Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Předseťové hnojení při pásovém zpracování půdy a hnojení během vegetace

Moderní zemědělství klade důraz na efektivní a zároveň šetrnější způsob využití zdrojů, dosažení maximálních výnosů a kvality plodin. Předseťové hnojení při pásovém zpracování půdy a přihnojení během vegetace jsou klíčovými postupy, které přispívají k optimálnímu vývoji rostlin a dosažení požadovaných výsledků. V tomto článku se zaměříme na jednotlivé technologie a inovace, které lze najít v portfoliu společnosti BEDNAR.

Pásové zpracování půdy společně s přihnojením po žitě

Pásové zpracování půdy společně s přihnojením po žitě

Předseťové hnojení při pásovém zpracování půdy pomocí stroje STRIP-MASTER

Správné a uniformní vzcházení rostlin a jejich následná regenerace jsou vždy závislé na zpracování půdy a vyvážené výživě. Důležité je provádět pravidelné půdní analýzy a stanovení alespoň základních makroprvků a hodnoty pH, a to především při aplikaci organického hnojení, kde není přesně stanovený obsah jednotlivých prvků a dochází k postupné mineralizaci. pH půdy hraje obrovskou roli při přístupnosti jednotlivých prvků a zároveň ovlivňuje aktivitu půdních mikroorganismů. V případě vysoce kyselé půdy nebo vysoce zásadité je omezena mineralizace, život půdních organismů a živiny jsou vázány do nerozpustných sloučenin. Každá rostlina má jiné nároky na živiny, se kterými je potřeba počítat a zároveň zohlednit, zdali sklízíme pouze zrno nebo i slámu.

Aplikace předseťového (startovacího) hnojiva do horní vrstvy půdy je nezbytná pro rychlý a zdravý start rostlin. V raných fázích růstu mají rostliny mělký kořenový systém a nejsou tak schopny sáhnout si do hlubších vrstev pro potřebné množství živin. V případě, že jim pomůžeme startovacím hnojivem, zejména s obsahem fosforu, rostliny si vytvoří mohutný kořenový systém a jsou schopny si dříve sáhnout i do půdní zásoby. Minerální dusík je dobré doplňovat rovnoměrně a pravidelně, jelikož se nedrží v zásobě, ale je vysoce mobilní. Pro dobrý start stačí malé množství dusíku a následné přihnojení. Zásoba draslíku v půdě bývá stabilnější především z důvodu jeho akumulace v biomase a následném vrácení do půdy při zapravení posklizňových zbytků. Komplikace může nastat v jílovitých půdách nebo u plodin vysoce náročných na draslík.

Kombinace STRIP-MASTERU a FERTI-BOXU FB_F umožňuje dvě pracovní operace v rámci jednoho přejezdu

Kombinace STRIP-MASTERU a FERTI-BOXU FB_F umožňuje dvě pracovní operace v rámci jednoho přejezdu

Řádkový kypřič STRIP-MASTER lze vybavit rozdělovací hlavou pro aplikaci kejdy

Řádkový kypřič STRIP-MASTER lze vybavit rozdělovací hlavou pro aplikaci kejdy

Pásové zpracování půdy má z pohledu výživy rostlin mnoho výhod, jednou z nich je udržení recyklovaných živin na povrchu půdy a jejich postupné vracení ve formě organických zbytků ponechaných na povrchu. V případě přípravy půdy na podzim se živiny stihnou zabudovat do sorpčního komplexu půdy a jsou k dispozici jarním plodinám v době jejich setí. Je důležité si uvědomit, že u některých hluboce kořenících jařin je potřeba mít k dispozici živiny pro start, ale stejně tak v půdním profilu. Pásové kypření na jaře se využívá např. při setí kukuřice po žitě sklizeném na siláž. V tomto případě je dobré využít možnosti aplikace kejdy společně s pásovým zpracováním a to pro úpravu poměru C:N a urychlení mineralizace organické hmoty.

Řádkový kypřič STRIP-MASTER lze vybavit rozdělovací hlavou pro aplikaci kejdy

Řádkový kypřič STRIP-MASTER lze vybavit rozdělovací hlavou pro aplikaci kejdy

Aplikace kejdy během pásovéhozpracování půdy umožní rychlejší mineralizaci posklizňových zbytků.

Aplikace kejdy během pásového
zpracování půdy umožní rychlejší mineralizaci posklizňových zbytků.

Využití STRIP-MASTERU představuje kombinaci pásového zpracování půdy se zapravením granulovaných nebo tekutých hnojiv do hloubky 5-30 cm během jedné pracovní operace a ušetří tak čas i půdu před opakovanými přejezdy. STRIP-MASTER umožní zapravit hnojivo do dvou zvolených hloubek. Je zde tedy možnost zapravení jak zásobního hnojiva hlouběji do půdního profilu, tak hnojiva předseťového (startovacího). Kromě protierozních opatření nabízí tato technologie také udržení živin na povrchu půdy, což zajišťuje snadný přístup rostlin k potřebným živinám. Současně umožňuje postupnou recyklaci živin z organických zbytků a jejich menší ztráty.

Hnojení během vegetace

Časně zjara, jakmile to povětrnostní a půdní podmínky dovolí, je důležité navázat hnojením regeneračním. Z granulovaných hnojiv se jedná především o dusík (LAV, LAD, močovina, stabilizované dusíky), který vzhledem k jeho vysoké pohyblivosti v půdě je dobré rozdělit na několik aplikací, aby nedocházelo k jeho ztrátám vyplavením případně vypařením v teplejších měsících, a rostliny zvládly jeho množství postupně zpracovat. Ve fázi odnožování pšenic je možné aplikovat tekutou formu dusíku (DAM 390) případně dusíku s příměsí síry (SAM). Hnojivo je aplikované do půdy, odpadá tedy obava z popálení rostlin.

Plečkování spolu s přihnojením kejdou v porostu kukuřice

Plečkování spolu s přihnojením kejdou v porostu kukuřice

V posledních letech se těší čím dál větší oblibě i listová výživa případně biostimulace rostlin, kterou je nutné přizpůsobit na míru každé plodině a povětrnostním podmínkám. Každá plodina má odlišné požadavky na množství makro a mikroprvků. Optimálním řešením je přizpůsobit listovou výživu plodině a jejímu aktuálnímu stavu na základě listových analýz (ARR) v konkrétních fázích růstu.

V rámci našeho meziřádkového kypřiče ROW-MASTER RN a ROW-MASTER RN_PROFI je možné zvládnout dvě pracovní operace pouze jedním přejezdem a zkombinovat tak hnojení půdy pevnými i kapalnými hnojivy s meziřádkovou kultivací. Meziřádková kultivace je nezbytná především z důvodu odstranění plevele nebo odstranění půdního škraloupu, který blokuje přístup vzduchu a vodní režim. Pro snížení rizika poškození rostlin během přejezdu a dosažení vysokého výkonu lze kypřič osadit samořídícím naváděcím systémem CultiCam.

Možnost přesného navádění pomocí optického monitoringu porostu CultiCam.

Možnost přesného navádění pomocí optického monitoringu porostu CultiCam.

Správná a rovnoměrná výživa rostlin prokazatelně zvyšuje výnos a celkovou odolnost porostu proti dalším nepříznivým vlivům, jako je například dlouhotrvající suché období. Pomocí řádkových a meziřádkových kypřičů je možné půdu chránit před vysycháním a pomáhat s udržením vláhy a tím zvýšit i příjem živin rostlinou. Podívejte se, jakým způsobem je možné vybavit naše řádkové kypřiče STRIP-MASTER a meziřádkové kypřiče ROW-MASTER v našem otevřeném konfigurátoru.

S námi je radost hospodařit.
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area