Menu
×
Какво търсиш?
#

Kултиватори strip-till

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАБОТНАТА СЕКЦИЯ

Ивичната („стрип тил“ обработка на почвата е един от начините за постигане на по-висок добив при запазване на почвозащитните мерки. В тази област предлагаме два различни дизайна на култиватори за ивична обработка. Култиваторът TERRASTRIP ZN за дълбока обработка или култиваторът STRIP-MASTER EN за плитка обработка на почвата.

ЗА КАКВО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ STRIP-TILL КУЛТИВАТОРИ

Култиваторът за ивична обработка се използва за подготовка на ивици преди засяване на широкоредни култури, като слънчоглед, царевица, захарно цвекло или рапица.

Ивичната обработка има положителен ефект върху структурата на почвата, намалява риска от ерозия на почвата и въздуха, подпомага управлението на органичните почвени вещества, намалява изпарението на почвената влага или увеличава активността на почвените микроорганизми.

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОЛОСОВЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА STRIP-TILL КУЛТИВАТОРИТЕ

Положителният ефект от ивичната обработка на почвата може да се насърчи чрез целенасочено внасяне на минерални или течни торове в почвения профил при разрохкване на почвата.

TERRASTRIP ZN и STRIP-MASTER EN могат лесно да се агрегират с резервоари за съхранение FERTI-CART FC и COMBO SYSTEM CS, или с бункер FERTI-BOX, или директно с машини за внасяне на течни торове.

 

COMBO SYSTEM CS

УНИВЕРСАЛЕН КУЛТИВАТОР STRIP-MASTER EN

Универсалният култиватор STRIP-MASTER EN е предназначен за обработка на почвата до дълбочина 35 сантиметра. Разстоянието между редовете на култивационните единици може да бъде зададено на 45/50/70/75 и 80 сантиметра.

По този начин култиваторът за ивична обработка може лесно да се използва за обработка на ивици на всички широкоредови култури. Машината се отличава с перфектна обработка на редовете и елиминиране на остатъците от редовете за последващо засяване.

Повече за STRIP-MASTER EN
Univerzální řádkový kypřič STRIP-MASTER EN

КУЛТИВАТОР ЗА ДЪЛБОКА ОБРАБОТКА TERRASTRIP ZN

Култиваторът за дълбока обработка TERRASTRIP ZN е проектиран на базата на утвърдените плугове TERRALAND TN. Изключително здравата рамка позволява обработка на почвата и разрохкване до максимална дълбочина до 55 сантиметра.

Култиваторът TERRASTRIP ZN се произвежда с работна ширина от 3,6 до 5,6 метра, с междуредово разстояние 45/50/51 см за захарно цвекло или 70 и 75 см за отглеждане на царевица и слънчоглед.

Повече за TERRASTRIP ZN
Hloubkový řádkový kypřič TERRASTRIP ZN

Продуктова линия STRIP-MASTER BG

Основни предимства на универсалните култиватори STRIP-MASTER EN:

  • универсален култиватор за ивици с регулируемо разстояние между редовете 45/50/70/75 и 80 см
  • максимална работна дълбочина 35 сантиметра
  • хидравлична защита на ножове за обработка
  • култивационни единици, монтирани на паралелограм
  • опция за нанасяне на течен селскостопански тор (каша, течен тор)

Продуктова линия TERRASTRIP ZN

Основни предимства на култиваторите за дълбоки ивици TERRASTRIP ZN:

  • предназначени за дълбоко разрохкване на ивици за широкоредови култури
  • максимална работна дълбочина 55 сантиметра
  • хидравлична защита или защита на срязващите болтове
  • здрава рамка с висока проходимост
  • две опции за зъби: Active-Mix за дълбоко разрохкване или Zero-Mix за аерация на почвата

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Намери дилър
#
Тест драйв
#
Сваляния
#
Dealer Area