Menu
×
Co hledáte?
#

FENIX FN_L

Nesený kypřič určený pro hloubkové zpracování půdy

NESENÝ RADLIČKOVÝ KYPŘIČ PRO INTENZIVNÍ ZPRACOVÁNÍ PŮDY

I soukromí zemědělci chtějí těžit z výhod zpracování půdy až do hloubky 35 centimetrů. FENIX FN_L je kompaktní verze neseného kypřiče pro hloubkové kypření i mělké zpracování půdy ihned po sklizni. Lehká ale robustní konstrukce umožňuje kypřič FENIX FN_L agregovat s traktory s výkonem již od 150 koní. Variabilita pracovních radliček umožňuje široké možnosti využití v průběhu celého roku.

#

5-35 cm

#

3-4 m

#

150-250 k

Klíčové vlastnosti

Nesený kypřič umožňující hloubkové zpracování půdy až do 35 centimetrů včetně provádění mělké podmítky po sklizni.

UNIVERZÁLNÍ KYPŘIČ PRO KAŽDÉ PODMÍNKY

Verze pro lehké i těžké půdy.

Kypřič FENIX FN_L je vybaven horizontálním jištěním nebo jištěním pomocí střižného kolíku. Tato varianta je vhodná pro lehké až středně těžké půdy. Nízká váha jištění umožňuje agregovat kypřič i s traktory o nižším výkonu.

FENIX FN_L
JEDEN STROJ PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ

Nesený kypřič FENIX FN_L pro hloubkové i mělké zpracování půdy.

Nesený kypřič FENIX FN_L umožňuje provádět hloubkové kypření až do maximální hloubky 35 cm. Hloubkové kypření je vhodné provádět zejména před setím hluboce kořenících rostlin nebo během podzimu, protože formuje základ pro vytvoření silného kořenového systému, kterým bude rostlina čerpat vodu a živiny. Hloubkové kypření pomáhá docílit adekvátní půdní struktury se správnou velikostí jednotlivých půdních částic a vhodně nastartuje funkční a vodní režim půdy.

Díky své konstrukci a širokému výběru kypřících dlát je nesený kypřič FENIX FN_L vhodné využít i pro mělké podmítky v rozmezí do 15 centimetrů. Pro výborné zpracování půdního profilu při podmítce doporučujeme kypřič FENIX FN_L osadit dláty s křídly. Správně provedená podmítka je důležitá pro eliminaci růstu plevelů, zapravení posklizňových zbytků do půdy, snižuje výpar půdní vláhy a zahajuje růst výdrolu.

Nesený kypřič je vhodný i pro univerzální využití v průběhu roku, například pro předseťovou přípravy půdy a výborné urovnání povrchu, které je zaručeno kombinací zahrnovacích disků nebo zahrnovacích prutů a zadních pěchů.

Hloubkové kypření Mělká podmítka Příprava půdy
PRACOVNÍ SLUPICE VE TŘECH ŘADÁCH

Přinášejí skvělý kypřící a míchací efekt.

Hloubkový kypřič FENIX FN_L má pracovní slupice uspořádané do tří řad s roztečí jednotlivých slupic 30 centimetrů. Toto uspořádání přináší výborný kypřící a mísící efekt, protože půda je rovnoměrně podříznuta v celém pracovním záběru stroje s následným promícháním posklizňových zbytků s půdou.

PRACOVNÍ SLUPICE VE TŘECH ŘADÁCH
SPRÁVNĚ NAVRŽENÁ KONCEPCE STROJE

Umožňuje různorodý výběr pracovních orgánů stroje.

Nesený kypřič FENIX FN_L je vhodným strojem pro hloubkové zpracování půdy i mělkou podmítku po sklizni. Kypřič FENIX FN_L může být v závislosti na charakteru půd nebo požadavcích zákazníka vybavený celou řadou pracovních orgánů. Za třemi řadami slupic se nachází zahrnovací sekce, kterou lze osadit zahrnovacími pruty nebo zahrnovacími disky. Za pěchy může být umístěn ještě zavlačovač pro finální úpravu povrchu půdy.

SPRÁVNĚ NAVRŽENÁ KONCEPCE STROJE
ČTYŘI TYPY PRACOVNÍCH DLÁT A TŘI TYPY KŘÍDEL

Umožňují stroj přizpůsobit hloubkovému kypření nebo mělké podmítce.

Hloubkový kypřič FENIX FN_L je možné osadit čtyřmi typy pracovních dlát a třemi typy křídel, kterými lze stroj přizpůsobit pro provádění hloubkového kypření nebo provádění mělké podmítky po sklizni. Správně zvolený typ dláta a křídel je důležitý i vzhledem k charakteru zpracovávané půdy nebo ročnímu období.

ČTYŘI TYPY PRACOVNÍCH DLÁT
LEHKÝ A ROBUSTNÍ RÁM STROJE

Odolná konstrukce umožňující agregaci i s menšími traktory.

Nesený kypřič FENIX FN_L je zkonstruován především pro agregaci s traktory s menším výkonem, proto je důležitým parametrem hmotnost. V závislosti na zvoleném modelu se hmotnost kypřiče FENIX FN_L pohybuje v rozmezí 1 350 až 3 800 kilogramů. Kypřič FENIX FN_L vyniká lehkým ale vysoce robustním rámem a je snadno agregovatelný i s traktory o výkonu 150 koní.

LEHKÝ A ROBUSTNÍ RÁM STROJE
MECHANICKÁ NEBO HYDRAULICKÁ REGULACE

Záleží na vás, jaké ovládání si vyberte.

Hloubkový kypřič FENIX FN_L může být dle vašich požadavků vybaven snadným mechanickým nebo plnohodnotným hydraulickým ovládáním nastavení pracovní hloubky.

MECHANICKÁ NEBO HYDRAULICKÁ REGULACE
KOMBINACE SE ZÁSOBNÍKY FERTI-BOX

Šetřete půdu, svůj čas a peníze.

Při hloubkovém kypření je vhodné do půdního profilu aplikovat potřebné živiny, například formou minerálních hnojiv. Pro tuto pracovní operaci je možné hloubkový kypřič FENIX FN_L vybavit sadou pro aplikaci hnojiva, která se skládá z distribuční hlavy a rozvodů vedoucím k jednotlivým pracovním slupicím.

KOMBINACE SE ZÁSOBNÍKY FERTI-BOX
VÝSEVNÍ JEDNOTKA ALFA DRILL

Založení porostů meziplodin v průběhu jednoho přejezdu.

Již při výrobě lze hloubkový kypřič FENIX FN_L osadit jednotkou BEDNAR ALFA DRILL pro výsev meziplodin a drobnosemenných rostlin při podmítce během jednoho přejezdu. Úspora času a nafty je v tomto případě nezanedbatelná. Výsevní jednotka má objem zásobníku 400 litrů.

ALFA-DRILL
DOKONALE ROVNÉ POLE

Široká varianta pěchů pro každé půdní podmínky.

Nesený kypřič FENIX FN_L vyniká vysokou variabilitou osazení různými typy zadních pěchů (těžké ocelové pěchy, tradiční prutové pěchy nebo dvouválcové pěchy). Zavření a utužení zpracovaného povrchu zajistí rovnoměrné vzcházení výdrolu, plevelů a sníží výpar půdní vláhy.

DOKONALE ROVNÉ POLE

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

Kontaktujte nás Najít dealera

Popis stroje

Hlavní pracovní části neseného kypřiče stručně a přehledně.

FENIX FN_L Nesený hloubkový kypřič

Prohlédněte si váš budoucí stroj.

# # # # # #
Tříbodový závěs

Snadné připojení do tříbodového závěsu traktoru. Provedení závěsu kategorie II/III.

Dlátová pracovní sekce

Zaručuje výborné podříznutí a promíchání rostlinných zbytků s půdou. K dispozici jsou čtyři typy pracovních dlát pro přizpůsobení se daným podmínkám.

Rovnací sekce za dlátovou pracovní sekce

Přispívá ke srovnání povrchu půdy a rozdrobení větších hrud před finální konsolidací povrchu.

Zadní pěchy

Vytvářejí ideální jemnou strukturu půdy a uzavírají povrch půdy před výparem.

Zavlačovač za pěchy

Finalizuje urovnání povrchu za pěchy.

FENIX FN_L Nesený hloubkový kypřič

Prohlédněte si váš budoucí stroj.

# # # # # # #
Tříbodový závěs

Snadné připojení do tříbodového závěsu traktoru. Provedení závěsu kategorie II/III.

Dlátová pracovní sekce

Zaručuje výborné podříznutí a promíchání rostlinných zbytků s půdou. K dispozici jsou čtyři typy pracovních dlát pro přizpůsobení se daným podmínkám.

Hydraulika bočních rámů

Sklopné provedení stroje je navíc vybaveno hydraulickými válci.

Rovnací sekce za dlátovou pracovní sekce

Přispívá ke srovnání povrchu půdy a rozdrobení větších hrud před finální konsolidací povrchu.

Zadní pěchy

Vytvářejí ideální jemnou strukturu půdy a uzavírají povrch půdy před výparem.

Zavlačovač za pěchy

Finalizuje urovnání povrchu za pěchy.

Naše inovativní technologie

HORIZONTÁLNÍ PRUŽINOVÉ JIŠTĚNÍ

Horizontální jednopružinové bezúdržbové NON-STOP jištění chrání slupice proti přetížení. Pružiny jsou předpnuty na odpor začínající na 400 kg s maximem 450 kg. Neměnná geometrie ve středně těžkých podmínkách. Jištění začíná pracovat až při nárazu na překážku, např. na kámen s max. výškou zdvihu 25 cm. Vhodné řešení pro středně těžké až písčité půdy.

HORIZONTÁLNÍ PRUŽINOVÉ JIŠTĚNÍ

STŘIŽNÝ KOLÍK

Slupice jsou proti přetížení chráněny střižným kolíkem, který se v případě přetížení přestřihne. Tento způsob jištění je jednoduchý a levný. Vhodný typ jištění pro lehké půdy bez kamení.

STŘIŽNÝ KOLÍK

DLÁTA LONG-LIFE

Zesílená dláta LONG LIFE s prodlouženou životností jsou vybaveny karbidovými břity. Dláta mají mnohonásobně prodlouženou životnost, a to zejména v abrazivních půdách. Čas strávený výměnou dlát může být využit efektivněji.

DLÁTA LONG-LIFE

CO NA TO ŘÍKAJÍ FARMÁŘI?

„Pro zpracování půdy jsem na farmě využíval především pluh a diskový podmítač. Ve srovnáním s pluhem jsou práce s kypřičem FENIX FN_L rychlejší. Navíc při práci s kypřičem od českého výrobce BEDNAR dosahuji většího denního výkonu a menší spotřeby pohonných hmot. Protože hospodaříme v režimu EKO, rozhodl jsem se pořídit tento kypřič. Dalším důvodem je jeho využití pro mechanické likvidace plevelů. Oproti diskovému podmítači totiž radličky promíchají výdrol a plevel s půdou, čímž nedochází k jeho intenzivnímu rozšiřování.“
Karel Kloud, soukromý zemědělec, Bražná (okres Příbram, ČR)

Příslušenství

Víme, že každý má jiné požadavky na výbavu stroje a jeho předpokládané pracovní využití. Proto vám umožňujeme naspecifikovat si svůj kypřič FENIX FN_L přesně tak, jak požadujete.

Zahrnovací sekce

Zahrnovací pruty

Slouží ke srovnání povrchu před zadním pěchem. Vhodná výbava stroje do lehčích půd.

ZAHRNOVACI_PRUTY_00375164ZAHRNOVACI_PRUTY_00375164

Zahrnovací disky

Rovnací rotační disky, po kterých je povrch perfektně srovnán, jsou nastavitelné dle půdních podmínek. Vhodná výbava stroje do těžších půd.

Zahrnovací diskyZahrnovací disky

Válce a pěchy

U-RING pěch

U-RING je ocelový pěch vhodný do všech typů půd s kvalitním drobením s nízkou lepivostí. Jednotlivé obruče mají tvar písmene do „U“. Průměr pěchu 500 mm. Hmotnost pěchu 122 kg/m.

U-RING pěchU-RING pěch

DVOUVÁLCOVÝ pěch

Tento pěch se skládá z trubkového a lištového pěchu o rozdílném průměru. Pěch je vhodný pro zpracování středních a lehkých typů půd v sušších podmínkách. Průměr pěchu 470 a 370 mm. Hmotnost pěchu 132 kg/m.

Dvouválcový pěchDvouválcový pěch

V-RING pěch + stěrky

V-RING je těžký ocelový pěch vhodný pro intenzivní drobení a zpětné utužení půdy. Pěch je vhodný do všech typů půd. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 169 kg/m.

V-RING pěch + stěrkyV-RING pěch + stěrky

SEGMENTOVÝ pěch + stěrky

Segmentový pěch je tvořený masivními ocelovými díly pro dokonalé utužení, vhodný je do všech typů půd. Jednotlivé segmenty dokonale drobí hroudy. Průměr pěchu 530 mm. Hmotnost pěchu 202 kg/m.

SEGMENTOVÝ pěch + stěrkySEGMENTOVÝ pěch + stěrky

Trubkový pěch

Trubkový pěch je tvořen masivními ocelovými pruty s dobrým drobícím efektem, zejména při dosažení vyšší pracovní rychlosti. Vhodné řešení pro lehké půdy. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 121 kg/m.

Prutový pěchPrutový pěch

SPRING pěch

Spring pěch je jednořadý lehký ocelový pěch z obručí. Vhodný pěch pro lehčí typy půd. Průměr pěchu 530 mm.

SPRING pěchSPRING pěch

Válce a pěchy

U-RING pěch

U-RING je ocelový pěch vhodný do všech typů půd s kvalitním drobením s nízkou lepivostí. Jednotlivé obruče mají tvar písmene do „U“. Průměr pěchu 500 mm. Hmotnost pěchu 122 kg/m.

U-RING pěchU-RING pěch

DVOUVÁLCOVÝ pěch

Tento pěch se skládá z trubkového a lištového pěchu o rozdílném průměru. Pěch je vhodný pro zpracování středních a lehkých typů půd v sušších podmínkách. Průměr pěchu 470 a 370 mm. Hmotnost pěchu 132 kg/m.

Dvouválcový pěchDvouválcový pěch

V-RING pěch + stěrky

V-RING je těžký ocelový pěch vhodný pro intenzivní drobení a zpětné utužení půdy. Pěch je vhodný do všech typů půd. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 169 kg/m.

V-RING pěch + stěrkyV-RING pěch + stěrky

SEGMENTOVÝ pěch + stěrky

Segmentový pěch je tvořený masivními ocelovými díly pro dokonalé utužení, vhodný je do všech typů půd. Jednotlivé segmenty dokonale drobí hroudy. Průměr pěchu 530 mm. Hmotnost pěchu 202 kg/m.

SEGMENTOVÝ pěch + stěrkySEGMENTOVÝ pěch + stěrky

Trubkový pěch

Trubkový pěch je tvořen masivními ocelovými pruty s dobrým drobícím efektem, zejména při dosažení vyšší pracovní rychlosti. Vhodné řešení pro lehké půdy. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 121 kg/m.

Prutový pěchPrutový pěch

SPRING pěch

Spring pěch je jednořadý lehký ocelový pěch z obručí. Vhodný pěch pro lehčí typy půd. Průměr pěchu 530 mm.

SPRING pěchSPRING pěch

Příslušenství za zadní válce

Jednořadý prutový zavlačovač

Slouží k rovnoměrnému rozprostření větších půdních částic v celém záběru stroje.

JEDNORADY_ZAVLACOVAC_00063510JEDNORADY_ZAVLACOVAC_00063510

NAKONFIGURUJTE SI SVŮJ
FENIX FN_L Nesený hloubkový kypřič

Jste zase o krok blíže ke svému novému stroji.
Veškeré příslušenství si můžete vyzkoušet v našem konfigurátoru,
nebo si o něm přečíst detailněji v prospektu.

Konfigurovat

AGRONOMICKÝ RÁDCE

HLOUBKOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY
Hloubkové kypřiče FENIX jsou vhodnými nástroji pro provádění hloubkového zpracování půdy až do 35 centimetrů. Optimálně navržené rozmístění jednotlivých slupic zaručuje výborné podříznutí půdního profilu a promíchání posklizňových zbytků s půdou. Hlubokým prokypřením půda získá správnou strukturu a chová se jako houba, která je schopna pohlcovat srážky a v sušším období poskytovat vodu kořenům.

Vytvořte funkční půdní prostředí

Technická data

Tabulkou lze procházet posouváním do stran.
FENIX FN_LFN 3000 L FN 3500 L FN 4000 L
Pracovní šířkam33,54
Přepravní šířkam33,63
Přepravní délkam3,58 - 3,88 3,58 - 3,88 3,92
Přepravní výškam1,41,42,7
Počet slupicks101213
Pracovní hloubka*cm353535
Typ jištění slupicmechanické / horizontálnímechanické / horizontálnímechanické / horizontální
Rozteč slupiccm303030
Vzdálenost slupic v řaděcm909090
Typ rámupevnýpevnýsklopný
Světlost rámucm858585
Doporučený výkon tažného prostředkukoní150 - 200 160 - 240170 - 250
Celková hmotnost**kg1 350 - 2 7001 550 - 30502 300 - 3 800

* závísí na půdních podmínkách **dle výbavy stroje

Galerie / Média

Reference a zkušenosti

TYPOVĚ PŘÍBUZNÉ KATEGORIE

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

  zde.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Posklizňové linky
  #
  Vyhledejte distributora
  #
  Objednejte předvádění
  #
  Dealer Area