Menu
×
Co hledáte?
AKTUALITY - NOVINKY

Stroje pro jarní zpracování půdy: Jak vybírat?

Při volbě optimálního stroje pro jarní předseťovou přípravu se hodí zaměřit se především na zastoupení plodin v osevním postupu, používané metody zpracování půdy a půdní a klimatické podmínky místa, kde hospodaříme.

Hlavní pracovní orgány strojů pro předseťovou přípravu půdy představují typicky radličky nebo dláta. Pomocí nich dochází k prvotnímu jarnímu otevření půdy a mělkému prokypření na požadovanou hloubku s dobrou půdní strukturou pro optimální vzcházení plodin.

Zásady jarní předseťové přípravy

U jarní předseťové přípravy je zásadní zajistit co nejméně přejezdů po pozemku, aby tak nedocházelo k nežádoucímu utužení a narušení půdní struktury. Je tedy důležité mít stroje s vysokou výkonností a kvalitou práce, schopné připravit půdu ideálně v jednom přejezdu. K preciznímu jarnímu zpracování půdy pomohou kvalitní předseťové kompaktory SWIFTER a univerzální kypřiče VERSATILL od společnosti BEDNAR.

Pro jarní přípravu je vhodné využít především stroj s dlátovými pracovními sekcemi. Dláta pracují pod negativním úhlem. Díky tomu dochází k provzdušnění a prohřátí půdy bez vynášení mokrých částic na půdní povrch.

Předseťové kompaktory SWIFTER pro precizní předseťovou přípravu

Společnost BEDNAR je známá výrobou kvalitních předseťových kompaktorů SWIFTER. Jedná se o osvědčené stroje pro jarní přípravu půdy. Díky kombinaci až 8 pracovních orgánů přináší výborný výsledek práce v jednom přejezdu.

Přední páskový smyk pro prvotní urovnání povrchu pozemku

Přední páskový smyk pro prvotní urovnání povrchu pozemku

Dlátová pracovní sekce je vhodná především pro časnou jarní předseťovou přípravu

Dlátová pracovní sekce je vhodná především pro časnou jarní předseťovou přípravu

Jedná se o předseťové kompaktory klasické koncepce využívající sekce válců a radliček nebo gamma hrotů. Válce mají výbornou schopnost drobení a jejich využití je tak vhodné, pokud chceme připravit opravdu kvalitní seťové lůžko potřebné například pro zakládání porostů cukrové řepy. Vzhledem k vysoké variabilitě výbavy jde stroj na míru přizpůsobit pěstovaným plodinám a půdně-klimatickým podmínkám.

I náročné podmínky jarního období lze zvládnout pomocí vhodného stroje

V jarním období je často problematická vysoká vlhkost půdy znemožňující včasnou a kvalitní předseťovou přípravu potřebnou například pro správné založení porostů jarního ječmene. Proto se v současné době stále více začínají prosazovat univerzální kypřiče. Lze je využívat bez zadních pěchů typických pro klasickou koncepci strojů na předseťovou přípravu půdy.

Univerzální kypřiče VERSATILL pro jarní přípravu půdy pracují i za vyšší vlhkosti

Představitelem tohoto typu strojů jsou univerzální kypřiče VERSATILL. Kromě předseťové přípravy půdy je jde využít i pro mělkou podmítku do 10 až 15 cm. Vzhledem k tomu, že místo zadních pěchů lze stroj vybavit třemi řadami zavlačovačů (v případě modelu VERSATILL VN_L a VO_L), je možné stroj využívat i ve velmi náročných podmínkách, při kterých by jinak bylo riziko zalepení pěchu a znemožnění další práce.

Nesený model VERSATILL VN_L ve výbavě se zadním třířadým zavlačovačem

Nesený model VERSATILL VN_L ve výbavě se zadním třířadým zavlačovačem

Polonesený model VERSATILL VO_L ve výbavě se zadním třířadým zavlačovačem

Polonesený model VERSATILL VO_L ve výbavě se zadním třířadým zavlačovačem

Stroj lze vybavit předním páskovým smykem, který zajistí prvotní urovnání hrubé brázdy. Díky hydraulickému ovládání pracovního úhlu je možné z kabiny tažného prostředku rychle reagovat na rozdílné podmínky pozemku a plynule tak pokračovat v práci. Následujícími pracovními orgány jsou dláta nebo radličky, které po urovnání půdu prokypří a provzdušní, aby mohlo dojít k potřebnému proteplení po zimním období.

Podívejte se, jaké možnosti výbavy nabízí předseťové kompaktory SWIFTER a univerzální kypřiče VERSATILL v našem otevřeném konfigurátoru.

S námi je radost hospodařit.
[email protected]
BEDNAR FMT s.r.o.

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Posklizňové linky
#
Vyhledejte distributora
#
Objednejte předvádění
#
Dealer Area