FENIX FN / FN_L univerzální kypřič

FENIX-FN-FNL-mobile_1
 • Možnost hydraulického nastavení pracovní hloubky přímo z kabiny traktoru.

 • Perfektní průchodnost stroje i ve vysokých plodinách díky světlosti rámu 80 cm.

 • Vysoká pevnost díky 3nosníkovému rámu z profilů 100×100 mm.

 • Univerzální použití od mělké podmítky až po hluboké kypření do 35 cm.

 • Široká nabídka radliček, dlát (provedení standard , nebo Long Life) a zadních pěchů.

 • Plynulá a bezpečná práce i v těžkých podmínkách díky non-stop jištění.

FENIX FN/FN_L je jednoduchý 3řadý univerzální kypřič vhodný pro menší a středně velké podniky, které hledají nářadí s co nejuniverzálnější možností využití.

Fenix FN/FN_L využijete na různé pracovní operace od mělkého podmítání až po hluboké kypření.

Díky variabilitě osazení slupic různými typy radliček a dlát je možné pracovat v různých hloubkách s různou intenzitou kypření.

TYP STROJEnesený 3řadý univerzální kypřič
PRACOVNÍ ORGÁNY3 řady slupic (šípové radličky 280 mm, dláta 60/80 mm nebo dláta Long Life 80 mm, dláta s křídly Long Life),
rovnací zahrnovačky,
rovnací disky,
zadní utužovací pěch (prutový, roadpacker, segmentový, V-ring, U-ring, dvouválec)
JIŠTĚNÍindividuální, střižným kolíkem nebo bezúdržbové horizontální (jednopružinové) pro Fenix FN_L (light) / bezúdržbové vertikální (dvoupružinové) pro Fenix FN
VYUŽITÍmělká podmítka, středně hluboké intenzivní kypření, hluboké kypření s kvalitním promícháním rostlinných zbytků
PRACOVNÍ OPERACEintenzivní zpracování ve zvolené hloubce (dle použitých radliček nebo dlát), rovnoměrné promíchání rostlinných zbytků, narušení kapilarity, urovnání povrchu disky (zahrnovačkami), urovnání, utužení, výsev meziplodin (secí jednotka Alfa)
Fenix FN/FN_L díky své variabilitě najde univerzální využití v průběhu celého roku.

Fenix FN/FN_L díky své variabilitě najde univerzální využití v průběhu celého roku.

3 řady volitelných radlic, řada rovnacích pružin a volitelný zadní pěch jsou zárukou dokonalého výsledku práce.

3 řady volitelných radlic, řada rovnacích pružin a volitelný zadní pěch jsou zárukou dokonalého výsledku práce.

Pracovní hloubku můžete ovládat komfortně přímo z kabiny traktoru. Non-stop jištění je zárukou bezpečné a plynulé práce ve všech podmínkách.

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Univerzální stroj pro mělkou podmítku, základní přípravu i kypření.

 • Zakrytí a rovnoměrné promíchání rostlinných zbytků s půdou po předcházející sklizni.

 • Vysoký drobící efekt díky zadním pěchům.

 • Srovnání povrchu půdy po předešlých pracovních operací, popř. kolejích po těžké mechanizaci.

 • Zavření a utužení zpracovaného povrchu zajistí rovnoměrné vzcházení výdrolu a plevelů.

 • Možnost pracovat i v mokrých podmínkách bez zadních pěchů.

 • Dodržení agrotechnických lhůt díky možnosti práce i ve velmi vlhkých podmínkách.

PRÁCE STROJE

 • Kypření a promíchávání půdy pomocí radliček uspořádaných ve třech řadách s roztečí 30 cm a vzdáleností mezi řadami 80 cm. Toto uspořádání zaručuje dokonalé překrytí radliček a zároveň velmi dobrou průchodnost materiálu strojem.

 • Zarovnávání pomocí rovnacích pružinových zahrnovaček nebo rovnacích rotačních disků pro srovnání povrchu půdy před zadním pěchem.

 • Zpětné utužování a hloubkové vedení zajišťují pěchy (výběr pěchů dle půdních podmínek).

Roland Schellhorn

„V naší kopcovité krajině máme suché velmi kamenité půdy. Rozhodli jsme se pro BEDNAR Fenix FN 3000 L, kvůli bezúdržbovému jištění a protože se dobře zahlubuje za všech podmínek. Používáme jej se 130koňovým traktorem pro zpracování půdy v hloubce 15 cm s dláty s křidélky a bez křidélek až do hloubky 20 cm.

Roland Schellhorn | Goesselborn (Ilmtal)
Počaply | okres Litoměřice | Česká republika
110 ha | Fenix FN 3000 L

FENIX FN/FN_L

PRACOVNÍ ČÁSTI PRO RŮZNÉ PRACOVNÍ OPERACE

RADLIČKY CLIP-ON

Pro potřeby mělké podmítky je vhodné použít radličky o šířce 280 mm, které podříznou půdu v celém pracovním záběru a promísí ji s posklizňovými zbytky. Tím aktivujete růst výdrolů a plevele pro jejich následné zničení.

RADLIČKY CLIP-ON
MULCH DLÁTA S KŘÍDLY

MULCH DLÁTA S KŘÍDLY

Dláto (40 nebo 80 mm) lze osadit křídly (125 nebo 185 mm), která perfektně nakypří půdu do středních hloubek a rovnoměrně promísí posklizňové zbytky. Křidélka zvyšují mísící efekt a zajišťují podříznutí půdy v celém záběru stroje.

MULCH DLÁTA S ODHRNOVAČKOU

Vhodné pro hloubkové intenzivní kypření celého profilu znamenající rychlé a levné obnovení půdní struktury. Kombinace dláta (40 nebo 80 mm) a odhrnovačky vyvolá vysoká mísící efekt při malém odporu stroje vůči půdě.

MULCH DLÁTA S ODHRNOVAČKOU
2 ŘADY RADLIC S KŘÍDLY, DLÁTA 70/40 MM

DLÁTA LONG LIFE

Zesílená dláta Long Life s prodlouženou životností jsou vybaveny karbidovými břity a zvýšenou ochranou ve spodní části a v okolí šroubů. Dláta mají mnohonásobně prodlouženou životnost a to zejména v abrazivních půdách. Čas strávený výměnou dlát, může být využit efektivněji. Long Life pro váš komfort a celkově nižší náklady.

Velikost: 40 a 80 mm

SPRÁVNÁ KONSOLIDACE PŮDY

Správné využití pěchů
Práce pěchu stroje vyvolává konečný efekt práce stroje. Volba vhodného pěchu je velmi důležitá. Je také důležité si uvědomit, kdy pěch správně používat. Zatímco v letním období je vhodnější půdu utužit, aby mohlo dojít ke kontrolovanému růstu výdrolu a uzavření půdy proti odparu, na zimní období je lepší půdu obdělávat bez utužení a naopak nechat na povrchu hrůbky, které zachytí sněhové srážky. Vláha ze srážek je využita pro lepší vzcházení jařin. S kypřičem Fenix je možné pracovat s pěchem i bez pěchu na zimu.

FENIX FN/FN_L
FENIX FN / FN_LFN 3000L / 3000FN 3500L / 3500FN 4000 L / 4000
PRACOVNÍ ŠÍŘKAm3 3,5 4
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKAm33,53
PŘEPRAVNÍ DÉLKAm3,58/3,88*** / 3,88 3,58/3,88*** / 3,88 3,92
PRACOVNÍ HLOUBKA*cm 5 – 35 5 – 35 5 – 35
POČET RADLICks101213
ROZTEČ RADLICcm303030
DOPORUČENÝ VÝKON*HP 150 – 225 160 – 240 170 – 255
CELKOVÁ HMOTNOST**kg 1350 – 2700 1550 – 3050 2300 – 3800

* závisí na půdních podmínkách ** závisí na výbavě stroje

FENIX FN FN_L

PĚCHY A VÁLCE

Prutový pěch

PRUTOVÝ PĚCH

Tradiční pěch tvořený masivními ocelovými pruty s klasickým drobícím efektem.
• váha: 110 kg/m
• průměr: 635 mm

U-ring pěch

U-RING PĚCH

Ocelový pěch do všech typů půd s kvalitním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“.
• váha: 155 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 500 mm

Dvouválce

DVOUVÁLCE

Ideální válec pro kvalitní dvoukrokové zpracování středních a lehkých půd v sušších podmínkách.
• váha: 238 kg/m
• průměr: 370/470 mm

V-RING PĚCH

Těžký ocelový pěch do všech typů půd pro intenzivní drobení a zpětné zpevnění půdy.
• váha: 176 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

Segmentový pěch

SEGMENTOVÝ PĚCH

Pěch tvořený masivními ocelovými díly pro dokonalé utužení, vhodný do všech typů půd.
• váha: 177 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 525 mm

Roadpacker pěch

ROADPACKER PĚCH

Pěch z tvrdé přírodní pryže vhodný do všech půdních podmínek s velice nízkou lepivostí.
• váha: 217 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 590 mm

ZÁVĚS

TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Jištění střižným kolíkem [Fenix FN_L]

JIŠTĚNÍ STŘIŽNÝM KOLÍKEM (FENIX FN_L)

Fenix FN_L

Vertikální NON-STOP systém [Fenix FN]

VERTIKÁLNÍ NON-STOP SYSTÉM (FENIX FN)

Fenix FN
• Jištění pracovních těles
• Vertikální NON-STOP systém
• 2 pružiny

PRUTOVÁ ZAHRNOVACÍ SEKCE

VOLITELNÉ

HORIZONTÁLNÍ NON-STOP SYSTÉM (FENIX FN_L)

Fenix FN_L
• Horizontální NON-STOP systém
• 1 pružina

Kypřící dláta LONG LIFE

KYPŘÍCÍ DLÁTA LONG LIFE

LONG LIFE (karbid)

Křídla

KŘÍDLA

• 125 mm
• 185 mm
• 185 mm LONG LIFE (karbid)

Zavlačovač

ZAVLAČOVAČ

Sada přihnojování

SADA PŘIHNOJOVÁNÍ

Dělící hlavy a rozvody

Urovnávací rotační hvězdice nezávisle odpružené gumovými segmenty

UROVNÁVACÍ ROTAČNÍ HVĚZDICE NEZÁVISLE ODPRUŽENÉ GUMOVÝMI SEGMENTY

HYDRAULICKÁ REGULACE HLOUBKY

„Farma získala do svého hospodaření pole, které bylo velmi utužené a půda zhutnělá tak, že se dalo jen obtížně orat a pokud ano, tak jen do malé hloubky. Vznikaly tu velké skývy tvrdé půdy a museli jsme řešit, jak pole kvalitně připravit před setím pšenice. Na farmu jsme si proto zapůjčili univerzální nesený kypřič FENIX FN 3000 L. Fenix nejen půdu po orbě hlouběji prokypřil, ale pozemek také srovnal a rozbil velké skývy na přijatelnou strukturu, tak aby bylo pole možné osít. Po této zkušenosti už Fenix na naší farmě zůstal.“

Vladimír Mráz, majitel | Mráz Agro CZ s. r. o. | Radomyšl (okr. Strakonice)
100 ha | FENIX FN 3000 L

GALERIE / MEDIA

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!