SWIFTERDISC XO_F Дисков култиватор

Swifterdisc-XO-F
 • Бърза и евтина обработка на стърнища на дълбочина до 12 см.

 • А-дисковете (агресивни) дават възможност за по-добро срязване и миксиране.

 • Високи работни скорости до 15 км/ч дължащи се на отличната стабилност на машината. По-висока работна скорост = по-добро качество на работата.

 • Alfa сеялката дава възможност за сеитба на култури за слята повърхност.

 • Транспортната ос е разположена пред задния ролер = отлична стабилност при високи работни скорости и малък радиус на завиване.

SWIFTERDISC XO_F е къс компактен дисков култиватор с висока работна скорост до 15 км/ч.

Благодарение на прецизното разпределение на центъра на тежестта (оста е разположена пред задния ролер) машината се държи отлично, стабилна е, независимо от работната скорост.

Всяка стойка има чифт дискове (двойно дискова система). Предлагат се също така и уникалните А-дискове, които режат по-добре растител- ните остатъци и ги смесват с почвата. Това позволява да се култивират голямо количество растителни отпадъци.

Перфектно равна повърхност без ръбове и браздови следи между ролерите – това се обезпечава от тройното застъпване при задния ролер.

ТИП НА МАШИНАТАполунавесен дисков култиватор, скъсен вариант
РАБОТНИ ОРГАНИ2 реда дискове 520 (560mm) (назъбени дискове или уникално профилирани А-дискове),
заден ролер (тръбен, със стоманен пръстен, гумен, пружинен, roadpacker, V-ring, двоен U-ring, двоен, cutpack)
ЗАЩИТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИвсяка стойка не изисква поддръжка на гумените сегменти
ИЗПОЛЗВАНЕбърза, евтина и висококачествена обработка на стърнища, предсеитбена подготовка
ОПЕРАЦИИразрохкване на повърхностния почвен слой, отрязване на растителните остатъци, равномерно смесване на растителните остатъци, разрушаване на капилярността, изравняване и компактиране, предсеитбена подготовка, сеене на слети култури (с Alfa)
Благодарение на интегрираната транспортна ос машината е много стабилна, независимо от високите скорости и има малък радиус на завиване.

Благодарение на интегрираната транспортна ос машината е много стабилна, независимо от високите скорости и има малък радиус на завиване.

Високоскоростна и интензивна обработка на стърнища и предсеитбена подготовка. Качеството на работата може да бъде подобрено с А-дисковете.

Високоскоростна и интензивна обработка на стърнища и предсеитбена подготовка. Качеството на работата може да бъде подобрено с А-дисковете.

SwifterDisc XO_F може да бъде допълнена със сеялка Alfa за слети култури.

SwifterDisc XO_F може да бъде допълнена със сеялка Alfa за слети култури.

АГРОНОМИЧЕСКИ ПРИДИМСТВА НА МАШИНАТА

 • С обработката на стърнището непосредствено след жътва ще се възползвате от предимството на остатъчна влага в почвата.

 • Бързата подметка е основа за управляван процес за поникване на остатъци от житните и плевелите след жътва.

 • Плиткото обработване означава повишено количество на хумуса в горния слой на почвата. Почвата е по-пропусклива (никаква почвена кора).

 • Висок дробителен ефект създаден от високата скорост на машината, в резултат на което периферната скорост на упълтняващите ролери също е по-висока. Нивата е без буци и подравнена.

 • Затварянето и уплътняването на обработената повърхност осигурява равномерно поникване на изронени зърна или плевели.

 • Спазване на агротехническите срокове благодарение на високата производителност и покритие на машината.

 • Универсални инструменти за подметка, подготовка на почвата и сеитба на междинни култури с Алфа дрил.

SwifterDisc XO_F
ALFA-DRILL

Универсални инструменти за подметка, подготовка на почвата и сеитба на междинни култури с Алфа дрил.

Предимства водещи до спестявания

 • Качествено обработване само с едно минаване – едно минаване вместо няколко, качествено нарязване, разбъркване и заравяне на растителния материал, предимно благодарение на профилираните агресивни дискове А-диск.

 • Високи работни скорости – означава намаляване на разходите и времето прекарвано на полето. Високите скорости са възможни благодарение на голямата стабилност на машината.

 • Висока производителност на голяма площ – SwifterDisc е лек дисков култиватор за подмятане, който е вазможно да се агрегира към трактори с по-ниска мощност, при което работният захват и работната скорост гарантират необикновена производителност.

 • Ниски разходи за поддръжка – компонентите имат по-дълъг живот.

SWIFTERDISC СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА

 • Плитко и бързо подмятане на стърнище за предизвикване на поникване на изронени зърна, плевели и прекъсване на капиляритета.

 • Поддържане на влажността в почвата чрез обратно уплътняване на повърхността със задния ролер веднага след жътва.

 • Предсеитбена подготовка, а то включително подравняване на груба бразда.

 • Заравяне на растителен материал, като напр. междинни култури (синап и пр.).

 • За сеитба на междинни култури и треви с помощта на Алфа дрил.

UKÁZKA-PRÁCE-PO-OBILOVINĚ

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА СТЪРНИЩЕ ОТ ПШЕНИЦА

МАШИНА: SWIFTERDISC XE 10000
ДЪЛБОЧИНА НА КУЛТИВАЦИЯТА: 7 CM
БРОЙ ПРЕМИНАВАНИЯ: 1
РАБОТНА СКОРОСТ: 18 КМ/Ч
РАЗХОД НА ГОРИВО: 6,5 Л/ХА 6,5 Л/ГА

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА РАБОТА В ГРУБА БРАЗДА

МАШИНА: SWIFTERDISC XO 6000 F
ДЪЛБОЧИНА НА КУЛТИВАЦИЯТА: 12 CM
БРОЙ ПРЕМИНАВАНИЯ: 1
РАБОТНА СКОРОСТ: 10 КМ/Ч
РАЗХОД НА ГОРИВО: 6,5 Л/ХА 9 Л/ГА
UKÁZKA PRÁCE V HRUBÉ BRÁZDĚ

ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА РАБОТАТА

A-DISKY NOVÁ DIMENZE KVALITY PRÁCE

А-ДИСКОВЕТЕ: НОВ ПРИНОС ЗА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТАТА

Диск със специална форма с диаметър 520 (560мм) и дебелина 5 мм с изразително по-голям режещ и разбъркващ ефект спрямо класическите режещи дискове. А-дисковете разполагат с много остриета за лесно заравяне на по-голямо количество растителни остатъци. рофилираната форма позволява също поемането на по-голямо количество почва, отколкото със стандартно нарязаните дискове. Всяко профилирано изпъкване от диска взема почва и я изнася в посока към растителния мулч, където се стига до разбъркване. Резултатът е отличен.

ДВОЙНИТЕ ДИСКОВЕ TWIN-DISC ОСИГУРЯВАТ ПО-ДОБРА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Дисковете работят в чифт върху една стойка. Благодарение на това решение разстоянията между отделните стойки са по-големи (50 см). Това осигурява поголяма проходимост на материала през машината. Машината може да работи непрекъснато, дори когато след комбайна са останали по-големи купчинки слама. SwifterDisc ги нарязва, разстила, разбърква с почвата и ги заравя.

TWIN–DISC LEPŠÍ PRŮCHODNOST

ЗАЩО ДА СЕ КУЛТИВИРА ВЕДНАГА СЛЕД ЖЪТВА

Предпоставките за успех при отглежданите култури се основават още при прибирането на предходната култура. С обработване на стърнището непосредствено след жътвата използвате влагата на почвата, която е била предпазвана от слънцето благодарение на стъблата на културите.

С бързото подмятане се обезпечава сигурно и равномерно поникване на изронени зърна и плевели. Именно тогава, когато между жътвата и сеитбата има кратък период от време или при критичните сеитбообръщения, това е основна предпоставка за успех. Независимо дали използвате метод с минимална или конвенционална обработка.

SWIFTERDISC XO_F

СТАБИЛНА ОБРАБОТКА, ЗАРАВНЕНА НИВА

Заравняването при подмятане трябва да бъде както хоризонтално спрямо посоката на движение, така и в посоката на движение. За постигане на заравнен блок без буци машината трябва да работи спокойно и стабилно.

Всяко нежелано движение на машината предизвиквано напр. от люлеене образува неравна повържност на нивата. Подмятането извършвайте със стабилни машини SwifterDisc с добре разположен център на тежестта.

OK
NOK
SWIFTERDISC XO_F XO 4000 F XO 4500 F XO 5000 F XO 6000 F XO 8000 F
РАБОТНА ШИРИНА м44.5567.5
ТРАНСПОРТНА ШИРИНА м33333
ТРАНСПОРТНАЯ ДЪЛЖИНА м 6.96.96.96.96.9
РАБОТНА ДЪЛБОЧИНА* 2 – 12 2 – 12 2 – 12 2 – 12 2 – 12
БРОЙ НА ДИСКОВЕТЕ бр3236404860
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА МОЩНОСТ* кc120 – 160 140 – 170 170 – 220 200 – 260 290 – 340
ОБЩО ТЕГЛО** кг3680 – 5860 3890 – 6350 4110 – 6860 4490 – 7570 5720 – 9000

*в зависимост от почвените условия **зависи от окомплектовката на машината

SWIFTERDISC XO_F

РАБОТНИ ОРГАНИ

ZUBATÉ DISKY

НАЗЪБЕНИ ДИСКОВЕ

• 520 (560мм)

A-Disky (Agressive)

А-ДИСКОВЕ (АГРЕСИВНИ)

• 520 (560мм)

РОЛЕРИ

Prutový pěch

ТРЪБЕН РОЛЕР

• тегло 110кг / м
• диаметър: 635 мм

Dvouválce

ДВОЕН РОЛЕР

• тегло 238 кг / м
• диаметър: 370/470 mm

V-ring pěch

РОЛЕР С V-ПРЪСТЕН

• тегло: 176 кг / м
• диаметър: 630 мм

Pneumatikový pěch

РОЛЕР СЪС СТОМАНЕН ПРЪСТЕН

• тегло: 150 кг / м
• диаметър: 525 mm

ДВОЕН РОЛЕР С U-ПРЪСТЕН

ДВОЕН РОЛЕР С U-ПРЪСТЕН

• тегло 230 кг / м
• диаметър: 600 mm

CUTPACK

CUTPACK

• диаметър 600 mm

ПНЕВМАТИЧЕН РОЛЕР

ПНЕВМАТИЧЕН РОЛЕР

• тегло: 180 кг / м
• диаметър: 700мм
* Само за XO 8000 F

ТВЪРД КАУЧУКОВ ВАЛЯК

ТВЪРД КАУЧУКОВ ВАЛЯК

oт твърд естествен каучук, подходящ за всички почвени условия, с много малък нит.
• маса: 217 кг/м (включително системата за остъргване)
• диаметър: 590 мм

ЗАХВАЩАНЕ

ТЕГЛИТЕЛНО ОКО

ТЕГЛИТЕЛНО ОКО

40 мм • 51 мм • 55 мм • 62 мм • 71 мм • 73 мм

СФЕРИЧЕН ЩИФТ

СФЕРИЧЕН ЩИФТ

K80

ТЕГЛИТЕЛНА СКОБА

ПО ИЗБОР

CRUSHBAR

CRUSHBAR

CRUSHBAR

CRUSHBAR – СЪС ЗАКРЕПЕНИ ГРЕБЛА

СТРАНИЧНИ ПРЕГРАДИ НА СЕКЦИЯТА

СТРАНИЧНИ ПРЕГРАДИ НА СЕКЦИЯТА

ХИДРАВЛИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА

ХИДРАВЛИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА

ЗЪБНА БРАНА

ЗЪБНА БРАНА

КОМПЛЕКТ ЗА ТОРЕНЕ

КОМПЛЕКТ ЗА ТОРЕНЕ

ОПОРНИ КОЛЕЛА

ОПОРНИ КОЛЕЛА

TRASH CUTTER

TRASH CUTTER

* Само за XO 4000 F, XO 4500 F, XO 5000 F, XO 6000 F

Земеделската ферма Keblov, която е част от групата RABBIT в Тргови-Штепанов, има богат опит с SWIFTERDISC XO 8000 F. Те са закупили…
Земеделската и търговска кооперация на Starosedlský Hrádek в област Прибрам работи предимно със селскостопанската технология…
Началото на прибирането на реколтата е и времето за обработка на стърнища и следователно на SWIFTERDISC. Обработката на…
Обработката на стърнищата след предходни култури е първата и най-важна работна операция при създаването на нова…
През 2014 година фирма БЕДНАР – производител на селскостопански инвентар от Чехия съвместно с Мегатрон ЕАД представи…
Земеделската ферма Keblov, която е част от групата RABBIT в Тргови-Штепанов, има богат опит с SWIFTERDISC XO 8000 F. Те са закупили…
Земеделската и търговска кооперация на Starosedlský Hrádek в област Прибрам работи предимно със селскостопанската технология…
Началото на прибирането на реколтата е и времето за обработка на стърнища и следователно на SWIFTERDISC. Обработката на…
Обработката на стърнищата след предходни култури е първата и най-важна работна операция при създаването на нова…
През 2014 година фирма БЕДНАР – производител на селскостопански инвентар от Чехия съвместно с Мегатрон ЕАД представи…
SwifterDisc_Suchdol

„По време на работа машината перфектно раздробява буците и заравнява блока. Трябва да кажа, че съм много доволен от тази нова машина, защото е изключително стабилна дори при скорост по-висока от 15 км/ч.“

Jaroslav Skala , председател Селскостопанска кооперация със седалище в Суходол | oкръг Pribram
1 295 ха | SWIFTERDISC XO 6000 F

Снимки / Media

ФОРМА ЗА КОНТАКТ

Нужна Ви е помощ за Вашия избор, интересувате ли се от демонстрация на машината? Свържете се с нас!