SWIFTERDISC XO_F diskový podmítač

Swifterdisc-XO-F
 • Kvalitní, rychlá, levná podmítka do 12 cm.

 • 3-dílný zádní pěch s překrytím = dokonalá rovina pole.

 • Možnost secí jednotky Alfa pro výsev meziplodin a travin.

 • Možnost A-disků se zvýšenou řezací a míchací schopností.

 • Vysoká pracovní rychlost až 15 km/h díky vysoké stabilitě stroje. Vyšší rychlost = vyšší kvalita práce.

 • Nízká tažná síla.

 • Pojezdová náprava umístěna před zadními pěchy = dokonalá stabilita i ve velmi vysoké rychlosti a malý poloměr otáčení.

SWIFTERDISC XO_F je kompaktní krátký diskový podmítač určený pro vysoké pracovní rychlosti a to až pro rychlost 15 km/h.

Díky dokonalému rozložení těžiště (náprava před válci) vyniká stroj dokonalou stabilitou a to i při velmi vysokých pracovních rychlostech.

Každé rameno je osazeno párem disků 520 (560mm) (Twin-Disc systém). V nabídce najdete i unikátní A-disky, které agresivně řežou rostlinné zbytky a vynáší z půdy více hlíny (oproti klasickým diskům). Díky tomu dokážete lépe zpracovat a zapravit i velké množství rostlinných zbytků.

Dokonalou rovinu pole (bez hrůbků mezi válci) zajistí zadní pěch složený ze 3 dílů s překrytím.

.

TYP STROJEpolonesený diskový podmítač krátké koncepce
PRACOVNÍ ORGÁNY2 řady disků 520 (560mm) (vykrajované disky s konstantní geometrií, nebo unikátní A-disky), řezací válec Trash cutter,
zadní utužovací pěch (prutový, segmentový, pneumatikový, V-ring, roadpacker, dvojitý U-ring, dvouválec, cutpack)
JIŠTĚNÍkaždé rameno jištěno bezúdržbovým systémem pryžových segmentů
VYUŽITÍrychlá, plošná, nízkonákladová a kvalitní podmítka, nařezání rostlinných zbytků, předseťová příprava
PRACOVNÍ OPERACEnakypření povrchové vrstvy, nařezání a rovnoměrné promíchání rostlinných zbytků, narušení kapilarity, urovnání a utužení, předseťová příprava, výsev meziplodin a utužení
Díky integrované nápravě je stroj vysoce stabilní a má malý poloměr otáčení.

Díky integrované nápravě je stroj vysoce stabilní a má malý poloměr otáčení.

Intenzivní zpracování strniště, nebo předseťová příprava ve vysokých rychlostech. Kvalitu práce zvyšuje použití A-disků.

Intenzivní zpracování strniště, nebo předseťová příprava ve vysokých rychlostech. Kvalitu práce zvyšuje použití A-disků.

SwifterDisc XO_F můžete vybavit secí jednotkou Alfa Drill pro výsev meziplodin a travin.

SwifterDisc XO_F můžete vybavit secí jednotkou Alfa Drill pro výsev meziplodin a travin.

AGRONOMICKÉ VÝHODY STROJE

 • Obděláním strniště bezprostředně po sklizni využijete dokonale zbytkovou vlhkost půdy.

 • Rychlá podmítka je základem pro řízený proces vyklíčení zbytků obilí a plevelů po sklizni.

 • Mělké zpracování znamená zvýšení množství humusu v horní vrstvě půdy. Půda je propustnější (žádný půdní škraloup).

 • Vysoký drobící efekt vyvolaný vysokou rychlostí stroje a tím vysokými obvodovými rychlostmi utužovacích pěchů. Pole je bez hrud a rovné.

 • Zavření a utužení zpracovaného povrchu zajistí rovnoměrné vzcházení výdrolu a plevelů.

 • Dodržení agrotechnických lhůt díky vysokému plošnému výkonu stroje.

 • Univerzální nářadí k podmítání, přípravě půdy a setí meziplodin Alfa Drillem.

SwifterDisc XO_F
ALFA-DRILL

SwifterDisc XO_F lze vybavit sekcí jednotkou Alfa Drill pro zakládání porostů meziplodin.

PŘÍNOSY, KTERÉ ZNAMENAJÍ ÚSPORU

 • Kvalitní zpracování během jediného přejezdu – jeden přejezd místo několika, kvalitní nakrájení, promíchání a zapravení rostlinného materiálu zejména díky profilovaným agresivním diskům A-disk.

 • Vysoké pracovní rychlosti – znamenají snížení nákladů na počet hodin strávených na poli. Vysoké rychlosti jsou možné díky vysoké stabilitě stroje.

 • Velký plošný výkon – SwifterDisc je lehký typ diskového podmítače, který je možné agregovat i s traktory nižších výkonnostních tříd, přičemž pracovní záběr a pracovní rychlost zaručí nezvyklý výkon.

 • Nízké náklady na údržbu – dlouhé lhůty pro výměnu opotřebitelných dílů.

Ing. Jaroslav Skála

„Stroj při práci perfektně drobí hroudy a rovná pozemek. Musím říci, že s tímto novým strojem jsem velmi spokojen, protože stabilita stroje je i při vyšší rychlosti nad 15 km/h velmi dobrá.“

Ing. Jaroslav Skála | předseda družstva
Zemědělské družstvo se sídlem v Suchodole | okres Příbram
1 295 ha | SwifterDisc XO 6000 F

SWIFTERDISC VYUŽIJETE NA

 • Mělkou a rychlou podmítku strniště pro vyvolání klíčení výdrolu, plevelů a přerušení kapilarity.

 • Uchování vlhkosti v půdě zpětným utužením povrchu zadním pěchem ihned po sklizni.

 • Předseťovou přípravu a to včetně srovnání hrubé brázdy.

 • Zapravení rostlinného materiálu jako jsou např. meziplodiny (hořčice apod.).

 • Pro výsev meziplodin a travin za pomocí Alfa Drillu.

UKÁZKA PRÁCE PO OBILOVINĚ

UKÁZKA PRÁCE PO OBILOVINĚ

STROJ: SWIFTERDISC XE 10000
HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ: 7 CM
POČET PŘEJEZDŮ: 1
PRACOVNÍ RYCHLOST: 18 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA: 6,5 L/HA

UKÁZKA PRÁCE V HRUBÉ BRÁZDĚ

STROJ: SWIFTERDISC XO 6000 F
HLOUBKA ZPRACOVÁNÍ: 12 CM
POČET PŘEJEZDŮ: 1
PRACOVNÍ RYCHLOST: 10 KM/H
SPOTŘEBA PALIVA: 9 L/HA
UKÁZKA PRÁCE V HRUBÉ BRÁZDĚ

VÍCE PRO KVALITU PRÁCE

A-DISKY NOVÁ DIMENZE KVALITY PRÁCE

A-DISKY NOVÁ DIMENZE KVALITY PRÁCE

Speciálně tvarovaný disk o průměru 520 (560mm) a tloušťce stěny 5 mm s výrazně vyšším řezacím a míchacím účinkem oproti klasickým vykrajovaným diskům. A-disky jsou po obvodu zakončeny velkým množstvím břitů pro snadné zapravení většího množství rostlinných zbytků. Díky ostrým břitům velmi efektivně krájí rostlinné zbytky. Profilovaný tvar navíc umožňuje brát z půdy větší množství hlíny než standardní zubaté disky. Každé profilované vystoupení disku bere hlínu a vynáší směrem do rostlinného mulče, kde dochází k promíchání. Výsledek je vynikající.

TWIN–DISC LEPŠÍ PRŮCHODNOST

Disky pracují v páru na jedné slupici. Díky tomuto řešení je vzdálenost mezi jednotlivými slupicemi větší (50 cm). To znamená více prostoru pro průchod materiálu strojem. Stroj může plynně pracovat, i když sklízecí mlátička nechala na parcele shluky slámy. SwifterDisc je nařeže, roztáhne, promíchá s půdou a zaklopí.

TWIN–DISC LEPŠÍ PRŮCHODNOST
VÁLEC TRASH CUTTER NA HOUŽEVNATÉ ROSTLINNÉ ZBYTKY

TRASH CUTTER NA HOUŽEVNATÉ ROSTLINNÉ ZBYTKY

Řezací válec umístěný v přední části stroje. Válec je tvořen ostrými břity, které jsou uloženy do šroubovice. Malý průměr válce znamená velkou obvodovou rychlost. Přítlak válce je ovládán hydraulicky z kabiny traktoru. Trash Cutter válec je ideální pro nasekání křehkých, dlouhých stonků, které vytváří desikovaná řepka, slunečnice, vymrznuté meziplodiny apod.

PROČ PODMÍTAT VČAS PO SKLIZNI

Předpoklady pro úspěch pěstovaných kultur se zakládají již při sklizni předplodiny. Zpracováním strniště bezprostředně po sklizni využijete vlhkost půdy, která byla chráněna stébly před sluncem. Rychlou podmítkou je zajištěno spolehlivé a rovnoměrné vyklíčení výdrolů a plevelů.

Právě tehdy, když je mezi sklizní a výsevem krátký časový interval nebo u kritických osevních postupů, je to základní předpoklad úspěchu. Přitom není důležité, zda se hospodaří minimalizačním nebo konvenčním způsobem.

SWIFTERDISC XO_F

STABILNÍ ZPRACOVÁNÍ V ROVINĚ

Rovina při podmítce musí být dodržena jednak horizontálně vůči směru jízdy, tak po směru jízdy. Pro dosažení rovného pozemku bez vln musí stroj pracovat klidně a stabilně.

Jakýkoliv nežádoucí pohyb stroje vyvolaný např. houpáním vytváří nerovné pole. Podmítejte se stabilními stroji SwifterDisc s dobře rozloženým těžištěm!

OK
NOT OK
SWIFTERDISC XO_F XO 4000 F XO 4500 F XO 5000 F XO 6000 F XO 8000 F
PRACOVNÍ ŠÍŘKA m44.5567.5
PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKA m33333
PŘEPRAVNÍ DÉLKA m 6.96.96.96.96.9
PRACOVNÍ HLOUBKA* cm2 – 12 2 – 12 2 – 12 2 – 12 2 – 12
POČET DISKŮ ks3236404860
DOPORUČENÝ VÝKON* HP120 – 160 140 – 170 170 – 220 200 – 260 290 – 340
CELKOVÁ HMOTNOST** kg3680 – 5860 3890 – 6350 4110 – 6860 4490 – 7570 5720 – 9000

* závisí na půdních podmínkách ** závisí na výbavě stroje

SWIFTERDISC XO_F

PRACOVNÍ ORGÁNY

ZUBATÉ DISKY

ZUBATÉ DISKY

• 520 (560mm)
• 8 ks / 1 m záběru

A-Disky (Agressive)

A-DISKY (AGRESSIVE)

• 520 (560mm)
• 8 ks / 1 m

PĚCHY A VÁLCE

Prutový pěch

PRUTOVÝ PĚCH

Tradiční pěch tvořený masivními ocelovými pruty s klasickým drobícím efektem.
• váha: 110 kg/m
• průměr: 635 mm

Dvouválce

DVOUVÁLCE

Ideální válec pro kvalitní dvoukrokové zpracování středních a lehkých půd v sušších podmínkách.
• váha: 238 kg/m
• průměr: 370/470 mm

V-ring pěch

V-RING PĚCH

Těžký ocelový pěch do všech typů půd pro intenzivní drobení a zpětné utužení půdy.
• váha: 176 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

Segmentový pěch

SEGMENTOVÝ PĚCH

Pěch tvořený masivními ocelovými díly pro dokonalé utužení, vhodný do všech typů půd.
• váha: 150 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 525 mm

DVOJITÝ U-RING PĚCH

DVOJITÝ U-RING PĚCH

Dvouřadý ocelový pěch se samočistícím efektem s excelentním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“.
• váha: 230 kg/m
• průměr: 600 mm

CUTPACK PĚCH

CUTPACK PĚCH

Těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností vhodný do těžkých půd.
• váha: 235 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

PNEUMATIKOVÝ PĚCH

PNEUMATIKOVÝ PĚCH

Pěch složený z pneumatik (27×8,5 15 8PR) vhodný do středně těžkých půd s dobrou průchodností v případě velké vlhkosti.
• váha: 180 kg/m
• průměr: 700 mm
* Pouze pro XO 8000 F

ROADPACKER PĚCH

ROADPACKER PĚCH

Pěch z tvrdé přírodní pryže vhodný do všech půdních podmínek s velice nízkou lepivostí.
• váha: 217 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 590 mm

ZÁVĚS

OKO

OKO

40 mm • 51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

MISKA

MISKA

K80

TAŽNÉ PRAVÍTKO

Tažné pravítko, uchycení III. kat.

VOLITELNÉ

CRUSHBAR

CRUSHBAR

CRUSHBAR

CRUSHBAR ZPEVNĚNÝ

BOČNÍ CLONY

BOČNÍ CLONY

HYDRAULICKÁ REGULACE HLOUBKY

HYDRAULICKÁ REGULACE HLOUBKY

ZAVLAČOVAČ

ZAVLAČOVAČ

SADA PŘIHNOJOVÁNÍ

SADA PŘIHNOJOVÁNÍ

Dělící hlavy a rozvody

PODPĚRNÁ KOLA

PODPĚRNÁ KOLA

TRASH CUTTER

TRASH CUTTER

* Pouze pro XO 4000 F, XO 4500 F, XO 5000 F, XO 6000 F

Období podmítek je v plném proudu

Období podmítek je v plném proudu

Letošní náhlé změny počasí, a především vysoké úhrny srážek, znemožnily obvyklý postup sklizňových prací na řadě míst České republiky. I přesto se zejména díky příznivému počasí…
Diskový podmítač ATLAS AE 12400 PROFI

SWIFTERDISC nebo ATLAS?

Kvalitní a rychlá podmítka je jedna z nejdůležitějších operací ve zpracování půdy. Podle správných agrotechnických postupů by se měla provádět co nejdříve po sklizni porostu. Zajistíte…
Období podmítek je v plném proudu

Období podmítek je v plném proudu

Letošní náhlé změny počasí, a především vysoké úhrny srážek, znemožnily obvyklý postup sklizňových prací na řadě míst České republiky. I přesto se zejména díky příznivému počasí…
Diskový podmítač ATLAS AE 12400 PROFI

SWIFTERDISC nebo ATLAS?

Kvalitní a rychlá podmítka je jedna z nejdůležitějších operací ve zpracování půdy. Podle správných agrotechnických postupů by se měla provádět co nejdříve po sklizni porostu. Zajistíte…

Stroj při práci perfektně drobí hroudy a rovná pozemek. Musím říci, že s tímto novým strojem jsem velmi spokojen, protože stabilita stroje je i při vyšší rychlosti nad 15 km/h velmi dobrá.“

Ing. Jaroslav Skála | předseda. Zemědělské družstvo se sídlem Suchodole okres Příbram
1 295 ha | SwifterDisc XO 6000 F

Galerie / Media

Kontaktní formulář

Potřebujete poradit s výběrem, máte zájem o předvádění stroje? Kontaktujte nás!