Menu
×
Co hledáte?
#

SWIFTERDISC XE_PROFI

Profesionální širokozáběrový diskový podmítač určený pro maximální denní výkony.

PROFESIONÁLNÍ ŠIROKOZÁBĚROVÝ DISKOVÝ PODMÍTAČ

Maximální denní výkon, krátká koncepce a snadné intuitivní ovládání představuje širokozáběrový diskový podmítač SWIFTERDISC XE_PROFI. Dva modely s pracovním záběrem 10,4 až 12,4 metru s konstrukční pracovní rychlostí až 18 km/hod umožňují dosahovat vysokého pracovního tempa, a především vedou k úspoře nákladů a vysokým denním výkonům.

#

2-14 cm

#

10.4-12.4 m

#

350-620 k

Klíčové vlastnosti

Širokozáběrový diskový podmítač XE_PROFI s intuitivním ovládáním a řadou technických předností, které zvyšují kvalitu práce.

UNIVERZÁLNOST

Jeho pravé jméno. Přesvědčte se.

Podmítka je jednou z nejdůležitějších pracovních operací. Podle správných agrotechnických postupů by se měla provádět co nejdříve po sklizni. SWIFTERDISC XE_PROFI je možné pro tuto operaci vybavit typem zubatých disků nebo Agressive disků o průměru 520 × 5 / 560 × 5 mm, které zajištují výborné nařezání, promíchání s půdou a zapravení rostlinných zbytků. Zadní pěchy pak zpětně utužují a uzavírají zpracovaný půdní profil pro rovnoměrné vzcházení plevelů a výdrolu.

Optimální průměr v kombinaci s vysokou pracovní rychlosti umožňuje dosahovat vysoké obvodové rychlostí disků, díky tomu je zaručen výborný drobící a mísící efekt diskové sekce. Páskový smyk před zadními utužovacími pěchy přispívá k finálnímu urovnání povrchu společně s výborným drobícím efektem zadních pěchů.

Key feature - UNIVERSALITY Předseťová příprava
BEDNAR EASY CONTROL

Vlastní software pro ovládání všech funkcí.

SWIFTERDISC XE_PROFI je plně ISOBUS kompatibilní diskový podmítač. Stroj lze ovládat pomocí libovolného terminálu kompatibilního s ISOBUS. Vlastní software BEDNAR EASY CONTROL umožňuje plně automatické skládání a rozkládání stroje pomocí jednoho tlačítka a nastavení veškerých pracovních parametrů probíhá pouze zadáním hodnot na terminálu. Všechna nastavení včetně úpravy pracovní hloubky lze pohodlně upravovat i během práce, nedochází tak k nechtěným prostojům.

ISOBUS
X-PRECISE SYSTÉM

Dokonale přesné vedení diskového podmítače ve správné stopě.

Modely SWIFTERDISC XE_PROFI mají diskové sekce uloženy do tvaru písmene „X“. Toto inovativní technické řešení eliminuje boční posun stroje, takzvané driftování. Diskový podmítač díky tomu přesně kopíruje stopu traktoru. Středový disk snižuje riziko tvorby hrubků.

Key feature- X - PRECISE
ROVNOMĚRNÉ ROZLOŽENÍ VÁHY
ROVNOMĚRNÉ ROZLOŽENÍ VÁHY

Vždy stejný přítlak na oba boční rámy diskové sekce.

Základem kvalitního zpracování půdy je dodržení nastavené pracovní hloubky pro rovnoměrné zpracování půdního profilu. Diskové podmítače SWIFTERDISC XE_PROFI mají v celém pracovním záběru stroje i na krajích podmítače stejný tlak na disky díky předsunuté nápravě a koncepci dvou sklopných bočních rámů. Konstrukční řešení stroje snižuje počet hydraulických válců, kde by mohlo docházet ke ztrátě tlaku na boční rámy. Toto řešení také přispívá k nízkému počtu mazacích míst, snižuje celkové opotřebení stroje a zjednodušuje manipulaci se strojem jak na poli, tak při transportu.

SKLÁDÁNÍ STROJE SMĚREM DOPŘEDU

Zabezpečuje kompaktní rozměry a bezpečnou přepravu.

I při pracovním záběru až 12,4 metru je diskový podmítač SWIFTERDISC XE_PROFI velmi kompaktní během přepravy, protože nepřesahuje transportní šířku 3 metrů a výška stroje činí necelé 4 metry. To je dáno především skládáním bočních rámů směrem dopředu na oj.

SKLÁDÁNÍ STROJE SMĚREM DOPŘEDU
VELKÁ VZDÁLENOST MEZI SEKCEMI

Pracujte rychleji a eliminujte riziko ucpání.

Při podmítce nebo zapravování většího množství posklizňových zbytků může často docházet k ucpávání stroje, které je dáno malou průchodností, popřípadě je limitována pracovní rychlost, aby nedocházelo k vytváření vln. Diskové podmítače SWIFTERDISC XE_PROFI nabízejí v této třídě diskových podmítačů největší vzdálenost mezi přední a zadní řadou diskové sekce 100 centimetrů, vzdálenost disků k zadní ose pěchu je až 120 cm. Světlá výška rámu 56 centimetrů umožňuje zapravování i velkého množství organické hmoty nebo hnoje.

VELKÁ VZDÁLENOST MEZI SEKCEMI
VÝSEVNÍ JEDNOTKA ALFA DRILL

Jednoduché a snadné založení porostů meziplodin diskovým podmítačem v kombinaci s výsevní jednotkou.

Již v provedení z výroby lze diskový podmítač SWIFTERDISC XE_PROFI osadit jednotkou BEDNAR ALFA DRILL pro výsev meziplodin a drobnosemenných rostlin při podmítce během jednoho přejezdu. Úspora času a nafty je v tomto případě nezanedbatelná. Výsevní jednotka poskytuje objem zásobníku 800 litrů.

Plastova_ALFA_8001
PŘIPRAVEN NA SYSTÉM CTF DÍKY PRACOVNÍMU ZÁBĚRU 12,4 METRU

Snížení počtu přejezdů i utužení půdy.

K eliminaci zhutnění půdy a optimalizaci přejezdů jednotlivých souprav slouží systém CTF (řízený pohyb strojů). Jednotlivé soupravy se při provádění pracovních operací pohybují na pozemku v daném rastru pracovního záběru (6, 12, 18, 24 m aj.), díky tomu nevzniká nerovnoměrné utužení na celém pozemku ale v kolejových řádcích, které se pak snadno podryjí.

PŘIPRAVEN NA SYSTÉM CTF DÍKY PRACOVNÍMU ZÁBĚRU 12,4 METRU
PLYNULÉ A RYCHLÉ OTÁČENÍ NA SOUVRATI

Pomocí podpěrných kol a zadních válců.

Širokozáběrový podmítač SWIFTERDISC XE je na souvratích velmi dobře manévrovatelný. Stroj se na souvrati otáčí na zadních válcích a předních podpěrných otočných kolech, dojde pouze k vyhloubení diskové pracovní sekce bez nutnosti zvedání celého rámu. Toto řešení eliminuje negativní zatížení závěsu a odlehčení traktoru v souvraťové poloze stroje.

PLYNULÉ A RYCHLÉ OTÁČENÍ NA SOUVRATI
LOAD-SENSING SYSTÉM

Pouze takové množství oleje, které je skutečně potřeba.

Širokozáběrový podmítač SWIFTERDISC XE_PROFI se k traktoru připojuje pouze pomocí tří hadic k hydraulickému výstupu LOAD-SENSING. Nastavitelné čerpadlo tak dodává pouze takové množství oleje a pod takovým tlakem, kolik právě daný úkon jednotlivé funkce vyžaduje, a to zcela automaticky. Systém dokáže efektivně využívat tlak v hydraulice a řídit jednotlivé funkce, kde je potřeba vysoký výkon.

Key feature- LOAD-SENSING SYSTÉM
MYSLETE VE VELKÉM

Udělejte více za méně s maximálním denním výkonem.

Širokozáběrové diskové podmítače SWIFTERDISC jsou zkonstruovány pro agregaci s nejvýkonnějšími traktory na trhu. Zásluhou promyšleného designu a vysoké pracovní rychlosti nabízí tyto podmítače maximální denní výkon.

Udělejte více za méně s maximálním denním výkonem.

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

Kontaktujte nás Najít dealera

Popis stroje

Hlavní pracovní části širokozáběrového diskového podmítače stručně a přehledně.

SWIFTERDISC XE_PROFI Širokozáběrový diskový podmítač

Prohlédněte si váš budoucí stroj.

# # # # # # #
Řezací válec Trash Cutter

Slouží k nařezání posklizňových zbytků, zejména stonků slunečnice, kukuřice nebo řepky, a k jejich snadnějšímu zapravení a promíchání s půdou. Optimální velikost posklizňových zbytků přispívá k jejich rychlejšímu rozkladu a nižší potřebě dusíku.

Předsunutá náprava

Umožňuje ideální rozložení váhy stroje a přispívá k preciznímu dodržení nastavené pracovní hloubky díky stejnému tlaku na diskovou sekci.

Dvojitá přední otočná podpěrná kola

Zaručují výborné kopírování terénu a udržení nastavené pracovní hloubky v celém pracovním záběru stroje. Při otáčení na souvrati jede podmítač po otočných kolech a zadních válcích.

Disková sekce

Disková sekce se zubatými nebo Agressive disky o průměru 520 × 5 / 560 × 5 mm a vysokou průchodností díky systému Twin-Disc.

Dlouhá tažná oj

Zabezpečuje bezpečné otáčení stroje na souvrati a umožňuje sklápění bočních rámů směrem dopředu.

Zadní pěchy

Široká nabídka zadních pěchů umožňuje přizpůsobení stroje daným podmínkám. Pěchy napomáhají zpětnému uzavření povrchu a snižují tak výpar půdní vláhy.

Naše inovativní technologie

X-PRECISE SYSTÉM POSTAVENÍ DISKOVÉ SEKCE

Unikátní technické řešení zaručuje vedení stroje v přesné stopě. Díky tomu je využit celý záběr diskového podmítače, protože nedochází k bočním posunům stroje, takzvanému driftování.

X-PRECISE SYSTÉM POSTAVENÍ DISKOVÉ SEKCE

TWIN-DISC SYSTÉM UCHYCENÍ DISKŮ

Jedna slupice pro dva disky poskytuje vysokou průchodnost materiálu. Posklizňové zbytky mohou lehce protékat strojem (velké množství slámy, posklizňové zbytky po kukuřici na zrno). Většina ostatních diskových podmítačů má jednu slupici pro jeden disk. Takové řešení omezuje průtok materiálu zejména ve vlhkých podmínkách nebo při velkém množství posklizňových zbytků.

TWIN-DISC_System

JIŠTĚNÍ DISKŮ GUMOVÝMI SEGMENTY

Uchycení dvou disků pomocí jedné slupice poskytuje dvojnásobný prostor pro jištění pryžovými segmenty. Gumové segmenty pohlcují rázy vznikající při zpracování půdy. Podmítač pracuje rychle a bez údržby i ve velmi náročných podmínkách. Guma je vysoce kvalitní s dlouhou životností.

JIŠTĚNÍ DISKŮ GUMOVÝMI SEGMENTY

BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jsou uzavřena dvěma statickými a jedním dynamickým kazetovým těsněním se čtyřmi těsnícími žebry a běhají v pevném kovovém tělese. Ložiska jsou k disku připevněna pomocí 6 šroubů. Jejich naddimenzování je zárukou bezproblémového provozu.

BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA (XE, XE_Profi, XN, XO_F, AO_L)
SWIFTERDISC XE_PROFI_reference

CO NA TO ŘÍKAJÍ FARMÁŘI?

„Zapůjčený stroj nás přesvědčil kvalitně odvedenou prací za každých podmínek. Podmítač za sucha díky své váze a geometrii disků je schopen udržet požadovanou pracovní hloubku a kvalitně zapravit posklizňové zbytky. Dalším důvodem pro pořízení stroje od značky BEDNAR byl požadavek na průměr disků 560 mm, smyková lišta a zadní U-RING pěch pro zpětné utužení. Všechny požadavky splnil stroj značky BEDNAR. Mimo jiné jsme požadovali i výsevní jednotku pro zakládání porostů meziplodin.. V této kategorii značka BEDNAR opět nabízí tovární řešení, které konkurence neumí nabídnout.“

Václav Liška, vedoucí služeb Janovský Agro
Týn nad Vltavou (Česká republika)

Příslušenství

Víme, že každý má jiné požadavky na výbavu stroje a jeho předpokládané pracovní využití. Proto vám umožňujeme naspecifikovat si svůj diskový podmítač SWIFTERDISC XE_PROFI přesně tak, jak požadujete.

Přední příslušenství

Dvojitá přední otočná podpěrná kola

Přední dvojitá podpěrná kola napomáhají k udržení nastavené pracovní hloubky, kopírování terénu a otáčení stroje na souvratích.

Dvojitá přední otočná podpěrná kolaDvojitá přední otočná podpěrná kola

Páskový smyk CRUSHBAR

Hydraulicky ovládaný páskový smyk Crushbar je vhodný zejména pro prvotní urovnání povrchu a strhnutí hrubé brázdy před diskovou sekcí. Jednotlivé pásky smyku jsou zesílené. Ovládání probíhá snadno pomocí hydraulického okruhu z pohodlí kabiny.

CRUSHBARCRUSHBAR

Přední řezací válec Trash Cutter

Řezací válec ve tvaru šroubovice je tvořen ostrými břity. Malý průměr válce umožňuje dosahovat vysoké obvodové rychlosti. Válec poskytuje výborný řezací efekt při zpracování stonků řepky, slunečnice nebo meziplodiny. Tím se snáze dosáhne lepšího promíchání zbytků s půdou a dochází k jejich rychlejšímu rozkladu. Přítlak válce je ovládán hydraulicky z kabiny traktoru.

TRASH_CUTTER_02584247TRASH_CUTTER_02584247

Disková sekce

Agressive disky

Speciálně tvarované disky nabízejí vyšší řezací a míchací efekt. Za sucha umožnují také lepší pronikání do půdy. Agressive disky jsou po obvodu zakončeny velkým množstvím břitů pro snadné zapravení většího množství rostlinného materiálu. Ostré břity velmi efektivně krájí rostlinné zbytky. Profilovaný tvar navíc umožňuje vynášet větší množství půdy. K dispozici je průměr disků 520 × 5 a 560 × 5 mm.

Agressive diskyAgressive disky

Zubaté disky

Disková sekce je standardně osazena zubatými disky o průměru 520 x 5 mm, na přání je k dispozici provedení 560 x 5 mm.

Zubaté diskyZubaté disky

Příslušenství před pěchy

Páskový smyk Crushbar

Páskový smyk před zadními dvojitými pěchy slouží k urovnání nerovností po diskových sekcích. Pěchy půdu pouze konsolidují a již nerovnají. Výsledkem je dokonale rovný pozemek.

Crushbar_levelling_bar_2024Crushbar_levelling_bar_2024

Válce a pěchy

CUTPACK pěch + stěrky

CUTPACK je těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností a výborným zpětným utužovacím efektem. Vhodný pěch do těžkých půd. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 222 kg/m.

CUTPACK pěchCUTPACK pěch

RUBBERPACKER pěch + stěrky

Rubberpacker pěch je plný pěch z tvrdé přírodní pryže vhodný do všech podmínek. Rovnací efekt díky hmotnosti pěchu je přímo excelentní. Přilnavost půdy na pěch je díky gumě a stěrkám téměř nulová. Průměr pěchu 590 mm. Hmotnost pěchu 217 kg/m.

RUBBERPACKER pěch + stěrkyRUBBERPACKER pěch + stěrky

V-RING pěch + stěrky

V-RING je těžký ocelový pěch vhodný pro intenzivní drobení a zpětné utužení půdy. Pěch je vhodný do všech typů půd. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 169 kg/m.

V-RING pěch + stěrkyV-RING pěch + stěrky

Dvojitý V-RING pěch

V-RING je obručový pěch s tvarem jednotlivých obručí do písmene „V“. Díky tomu pěch vyniká nízkou přilnavostí, které zabraňují ucpávání pěchu za vlhka. Předsazení jedné řady oproti druhé zabezpečuje výborný samočistící efekt. Dvojitý pěch zvyšuje stabilitu stroje při práci. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 162 kg/m.

Dvojitý V-RING pěchDvojitý V-RING pěch

Dvojitý U-RING pěch (600 mm)

U-RING pěch je dvouřadý ocelový pěch. Předsazení jedné řady oproti druhé zabezpečuje výborný samočistící efekt. Pěch vyniká excelentním drobením a díky tvaru obruče do písmene „U“ i nízkým rizikem zalepení i při práci ve vlhkých podmínkách. Dvojitý pěch zvyšuje stabilitu stroje při práci. Průměr pěchu 600 mm. Hmotnost pěchu 230 kg/m.

DOUBLE U-RINGDOUBLE U-RING

Další kategorie

Výsevní jednotka ALFA DRILL

Slouží pro výsev meziplodin, přísev travin nebo plošnou aplikaci hnojiv. V jednom přejezdu tak dokážete provést dvě pracovní operace a snížíte tak své náklady.

Plastova_ALFA_8001Plastova_ALFA_8001

NAKONFIGURUJTE SI SVŮJ
SWIFTERDISC XE_PROFI Širokozáběrový diskový podmítač

Jste zase o krok blíže ke svému novému stroji.
Veškeré příslušenství si můžete vyzkoušet v našem konfigurátoru,
nebo si o něm přečíst detailněji v prospektu.

Konfigurovat Prospekt

AGRONOMICKÝ RÁDCE

Podmítka
Kvalitní a rychlá podmítka je jedna z nejdůležitějších operací ve zpracování půdy. Podle správných agrotechnických postupů by se měla provádět co nejdříve po sklizni porostu. Podmítka zajistí správné hospodaření s půdní vláhou, rychlé vzcházení plevelů a tím se dokáže předejít pozdějšímu zaplevelení pozemků.

Podmítka

Technická data

Tabulkou lze procházet posouváním do stran.
SWIFTERDISC XE_PROFIXE 10400 PROFIXE 12400 PROFI
Pracovní šířkam10,412,4
Přepravní šířkam33
Přepravní délkam7,58,9
Přepravní výškam44
Počet diskůks8399
Pracovní hloubka disků*cm2 - 142 - 14
Pracovní úhel disků° přední 16 / zadní 16přední 16 / zadní 16
Průměr diskůmm520 / 560520 / 560
Šířka diskůmm55
Typ jištění diskůpryžové segmentypryžové segmenty
Rozteč diskůcm2525
Vzdálenost mezi dvěma řadami diskůcm100100
Světlost rámucm6060
Doporučený výkon tažného prostředkukoní350 - 450400 - 620
Typ závěsuoko 51, 55, 58, 62, 71, 73oko 51, 55, 58, 62, 71, 73
Rozměr transportních pneumatik600/50600/50
Celková hmotnost**kg12 00013 000

* závísí na půdních podmínkách **dle výbavy stroje

Galerie / Média

Reference a zkušenosti

rep2
27.
Červenec
2020

SWIFTERDISC nebo ATLAS?

Kvalitní a rychlá podmítka je jedna z nejdůležitějších operací ve zpracování půdy. Podle správných agrotechnických postupů by se měla provádět co nejdříve po…

Přečtěte si více

pozadi video uvodni fotka clanku
20.
Červen
2019

V TURÉ LÚCE U MYJAVY NA…

Roľnícke družstvo v Turé Lúce u Myjavy na Slovensku dříve nestíhalo agrotechnické postupy v potřebných termínech. Byli nuceni změnit svůj přístup. Co dnes…

Přečtěte si více

TYPOVĚ PŘÍBUZNÉ KATEGORIE

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

  zde.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Posklizňové linky
  #
  Vyhledejte distributora
  #
  Objednejte předvádění
  #
  Dealer Area