako przygotowanie do upraw jarych

Uprawa pasowa ma wiele zalet w zakresie odżywiania roślin, a jedną z nich jest zatrzymanie na powierzchni gleby odzyskanych składników odżywczych i stopniowe oddawanie ich w postaci pozostałości organicznych pozostawionych na powierzchni. Podczas jesiennego przygotowywania gleby składniki odżywcze mają czas na włączenie się do kompleksu absorbującego glebę i są dostępne dla roślin jarych w momencie siewu. Należy zauważyć, że w przypadku niektórych głęboko ukorzenionych roślin jarych składniki odżywcze są potrzebne zarówno na początku, jak i w profilu glebowym. Wiosną uprawę pasową stosuje się np. przy wysiewie kukurydzy po życie zebranym na kiszonkę. W tym przypadku korzystne jest wykorzystanie możliwości stosowania gnojowicy w połączeniu z uprawą pasową w celu dostosowania stosunku C:N i przyspieszenia mineralizacji materii organicznej.

Kultywator STRIP-MASTER może być wyposażony w głowicę rozdzielającą do aplikacji gnojowicy

Kultywator STRIP-MASTER może być wyposażony w głowicę rozdzielającą do aplikacji gnojowicy

Stosowanie gnojowicy podczas uprawy pasowej umożliwia szybszą mineralizację resztek pożniwnych

Stosowanie gnojowicy podczas uprawy pasowej umożliwia szybszą mineralizację resztek pożniwnych

Zastosowanie STRIP-MASTER stanowi połączenie uprawy pasowej z wprowadzeniem nawozów granulowanych lub płynnych na głębokość 5–30 cm podczas jednej operacji roboczej, oszczędzając czas i glebę przy wielokrotnych przejazdach. STRIP-MASTER umożliwia wprowadzenie nawozu na dwie wybrane głębokości. Pozwala na wprowadzenie zarówno nawozu rezerwowego w głąb profilu glebowego, jak i nawozu startowego. Oprócz środków kontroli erozji, technologia ta utrzymuje również składniki odżywcze na powierzchni gleby, zapewniając roślinom łatwy dostęp do wymaganych składników odżywczych. Jednocześnie zapewnia stopniowy odzysk składników odżywczych z pozostałości organicznych i minimalizuje straty.

Kultywator STRIP-MASTER EN 6000

Kultywator STRIP-MASTER EN 6000

Nawożenie w okresie wegetacji

Ważne jest, aby wznowić nawożenie wczesną wiosną, gdy tylko pozwalają na to warunki pogodowe i glebowe. Nawozy granulowane, przede wszystkim azotowe, należy podzielić na kilka zastosowań ze względu na ich dużą mobilność w glebie, która zapobiega stratom poprzez wymywanie lub parowanie w cieplejszych miesiącach, umożliwiając roślinom stopniowe ich przetwarzanie. W fazie krzewienia pszenicy można zastosować azot w postaci ciekłej lub azot z siarką. Nawóz aplikuje się do gleby, eliminując obawy o poparzenie roślin.

Odchwaszczanie z uzupełniającym zastosowaniem gnojowicy doglebowo w uprawie kukurydzy

Odchwaszczanie z uzupełniającym zastosowaniem gnojowicy doglebowo w uprawie kukurydzy

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się dokarmianie dolistne czy biostymulacja roślin, które należy dostosować do każdej uprawy i warunków pogodowych. Każda uprawa ma inne wymagania w zakresie makro i mikroelementów. Optymalnym rozwiązaniem jest dostosowanie dożywienia dolistnego do uprawy i jej aktualnego stanu na podstawie analiz liści (ARR) w poszczególnych fazach wzrostu.

Dzięki naszym kultywatorom międzyrzędowym ROW-MASTER RN i ROW-MASTER RN_PROFI możliwe jest wykonanie dwóch operacji w jednym przejeździe, łącząc nawożenie gleby nawozami stałymi i płynnymi z uprawą międzyrzędową. Uprawa międzyrzędowa konieczna jest przede wszystkim w celu usunięcia chwastów lub zerwania skorupy glebowej, która utrudnia dostęp powietrza i wody. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia roślin podczas przejazdów i uzyskać wysoką wydajność, kultywator można wyposażyć w system samoprowadzenia CultiCam.

Optymalne precyzyjne prowadzenie za pomocą optycznego monitorowania upraw CultiCam.

Optymalne precyzyjne prowadzenie za pomocą optycznego monitorowania upraw CultiCam.

Prawidłowe i równomierne odżywianie roślin wyraźnie zwiększa plony i ogólną odporność roślin na dalsze niekorzystne warunki, takie jak przedłużające się okresy suszy. Stosując kultywatory pasowe i międzyrzędowe można chronić glebę przed wysychaniem i wspomagać zatrzymanie wilgoci, zwiększając w ten sposób pobieranie składników pokarmowych przez rośliny. Zobacz jak można wyposażyć nasze kultywatory STRIP-MASTER i ROW-MASTER w naszym otwartym konfiguratorze.

It’s a joy to farm with us.
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Znajdż dealera
#
Jazda próbna
#
Pobierz
#
Dealer Area