Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Obliba strojů BEDNAR v ZD Senice na Hané

Zemědělské družstvo Senice na Hané patří s ohledem na podmínky k těm větším podnikům. Obhospodařuje kolem pěti tisíc hektarů zemědělské půdy a pozemky leží na poměrně rovinatých pozemcích s úrodnou půdou. Kromě rozvinuté rostlinné výroby se také zaměřuje na chov skotu a nosnic.

Zemědělské družstvo se širokým záběrem činností

Jak nám řekl mechanizátor družstva a zároveň jeho místopředseda Ing. Václav Havlíček, kromě obilí, které zabírá 68 procent výměry, se podnik specializuje hlavně na pěstování cukrové řepy, kterou má asi na 850 hektarech. Kromě toho se orientuje i na kukuřici, která zabírá v osevu kolem 630 hektarů, většinou na siláž, část pro výživu skotu, případně bioplynové stanice, které je třetinovým vlastníkem, zbylá třetina výměry kukuřice je určena na zrno. Po dvě stě hektarech má potom řepka a vojtěška, obě plodiny tedy zabírají pouhá čtyři procenta všech ploch orné půdy podniku.

Mechanizátor ZD Senice na Hané a zároveň jeho místopředseda Ing. Václav Havlíček

„Naše družstvo kromě toho má ještě asi 40 hektarů chmelnic včetně dvou česacích linek a sušáren, a také přibližně 100 hektarů sadů. Bohužel situace v obytu zejména jablek je složitá, ceny stále neodpovídají vynaloženým nákladům, proto jsme přistoupili k tomu, že část sadů, zejména těch nejstarších, které nejsou pod závlahami a pod sítěmi, budeme muset vyklučit,“ dodal V. Havlíček.

Pokusy s novou technikou

Z přehledu struktury orné půdy je zřejmé, že podnik je specialistou na cukrovou řepu. Tomu také odpovídá vybavení zemědělskou technikou. „V minulých letech jsme u nás dělali kromě klasických technologií také provozní pokusy s novou technikou, kterou vyvíjí společnost BEDNAR FMT,“ pokračoval mechanizátor.

„Ověřování hlubokého kypření v ose budoucích řádků cukrové řepy modelem dlátového pluhu pro pásové zpracování půdy TERRASTRIP ZN s roztečí dlát 45 cm spolu s taženým zásobníkem COMBO SYSTEM CS se uskutečnilo kromě nás v několika dalších podnicích, v každém z nich byly ale varianty nepatrně odlišné. Sestaveny byly však tak, aby odpovídaly potřebám podniků a podmínkám konkrétního stanoviště. Vždy to bylo porovnáno s klasickou technologií, tedy s orbou, nebo hlubokým kypřením. Technologie pásového zpracování TERRASTRIP ZN měla ale různé varianty, včetně uložení hnojiva do stanovené hloubky ve zpracovávaném půdním profilu. Tyto pokusy jsme přitom dělali ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, konkrétně s profesorem Josefem Pulkrábkem,“ dodal.

Podle jeho slov, výsledky pokusy do značné míry ovlivnila nejen konkrétní půdní podmínky, ale zejména průběh počasí. „Například v roce 2020 konečné výnos cukrové řepy ovlivnila nepřízeň během sklizně této plodiny, takže například u nás se nová technologie do zvýšení intenzity prakticky nepromítla. Zato u našich sousedů, v ZD Unčovice, bylo navýšení výnosu o tři až šest procent,“ uvedl.

Plečkování má opodstatnění

Od společnosti BEDNAR FMT má ZD Senice na Hané pro pěstování cukrové řepy další techniku, a to dvě plečky ROW-MASTER RN 9000S s kamerovým naváděním a pracovním záběrem 9 metrů (18 řádků).

V podniku využívají i dva meziřádkové kypřiče ROW-MASTER RN 9000S

Oba stroje jsou vybaveny automatickým kamerovým naváděním CultiCam

„V našem podniku jsme na rozdíl od mnoha jinde nepřestali nikdy porosty cukrovky plečkovat. Neděláme to ale jako kdysi, tedy třikrát, když následnou operací bylo ještě takzvané dlátování. Nyní to zvládneme jednou, někdy i dvakrát,“ pokračoval V. Havlíček. „Řepu sejeme na osmnáct řádků, tomu máme tyto plečky uzpůsobeny a zkušenosti s nimi máme velmi dobré. Odpovídají dnešním požadavkům už tím, že jsou jednoobslužné a dobře ovladatelné přímo z kabiny traktoru, čímž se ulehčila práce obsluhy, která je nyní mnohem příjemnější, než tomu bylo kdysi,“ dodal V. Havlíček.

Právě tím, že v družstvu stále plečkovali, nemají takový problém s plevelnou řepou. Určitou nevýhodu mechanizátor vidí v tom, že tyto plečky nebylo možné v době nákupu vybavit sekční kontrolou jednotlivých kultivačních jednotek, tak jako je u secích strojů, které má podnik k dispozici, což dělá problém při plečkování tam, kde se pozemek doséval do špice, čímž při následném plečkování tyto špičky nejsou obdělány. O. Adamčík vysvětlil, že společnost již druhým rokem testuje nový typ plečky se sekční kontrolou, takže už bude schopna nabídnout zákazníkům profesionální řešení.

Další technika

Je fakt, že na žlutočernou závěsnou techniku v podniku narazíte poměrně často. Kromě zmíněných strojů jezdí po pozemcích družstva také rotorový mulčovač MULCHER MZ 6000 nebo dlátový pluh s označením TERRALAND, který používají hlavně k hloubkovému kypření pod většinu plodin.

„V podniku nemáme pevně stanoveno, kdy a pod kterou plodinu budeme orat a kdy budeme kypřit. Rozhodující je pro nás zejména průběh počasí, když je vlhko oráme, když je sucho, tak spíš kypříme. A to zhruba do třiceti až třiceti pěti centimetrů, někdy, když to podmínky dovolí i hlouběji,“ vysvětlil Václav Havlíček.

Nový kompaktor SWIFTER SM 14000 nahradí v podniku v příštím roce i současně používaný se záběrem 10 metrů

Na polích družstva brzo bude pracovat také širokozáběrový diskový podmítač SWIFTERDISC XE 12400 PROFI

Dalším strojem z produkce společnosti BEDNAR FMT v družstvu je potom předseťový kompaktor SWIFTER se záběrem 10 metrů, který používají jak k přípravě na podzim, tedy pro řepku a ozimy, tak rovněž na jaře, hlavně před setím ječmene, a právě cukrové řepy. Tento model by měl nahradit objednaný modernější a výkonnější typ SWIFTER SM 14000 s hydraulicky ovládaným páskovým smykem, radličkovou sekcí, který má dvě řady tohoto nářadí s šíří 270 mm, zadními dvouřadými crosskill válci, finish válečkem a hydraulickou regulací hloubky. Společně s novým kompaktorem objednali do podniku i širokozáběrový diskový podmítač SWIFTERDISC XE 12400 PROFI s řezacím válcem Trash Cutter, disky o rozměru 560 mm, plně elektro-hydraulickým ovládáním řezacího válce, pracovní hloubky a clony pěchu a rovněž s dvojitým V-RING pěchem.

Pro oba stroje se vedení společnosti rozhodlo na základě dosavadních zkušeností s technikou BEDNAR i kladných referencí z okolních podniků. To platilo zejména s ohledem na pořízení diskového podmítače SWIFTERDISC XE_PROFI, který již druhým rokem využívají v sousedním podniku ZD Unčovice k plné spokojenosti.

Zdeněk MAKOVIČKA, Zemědělský týdeník
S námi je radost hospodařit.
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

Nejnovější články

Další články
JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area