Menu
×
Co hledáte?
#

SWIFTERDISC XO_F

Univerzální diskový podmítač určený pro podmítku a předseťovou přípravu

NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ DISKOVÝ PODMÍTAČ NA TRHU

SWIFTERDISC XO_F je univerzální řadou diskových podmítačů krátké koncepce dostupných v pracovních záběrech 4 až 7,5 metrů. Tento diskový podmítač byl prvním na trhu, který byl zkonstruován s integrovanou nápravou umístěnou před zadními pěchy. Toto řešení nabízí rovnoměrné rozložení váhy, a tedy i vysokou stabilitu stroje a s tím spojenou vysokou pracovní rychlost, která je nezbytná pro správnou práci diskového podmítače.

#

2-14 cm

#

4-7.5 m

#

120-340 k

Klíčové vlastnosti

Ať už potřebujete podmítat nebo využívat svůj diskový podmítač pro předseťovou přípravu půdy, SWIFTERDISC XO_F je v tomto případě správnou volbou.

UNIVERZÁLNOST

Jeho pravé jméno. Přesvědčte se.

Podmítka je jednou z nejdůležitějších pracovních operací. Podle správných agrotechnických postupů by se měla provádět co nejdříve po sklizni. SWIFTERDISC XO_F je možné pro tuto operaci vybavit typem zubatých disků nebo Agressive disků o průměru 520 × 5 / 560 × 5 mm, které zajištují výborné nařezání, promíchání s půdou a zapravení rostlinných zbytků. Zadní pěchy pak zpětně utužují a uzavírají zpracovaný půdní profil pro rovnoměrné vzcházení plevelů a výdrolu.

Optimální průměr disků v kombinaci s vysokou pracovní rychlosti umožňuje dosahovat vysoké obvodové rychlostí disků, díky tomu je zaručen výborný drobící a mísící efekt diskové sekce. Zejména pro častější využívání v přípravě půdy doporučujeme vybavit diskový podmítač SWIFTERDISC XO_F předním páskovým smykem Crushbar, který slouží pro srovnání nerovností a strhnutí hrubé brázdy.

Podmítka po sklizni Předseťová příprava
INTEGROVANÁ NÁPRAVA A ROZLOŽENÍ PĚCHŮ

Vysoce stabilní i při vyšších pracovních rychlostech.

Rozložení zadních pěchů do dvou řad poskytuje větší stabilitu při vysokých rychlostech než u jedné řady, a také eliminuje mezeru, která vzniká u diskových podmítačů s dvěma válci v jedné řadě. Integrovaná náprava zabezpečuje rovnoměrné rozložení váhy stroje a eliminuje jeho houpání. Navíc umožňuje bezpečnější přepravu během transportu a zmenšuje poloměr otáčení traktoru s podmítačem na souvrati.

INTEGROVANÁ NÁPRAVA A ROZLOŽENÍ PĚCHŮ
SNADNÉ OVLÁDÁNÍ PRACOVNÍ HLOUBKY

Mechanické nebo komfortní hydraulické nastavení.

Pracovní hloubka diskového podmítače se nastavuje jednoduše na zadních válcích. V případě vybavení stroje předními podpěrnými koly je jejich nastavení automatické pomocí mechanických propojovacích táhel.

SWIFTERDISC_XO6000F_Hydraulic_adjustment_depths
TRASH CUTTER

Řezací válec na houževnaté rostlinné zbytky.

Diskový podmítač SWIFTERDISC XO_F lze v přední části osadit řezacím válcem Trash Cutter, který je ideální volbou pro nařezání rostlinných zbytků a houževnatých stonků. Takto nařezené posklizňové zbytky se v půdě lépe rozkládají a usnadňují následné zpracování půdy, během kterého nedochází k ucpávání stroje.

TRASH CUTTER TRASH CUTTER
PÁSKOVÝ SMYK CRUSHBAR

Využijte podmítač i na přípravu půdy.

Pro zvýšení celoročního využití lze SWIFTERDISC XO_F osadit v přední části hydraulicky ovládaným páskovým smykem Crushbar. Tato kombinace zaručuje dokonalé srovnání půdního profilu, rozdrobení hrud a přípravu půdy.

PÁSKOVÝ SMYK CRUSHBAR PÁSKOVÝ SMYK CRUSHBAR
VÝSEVNÍ JEDNOTKA ALFA DRILL

Založení porostů meziplodin v průběhu jednoho přejezdu.

Již při výrobě lze diskový podmítač SWIFTERDISC XO_F osadit jednotkou BEDNAR ALFA DRILL pro výsev meziplodin a drobnosemenných rostlin při podmítce během jednoho přejezdu. Úspora času a nafty je v tomto případě nezanedbatelná. Výsevní jednotka poskytuje objem zásobníku 400 litrů.

Seeding unit ALFA DRILL
HYDRAULICKÁ TAŽNÁ OJ

Dokonalé kopírování terénu – vždy a všude.

Diskový podmítač SWIFTERDISC XO_F je vybaven hydraulickou tažnou ojí. Toto technické řešení využíváme, protože usnadňuje připojení k tažnému prostředku a především zvyšuje kvalitu práce, protože diskový podmítač výborně kopíruje terénní nerovnosti.

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA

Výborná stabilita a vysoká pracovní rychlost.

Integrovaná náprava s umístěním blízko k traktoru zabezpečuje výborné jízdní vlastnosti. Pracovní sekce stroje se skládají směrem nahoru, zajištění rámů je pohodlné pomocí hydraulických zámků. Hladká a bezpečná přeprava s transportní šířkou do 3 metrů a přepravní rychlostí až 20 km/hod.

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA

ZAUJAL VÁS TENTO STROJ? MÁTE DOTAZ?

Neváhejte nás kontaktovat, nebo si rovnou najděte nejbližšího dealera.

Kontaktujte nás Najít dealera

Popis stroje

Hlavní pracovní části diskového podmítače stručně a přehledně.

Krátký diskový podmítač SWIFTERDISC XO_F

Prohlédněte si váš budoucí stroj.

# # # # # # # #
Tažná oj

Hydraulicky nastavitelná tažná oj přispívá k výbornému kopírování terénu a vyrovnání nerovností.

Páskový smyk Crushbar

Slouží ke strhnutí hrubé brázdy a prvotnímu urovnání povrchu před diskovou pracovní sekcí.

Disková sekce

Disková sekce se zubatými nebo Agressive disky o průměru 520 / 560 × 5 mm.

Integrovaná náprava

Zabezpečuje rovnoměrné rozložení váhy a přispívá ke stabilitě stroje.

Podpěrná kola

Přispívají k udržení stability a rovnoměrnému zpracování půdy v celém pracovním záběru.

Zadní pěchy

Široká nabídka zadních pěchů umožňuje přizpůsobení stroje daným podmínkám. Uspořádání pěchů do dvou řad zabraňuje houpání stroje při práci. Pěchy napomáhají ke zpětnému uzavření povrchu půdy a snížení výparu půdní vláhy.

Zavlačovač

Účinně srovná drobné nerovnosti a rovnoměrně rozprostírá hroudy v celém záběru stroje.

Naše inovativní technologie

TWIN-DISC SYSTÉM UCHYCENÍ DISKŮ

Jedna slupice pro dva disky poskytuje vysokou průchodnost materiálu. Posklizňové zbytky mohou lehce protékat strojem (velké množství slámy, posklizňové zbytky po kukuřici na zrno). Většina ostatních diskových podmítačů má jednu slupici pro jeden disk. Takové řešení omezuje průtok materiálu zejména ve vlhkých podmínkách nebo při velkém množství posklizňových zbytků.

TWIN-DISC_System

JIŠTĚNÍ DISKŮ GUMOVÝMI SEGMENTY

Uchycení dvou disků pomocí jedné slupice poskytuje dvojnásobný prostor pro jištění pryžovými segmenty. Gumové segmenty pohlcují rázy vznikající při zpracování půdy. Podmítač pracuje rychle a bez údržby i ve velmi náročných podmínkách. Guma je vysoce kvalitní s dlouhou životností.

JIŠTĚNÍ DISKŮ GUMOVÝMI SEGMENTY

BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jsou uzavřena dvěma statickými a jedním dynamickým kazetovým těsněním se čtyřmi těsnícími žebry a běhají v pevném kovovém tělese. Ložiska jsou k disku připevněna pomocí 6 šroubů. Jejich naddimenzování je zárukou bezproblémového provozu.

BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA (XE, XE_Profi, XN, XO_F, AO_L)

DVOUŘADÉ POSTAVENÍ ZADNÍCH PĚCHŮ

Rozložení zadních pěchů do dvou řad poskytuje větší stabilitu při vysokých rychlostech než u jedné řady a také eliminuje mezeru, která vzniká u strojů s dvěma válci v jedné řadě. Pro dosažení rovného pozemku bez vln musí stroj pracovat klidně a stabilně.

DVOUŘADÉ POSTAVENÍ ZADNÍCH PĚCHŮ

HYDRAULICKÁ TAŽNÁ OJ

Hydraulický píst oje umožňuje excelentní kopírování terénu. Odstraňuje napětí působící na oj stroje, a pohlcuje rázy i při vysokých pracovních rychlostech.

HYDRAULICKÁ TAŽNÁ OJ

CO NA TO ŘÍKAJÍ FARMÁŘI?

„V letošním extrémním suchu je to náš jediný diskový podmítač, který odvádí tu správnou práci. Oproti konkurenci se do země správně zaříznou obě řady disků a podmítač tak odvádí přesně takovou práci, jakou má.“

Petr Jirsák
obsluha stroje, ALA, a. s., Řepníky

Příslušenství

Víme, že každý má jiné požadavky na výbavu stroje a jeho předpokládané pracovní využití. Proto vám umožňujeme naspecifikovat si svůj diskový podmítač SWIFTERDISC XO_F přesně tak, jak požadujete.

Přední příslušenství

Jednoduchá přední podpěrná kola

Slouží k udržení nastavené pracovní hloubky v celém pracovním záběru stroje, kopírování terénu a zamezují houpání stroje.

Jednoduchá přední podpěrná kolaJednoduchá přední podpěrná kola

Páskový smyk CRUSHBAR

Hydraulicky ovládaný páskový smyk Crushbar je vhodný zejména pro prvotní urovnání povrchu a strhnutí hrubé brázdy před diskovou sekcí. Jednotlivé pásky smyku jsou zesílené. Ovládání probíhá snadno pomocí hydraulického okruhu z pohodlí kabiny.

CRUSHBARCRUSHBAR

Přední řezací válec Trash Cutter

Řezací válec ve tvaru šroubovice je tvořen ostrými břity. Malý průměr válce umožňuje dosahovat vysoké obvodové rychlosti. Válec poskytuje výborný řezací efekt při zpracování stonků řepky, slunečnice nebo meziplodiny. Tím se snáze dosáhne lepšího promíchání zbytků s půdou a dochází k jejich rychlejšímu rozkladu. Přítlak válce je ovládán hydraulicky z kabiny traktoru.

TRASH_CUTTER_02584247TRASH_CUTTER_02584247

Disková sekce

Agressive disky

Speciálně tvarované disky nabízejí vyšší řezací a míchací efekt. Za sucha umožnují také lepší pronikání do půdy. Agressive disky jsou po obvodu zakončeny velkým množstvím břitů pro snadné zapravení většího množství rostlinného materiálu. Ostré břity velmi efektivně krájí rostlinné zbytky. Profilovaný tvar navíc umožňuje vynášet větší množství půdy. K dispozici je průměr disků 520 × 5 a 560 × 5 mm.

Agressive diskyAgressive disky

Zubaté disky

Disková sekce je standardně osazena zubatými disky o průměru 520 x 5 mm, na přání je k dispozici provedení 560 x 5 mm.

Zubaté diskyZubaté disky

Válce a pěchy

SEGMENTOVÝ pěch + stěrky

Segmentový pěch je tvořený masivními ocelovými díly pro dokonalé utužení, vhodný je do všech typů půd. Jednotlivé segmenty dokonale drobí hroudy. Průměr pěchu 530 mm. Hmotnost pěchu 202 kg/m.

SEGMENTOVÝ pěch + stěrkySEGMENTOVÝ pěch + stěrky

CUTPACK pěch + stěrky

CUTPACK je těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností a výborným zpětným utužovacím efektem. Vhodný pěch do těžkých půd. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 222 kg/m.

CUTPACK pěchCUTPACK pěch

DVOUVÁLCOVÝ pěch

Tento pěch se skládá z trubkového a lištového pěchu o rozdílném průměru. Pěch je vhodný pro zpracování středních a lehkých typů půd v sušších podmínkách. Průměr pěchu 470 a 370 mm. Hmotnost pěchu 132 kg/m.

Dvouválcový pěchDvouválcový pěch

V-RING pěch + stěrky

V-RING je těžký ocelový pěch vhodný pro intenzivní drobení a zpětné utužení půdy. Pěch je vhodný do všech typů půd. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 169 kg/m.

V-RING pěch + stěrkyV-RING pěch + stěrky

Dvojitý V-RING pěch

V-RING je obručový pěch s tvarem jednotlivých obručí do písmene „V“. Díky tomu pěch vyniká nízkou přilnavostí, které zabraňují ucpávání pěchu za vlhka. Předsazení jedné řady oproti druhé zabezpečuje výborný samočistící efekt. Dvojitý pěch zvyšuje stabilitu stroje při práci. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 162 kg/m.

Dvojitý V-RING pěchDvojitý V-RING pěch

Dvojitý U-RING pěch (600 mm)

U-RING pěch je dvouřadý ocelový pěch. Předsazení jedné řady oproti druhé zabezpečuje výborný samočistící efekt. Pěch vyniká excelentním drobením a díky tvaru obruče do písmene „U“ i nízkým rizikem zalepení i při práci ve vlhkých podmínkách. Dvojitý pěch zvyšuje stabilitu stroje při práci. Průměr pěchu 600 mm. Hmotnost pěchu 230 kg/m.

DOUBLE U-RINGDOUBLE U-RING

Trubkový pěch

Trubkový pěch je tvořen masivními ocelovými pruty s dobrým drobícím efektem, zejména při dosažení vyšší pracovní rychlosti. Vhodné řešení pro lehké půdy. Průměr pěchu 630 mm. Hmotnost pěchu 121 kg/m.

Prutový pěchPrutový pěch

Příslušenství za zadní válce

Jednořadý prutový zavlačovač

Slouží k rovnoměrnému rozprostření větších půdních částic v celém záběru stroje.

JEDNORADY_ZAVLACOVAC_00063510JEDNORADY_ZAVLACOVAC_00063510

Další kategorie

Výsevní jednotka ALFA DRILL

Slouží pro výsev meziplodin, přísev travin nebo plošnou aplikaci hnojiv. V jednom přejezdu tak dokážete provést dvě pracovní operace a snížíte tak své náklady.

Seeding unit ALFA DRILLSeeding unit ALFA DRILL

NAKONFIGURUJTE SI SVŮJ
Krátký diskový podmítač SWIFTERDISC XO_F

Jste zase o krok blíže ke svému novému stroji.
Veškeré příslušenství si můžete vyzkoušet v našem konfigurátoru,
nebo si o něm přečíst detailněji v prospektu.

Konfigurovat Prospekt

AGRONOMICKÝ RÁDCE

Podmítka
Kvalitní a rychlá podmítka je jedna z nejdůležitějších operací ve zpracování půdy. Podle správných agrotechnických postupů by se měla provádět co nejdříve po sklizni porostu. Podmítka zajistí správné hospodaření s půdní vláhou, rychlé vzcházení plevelů a tím se dokáže předejít pozdějšímu zaplevelení pozemků.

Podmítka

Technická data

Tabulkou lze procházet posouváním do stran.
SWIFTERDISC XO_FXO 4000 FXO 4500 FXO 5000 FXO 6000 FXO 8000 F
Pracovní šířkam44,555,87,5
Přepravní šířkam33333
Přepravní délkam6,96,96,96,97,4
Přepravní výškam2,83,13,33,83,7
Počet diskůks3236404860
Pracovní hloubka disků*cm2 - 142 - 142 - 142 - 142 - 12
Pracovní úhel disků° přední 16 / zadní 16přední 16 / zadní 16přední 16 / zadní 16přední 16 / zadní 16přední 16 / zadní 16
Průměr diskůmm520 / 560520 / 560520 / 560520 / 560520
Šířka diskůmm55555
Typ jištění diskůpryžové segmentypryžové segmentypryžové segmentypryžové segmentypryžové segmenty
Rozteč diskůcm2525252525
Vzdálenost mezi dvěma řadami diskůcm8080808080
Světlost rámucm6060606060
Doporučený výkon tažného prostředkukoní120- 160140 - 170170 - 220200 - 260290 - 340
Typ závěsupravítko kat. III, oko 35, 40, 51, K80pravítko kat. III, oko 35, 40, 51, K80pravítko kat. III, oko 35, 40, 51, K80pravítko kat. III, oko 35, 40, 51, K80pravítko kat. III, oko 35, 40, 51, K80
Max. zatížení na nápravukg5 0005 5006 0006 5007 500
Max. zatížení na závěskg1 0701 4301 1601 3601 480
Rozměr transportních pneumatik500 / 50 - 17 500 / 50 - 17 500 / 50 - 17 500 / 50 - 17 14,5 / 80 - 18
Celková hmotnost**kg6 0706 9307 1607 8608 890

* závísí na půdních podmínkách **dle výbavy stroje

 

 

Galerie / Média

Reference a zkušenosti

rep2
27.
Červenec
2020

SWIFTERDISC nebo ATLAS?

Kvalitní a rychlá podmítka je jedna z nejdůležitějších operací ve zpracování půdy. Podle správných agrotechnických postupů by se měla provádět co nejdříve po…

Přečtěte si více

TYPOVĚ PŘÍBUZNÉ KATEGORIE

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!

  zde.*

  JOY OF FARMING
  #
  Shop BEDNAR
  #
  Posklizňové linky
  #
  Vyhledejte distributora
  #
  Objednejte předvádění
  #
  Dealer Area