Novinky

Druhé hodnocení porostů ozimé řepky seté do dvouřádku

V úterý 17. 12. 2019 jsme se opět sešli s doc. Ing. Václavem Brantem, Ph.D. z ČZU v Praze a Jindřichem Šmögerem ze Statku Bureš s.r.o. na poli ZD Dolní Újezd u Makova v oblasti Vysokomýtské synklinály. Zde byly 9. srpna založeny porosty ozimé řepky do dvouřádku s pomocnou plodinou a nyní dochází k jejich druhému vyhodnocení. Shlédněte ho v následujícím videoklipu.

Rekapitulace zakládání porostů ozimé řepky do dvouřádku

Setí ozimé řepky do dvouřádku je nová technologie, která probíhá ve dvou krocích. Prvním je hloubkové kypření s ukládáním atraktivního hnojiva do půdního profilu strojem TERRASTRIP ZN 8/75, což je dlátový pluh určený k pásovému zpracování půdy s roztečí pracovních orgánů 75 cm.

Dlátový pluh TERRASTRIP ZN8R/75 v agregaci se zásobníkem na hnojivo FERTI-CART FC 3500

Dlátový pluh TERRASTRIP ZN8R/75 v agregaci se zásobníkem na hnojivo FERTI-CART FC 3500

Secí stroj OMEGA OO 6000 FL osazený secí jednotkou ALFA DRILL 400

Secí stroj OMEGA OO 6000 FL osazený secí jednotkou ALFA DRILL 400

Dalším krokem je výsev dvouřádků s roztečí 25 cm přesně nad pás zpracovaného a prohnojeného půdního profilu secím strojem OMEGA OO 6000 FL. Do meziřádku, který je 50 cm široký, lze vyset pomocné plodiny, které v první fázi podpoří vegetaci řepky ozimé a následně vymrznou nebo jsou mechanicky likvidovány plečkováním.

První hodnocení technologie setí ozimé řepky do dvouřádku jsme pro vás připravili zde.

Druhé hodnocení porostů ozimé řepky seté do dvouřádku
PF2020

S námi je radost hospodařit.
BEDNAR FMT s.r.o.
marketing@bednarfmt.com

Galerie