Novinky

BEDNAR premiérově v Anglii na výstavě LAMMA

V průběhu tohoto týdne, od 7. do 8. ledna, probíhala největší zemědělská výstava ve Spojeném království, konkrétně v Birminghamu. Společnost BEDNAR zde vystavovala celkem 6 strojů. Mezi nimi samozřejmě nechyběly novinky a inovace letošního roku. Jak výstava probíhala a na co se její návštěvníci mohli těšit, si přečtěte níže.

LAMMA

Největší anglická výstava se koná každý rok v 11 zaplněných halách s více než 700 vystavovateli. Výstava si našla své příznivce z řad odborné veřejnosti a zemědělců a navštěvuje ji přes 40 000 návštěvníků z různých koutů Spojeného království.

BEDNAR premiérově v Anglii na výstavě LAMMA
BEDNAR premiérově v Anglii na výstavě LAMMA

Společnost BEDNAR vystavuje ve Spojeném království poprvé. K této příležitosti jsme zvolili plochu větší než 400 m², na které jsme představili moderní zemědělskou techniku, která určuje směr a trendy v moderním obhospodařování zemědělských pozemků.

Společnost BEDNAR na výstavě v Birminghamu

Stánek BEDNAR byl na výstavě LAMMA v hale č. 11 na ploše č. 450. Zde se farmáři, odborná veřejnost a ostatní návštěvníci dozvěděli mnoho informací nejen o vystavovaných strojích, ale i o zbytku našeho portfolia (strojů určených pro management posklizňových zbytků, zpracování půdy, mezi/řádkové kultivaci, setí a hnojení).

BEDNAR premiérově v Anglii na výstavě LAMMA
BEDNAR premiérově v Anglii na výstavě LAMMA

O své dojmy z výstavy se s námi podělil obchodní zástupce společnosti BEDNAR pro Spojené království a Irskou republiku Warren Rivers-Scott: „V současné době probíhá tvorba dealerské sítě a naše přítomnost na této tradiční a populární akci je součástí tohoto procesu. Již nyní aktivně pracujeme se 4 silnými partnery, které dohromady prezentuje 28 středisek a více než 100 obchodních zástupců. A musím uznat, že na základě reakcí farmářů na této výstavě vidím naši budoucnost ve Spojeném království velmi optimisticky“.

BEDNAR v Anglii představil 6 strojů ze svého portfolia

Návštěvníci si na našem stánku mohli prohlédnou radličkové kypřiče. Konkrétně nesený třířadý univerzální radličkový kypřič FENIX FN 3000 a polonesený VERSATILL VO 6000 PROFI.

BEDNAR premiérově v Anglii na výstavě LAMMA
BEDNAR premiérově v Anglii na výstavě LAMMA

Na ploše společnosti BEDNAR nechyběly ani diskové podmítače. Farmáři měli možnost si prohlédnout krátký kompaktní diskový podmítač SWIFTERDISC XO 6000F a letošní novinku, širokozáběrový diskový podmítač SWIFTERDISC XE 12 400 PROFI, který po dlouhých testech přichází do sériové výroby.

Společnost BEDNAR také představila Spojenému království svou vlajkovou loď, univerzální secí stroj lehké koncepce s diskovou přípravou, OMEGA OO 6000 FL. Ten je určený i pro ty nejnáročnější zákazníky a umožňuje širokou škálu variabilních výsevků. Posledním vystavovaným strojem na výstavě LAMMA byl meziřádkový kypřič ROW-MASTER RN 6400, určený k mechanickému potlačení plevelů a narušení půdního škraloupu v porostu.

S námi je radost hospodařit.
BEDNAR FMT s.r.o.
marketing@bednarfmt.com

Galerie