Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Novinky a inovace BEDNAR představené u příležitosti mezinárodního veletrhu AGRITECHNICA 2019

BEDNAR představuje u příležitosti veletrhu v Hannoveru další novinky a rozšíření modelových řad. Některé z těchto novinek půjdou do přímého prodeje ihned se zahájením této výstavy a jiné se prezentují jako koncepty, které po důkladném otestování vstoupí do prodeje v nejbližší době.

Široko-záběrový diskový podmítač SWIFTERDISC XE_PROFI

Diskový podmítač SWIFTERDISC XE_PROFI byl poprvé představen v roce 2019 na mezinárodní výstavě SIMA. Představený koncept tohoto široko-záběrového stroje, nyní po náročných testech přichází do běžného prodeje.

Velkou předností tohoto stroje je jednoduché a pohodlné elektrohydraulické ovládání všech funkcí přímo z kabiny traktoru (tzv. EH-Set), které ocení především operátor. Připojení k traktoru je realizováno pouze pomocí tří hadic k Load Sensing hydraulickému výstupu traktoru. Samotné řízení stroje je kompatibilní se standardem ISOBUS. Již žádné dlouhé přemýšlení nad postupem rozkládání či skládání stroje u široko-záběrových strojů BEDNAR! Tyto procesy jsou již plně automatizovány! Obsluha stroj složí nebo rozloží stiskem jediného tlačítka na terminálu ISOBUS v traktoru. Veškeré parametry stroje lze snadno nastavit pomocí terminálu, a to i během práce stroje. Systém ovládání výrazným způsobem usnadňuje správné nastavení stroje.

Elektrohydraulické ovládání stroje EH-Set pomocí standardu ISOBUS

SWIFTERDISC XE 12 400 PROFI je ideální pro práci v systémech CTF (Controlled Traffic Farming)

Široko-záběrový diskový podmítač SWIFTERDISC XE_PROFI také podporuje ISOBUS Task-Controller. Ten umožňuje automaticky nastavovat pracovní hloubku podle připravené mapy. Současně je možné v terminálu ukládat reálnou pracovní hloubku stroje v každém místě zpracovaného pole. Díky implementaci funkce ISOBUS Section-Control se stroj může automaticky zvedat a spouštět na souvrati. Terminál stroje také umožňuje zobrazovat statistiky odpracovaných hodin, zpracované plochy a výkonnosti stroje. Přímé vedení stroje v ose traktoru je zajištěno umístěním transportní nápravy před pracovními disky a uspořádáním pracovních disků do tvaru X. SWIFTERDISC XE_PROFI je možné vybavit disky o průměru 520 nebo 560 mm a šířce 6 mm. Jištění disků je vyřešeno bezúdržbovým systémem pryžových segmentů. Stroj je možné vybavit předním řezacím válcem nebo hydraulicky ovládanou smykovou lištou v celé šířce pracovního záběru. Tato konstrukční řešení mnohonásobně zvyšují kvalitu práce stroje. Koncepce stroje SWITERDISC XE_PROFI umožňuje otáčení stroje na souvrati po transportní nápravě, dvojitých otočných kolech a zadních double válcích. Tento systém snižuje napětí v rámech a spojích, čímž se zvyšuje životnost stroje. Konstrukce stroje umožňuje snadný, bezpečný a rychlý transport po pozemních komunikacích v rámci pravidel EU.

Kombinovaný kypřič ACTROS RO

Nový kombinovaný kypřič ACTROS RO společnosti BEDNAR vyplňuje dosavadní mezeru v portfoliu strojů značky BEDNAR. Je určený pro nařezání a zpracování velkého množství posklizňových zbytků a současně jejich kvalitní promíchání s nakypřenou půdou během jediného přejezdu nebo pouze pro narušení utužených vrstev.

Výhodou stroje jsou dvě řady disků o průměru 660 x 6 mm pro ideální nařezání velkého množství posklizňových zbytků a dvě řady radlic s vertikálním non-stop jištěním. Ty intenzivně kypří půdní profil až do hloubky 35 cm. Díky integrované nápravě je snížen poloměr otáčení a zároveň může stroj pracovat bez zadních utužovacích pěchů. Zákazník si může zvolit typ radlic. Stroj může být vybaven slupicemi Active-Mix, které zajistí míchání posklizňových zbytků s nakypřenou půdou. Dále může být vybaven slupicemi Zero-Mix. Ty pouze naruší utužený půdní profil bez efektu mísení s posklizňovými zbytky. Kromě typu radlic si zákazník může zvolit dle půdních podmínek typ zadních utužovacích pěchů.

ACTROS RO má volitelné zadní pěchy dle typu půdních podmínek

Kombinovaný kypřič s dvěma řadami disků 660 x 6 mm a 2 řadami radlic s mohutným pružinovým jištěním

Tato novinka společnosti BEDNAR bude uvolněna do prodeje v pracovních záběrech 3 a 4 m již pro letní sezonu 2020.

Univerzální kypřič FENIX FO

Nový polonesený univerzální kypřič FENIX FO je zkonstruován jako 3řadý s integrovanou nápravou. Toto uložení nápravy významně snižuje poloměr otáčení na souvratích. Další výhodou je umístění poslední řady radlic do jedné linie. To zajišťuje rovnoměrné rozmístění materiálu již před zadním utužovacím pěchem. Díky této koncepci stroj vyhoví i těm nejnáročnější zákazníkům.

Stroj posiluje trakci traktoru díky hydraulickému válci s akumulátorem na oji. S tímto provedením je možné FENIX FO agregovat i s traktory nižší výkonové třídy a stále bude dosaženo výborné kvality práce s mísením. Dále je stroj vybaven předními dvojitými, hydraulicky ovládanými koly, které zajišťují stabilitu bočních rámů. Následují dle konfigurace stroje 3 nebo 4 řady radlic s neměnnou geometrií každé slupice uložené na individuálním horizontálním non-stop jištění. Takto navržené slupice zajišťují snadné vnikání do půdy a snadno pracují i v těžkých půdách. FENIX FO je za radlicemi vybaven rovnacími deflektory nebo rotačními disky. Ty v kombinaci s páskovým smykem, který je umístěn před zadním pěchem perfektně urovnají povrch pole před jeho zpětným utužením. Utužovací pěchy si zákazník může zvolit dle typu půd na své farmě.

Integrovaná náprava umožňuje rychlé otáčení na souvratích

3 nebo 4 řady radlic s pevnou geometrií snadno pracují i v extrémních podmínkách

Univerzální kypřič FENIX FO je vhodný k předseťové přípravě na pozemcích s větším množstvím posklizňových zbytků nebo pro podmítku od 5 cm až po kypření do 35 cm. To vše zvládne i ve vlhčích podmínkách. Zpočátku bude vyráběn ve dvou pracovních záběrech, a to 5 a 6 metrů a první kusy půjde objednat již pro jarní sezonu 2020.

Zásobní vůz COMBO SYSTEM CS pro univerzální využití v rostlinné výrobě

Společnost BEDNAR přichází s univerzálním přetlakovým dvoukomorovým zásobním vozem COMBO SYSTEM CS, který je připraven pro využití k různým pracovním operacím v rostlinné výrobě. Vhodný je zejména pro agregaci s dlátovými pluhy TERRALAND TN, TERRASTRIP ZN nebo se secí lištou CORSA CN, určenou pro rychlé zakládání porostů.

COMBO SYSTÉM CS je vybaven dvoukomorovým přetlakovým zásobníkem o celkové kapacitě 5000 l v poměru 2:3. O distribuce osiva/hnojiva se starají dvě 2 dávkovací nerezová ústrojí s elektropohony umožňujícími měnit velikost dávek dle agronomické potřeby. Toto dávkování je řízené přes systém ISOBUS. Stroj má také normalizovaný 3 bodovým závěs kategorie IV. pro připojení různých typů nesených strojů nebo tažné oko pro připojení tažených strojů. Vůz je také vybaven velkými flotačními pneumatikami, které snižují tlak na půdu. To je velice důležité zejména při zakládání porostů.

3 bodový závěs IV. Kategorie pro snadnou agregaci přetlakového zásobníku COMBO SYSTEM CS s dalšími stroji BEDNAR

Dvoukomorový přetlakový zásobník agregovaný se secí lištou CORSA CN

TERRASTRIP ZN 8R/75 je nový dlátový pluh pro hloubkové zpracování pásů

Nesený sklopný dlátový pluh TERRASTRIP ZN 8R/75 o pracovním záběru 6 m je určený pro intenzivní zpracování půdy v pásech, ve kterých jsou pěstovány řádkové kultury o meziřádkové vzdálenosti 70 a 75 cm (kukuřice, slunečnice, …). Nový dlátový pluh tak doplňuje TERRASTIP ZN 8R/45 určený pro zpracování půdy v pásech pro pěstování řádkových kultur o meziřádkové vzdálenosti 45 a 50 cm (cukrová řepa, …).

Nesený dlátový pluh TERRASTRIP ZN má rám z vysokopevnostní oceli Alform a 2 řady dlát s křídly. Zde si zákazník může zvolit mezi dláty Zero-mix pro podrývání bez míchání půdy s rostlinnými zbytky nebo Active-mix pro míchání půdy s rostlinnými zbytky. Tyto dláta jsou jištěny hydraulicky. Nově si zákazník může zvolit zadní utužovací válce pro pásové zpracování půdy dle půdních podmínek na farmě. Kypření dlátovým pluhem TERRASTRIP ZN 8R/75 je vhodné doplnit profilovým hnojením přímo do kořenové zóny rostlin. Toho lze docílít agregováním dlátového pluhu se zásobním vozem COMBI SYSTEM CS, FERTI-CART FC nebo čelním zásobníkem na hnojivo FERTI-BOX FB_F a FERTI-BOX FB_F DUAL.

TERRASTRIP ZN 8R/75 je určený pro efektivní, cílené zpracování půdy, které snižuje náklady při zvýšení výnosu jednotlivých řádkových plodin

Dlátový pluh pro hloubkové pásové zpracování půdy agregovaný se zásobníkem na hnojivo FERTI-CASRT FC

Metoda TERRASTRIP prošla několika-sezónními agronomickými testy ve významných zemědělských podnicích a lze ji doporučit jako výnosově podpůrnou technologii. Zároveň dochází k efektu úspory nákladů a pozitivnímu vlivu na stav půdního prostředí a schopnost půdy vyrovnat se s následky postupující klimatické změny. Uplatní se jak při technologii pěstování kukuřice a cukrové řepy, tak je možné její využití pro řepku ozimou, kde BEDNAR rozvíjí technologii výsevu do dvouřádků o rozteči 25 cm nad nakypřené a prohnojené pásy zpracované strojem TERRASTRIP 8R/75.

Secí lišta CORSA CN

Novinkou mezi secími stroji společnosti BEDNAR je nesená secí lišta CORSA CN. Tu lze agregovat se zásobním vozem COMBO SYSTEM CS nebo přímo do tříbodového závěsu traktoru. V případě, že je lišta agregována přímo s traktorem, je nutné propojit lištu s předním zásobníkem na osivo. Například s čelním zásobníkem FERTI-BOX FB_F nebo FERTI-BOX FB_F DUAL.

Secí lišta je tvořena dvoudiskovými secími botkami o meziřádkové vzdálenosti 12,5 nebo 16,7 cm, které jsou uloženy na paralelogramu. Dále je stroj vybaven předními dvojitými podpěrnými koly, které zajišťují stabilitu bočních rámů. Mezi volitelnou výbavu secí lišty patří boční i pre-emergentní znamenáky. CORSA CN umožňuje vypínání poloviny záběru a má i možnost výsevu ob řádek na 25 cm nebo 33 cm. Tato nesená secí lišta bude v sezoně 2020 nabízena ve třech pracovních záběrech, a to 6 m, 8 m a 9 m.

Secí lišta CORSA CN je určená pro agregaci s dvoukomorovým zásobníkem na hnojivo COMBO SYSTEM CS

Možnost hydraulického nastavení přítlaku i pracovní hloubky secích botek

Rozšíření modelové řady OMEGA OO_FL

OMEGA OO 4000 FL je odlehčená verze univerzálního secího stroje umožňující výsev různých typů plodin a aplikaci hnojiv s velkou variací výsevku o pracovním záběru 4 m. Tím společnost BEDNAR rozšiřuje pracovní záběry secích strojů OMEGA OO_FL a reaguje tak na velkou poptávku menších zemědělských podniků po variabilním secím stroji, který mimo standartní možnosti umožní založení různých kombinací plodin v jednom přejezdu.

Secí stroje OMEGA OO_FL o záběru 4 m jsou vybaveny zásobníkem o objemu 4000 l s poměrem dělení 50:50. Díky přetlakovým zásobníkům je zaručeno přesné dávkování i velkých množství hnojiv.Secí stroj lze vybavit výsevní jednotkou ALFA nebo propojit se zásobníky na hnojivo FERTIBOX v čelním i zadním provedení. Velkou výhodou secího stroje je zajištění držení stopy za traktorem pomocí uložení diskových sekcí do X. Disky mají průměr 460 mm, což vede k vyšším obvodovým rychlostem, které mají pozitivní vliv na kvalitu předseťové přípravy. Dále je secí stroj vybaven dvoudiskovými přihnojovacími botkami, pneumatikovým pěchem a dvoudiskovou výsevní botkou uloženou na paralelogramu (PSP system). Stroj lze dovybavit velkým množstvím volitelné výbavy, např. předním Frontpackem a předním Crushbarem.

Nový secí stroj OMEGA OO_FL má možnost ukládání osiva do meziřádku mezi osivo nebo společně s osivem

Přesné ukládání osiva do identické hloubky v celé šířce záběru stroje díky PSP systému

Kalibrace a potenciální vyprazdňování zásobníků je pohodlné díky umístění v zadní části secího stroje. Ovládání secího stroje je jednoduché a intuitivní. Dávkovací systém je plně elektronicky řízen a pracuje na bázi systému ISOBUS, obdobně jako u předchozích verzí secích strojů OMEGA. Inovovaný elektronický řídicí systém nově umožňuje obsluze z kabiny traktoru snadno ovládat nastavení stroje (hloubku disků, přední smyk, zadní příslušenství, hloubku setí, přítlak secích botek). Nově také software podporuje funkce Section-Control (až dvě sekce) a Multi-Control (variabilní dávkování až ze dvou výsevních ústrojí). Na secím stroji lze zvolit meziřádkovou vzdálenost secích botek 12,5 cm nebo 16,5 cm. Secí stroj OMEGA OO_FL je vhodný pro setí jak v systémech konvenční technologie (orba), tak v systémech minimalizačních. Hnojivo lze aplikovat do meziřádku mezi osivo, na povrch nebo společně s osivem. Díky PSP systému ukládají dvoudiskové diskové secí botky osivo do identické hloubky v celé šířce stroje a dokonale kopírují terénní nerovnosti v podélném i příčném směru. Snadným nastavením je umožněno ukládání osiva do různých hloubek při jednom přejezdu, čehož je v praxi využito při zakládání porostů s pomocnou plodinou nebo různých kombinací plodin pro pícninářské využití.

S námi je radost hospodařit. BEDNAR FMT s.r.o marketing@bednarfmt.com

Galerie

Nejnovější články

Nový ATLAS AO 7000_Profi na farmě pana Turka doplňuje flotilu žlutých strojů na celkový počet pěti kusů
02.
Prosinec
2021

Nový ATLAS AO 7000 Profi na…

V minulém týdnu jsme na polích nedaleko obce Zbyslav navštívili našeho dlouholetého zákazníka pana Turka, kde souprava s traktorem CASE IH a diskovým podmítačem ATLAS AO 7000 PROFI zpracovávala strniště po kukuřici...

Přečtěte si více

Jak se pracuje s dlátovým pluhem TERRALAND TN D7R PROFI?
25.
Listopad
2021

Jak se pracuje s dlátovým pluhem…

V minulém týdnu jsme na polích nedaleko Hodonína navštívili soupravu traktoru CASE IH s dlátovým pluhem TERRALAND TN D7R PROFI našeho zákazníka Slovácký statek Hodonín. Jak jsou s dlátovým pluhem po roce zkušenost...

Přečtěte si více

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area

Používáme soubory cookies. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde.

Souhlasím