Menu
×
Какво търсиш?
#
 

Вътрередова обработка

Преди появата на хербицидите плевенето е било незаменима операция за механично унищожаване на плевелите в насажденията от царевица или захарно цвекло. Използването на тази механична операция постепенно намалява с появата на химическите продукти. В момента плевенето отново става все по -често, главно поради законодателството и и промените в употребата на химически продукти.

ПЛЕВЕНЕТО Е ТЕНДЕНЦИЯ ОТНОВО

Междуредовата обработка се използва най-вече в насаждения от царевица, слънчоглед или захарно цвекло, но също така става популярно и при плевенето на маслодайна рапица и соеви култури. В близко бъдеще плевенето ще се използва като метод за механична борба с плевелите и в зърнените култури, които ще се отглеждат с по-широко междуредово разстояние, или в двуредови системи, използващи лентова обработка на почвата.

Междуредови култиватори ROW-MASTER
ПЛЕВЕНЕТО Е ТЕНДЕНЦИЯ ОТНОВО

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ПЛЕВЕНЕТО?

Плевенето подобрява физическите свойства на почвата, усвояването на хранителни вещества от растенията и състоянието на вегетацията. В царевичните насаждения то оказва значително влияние върху растежа на надземната биомаса. Междуредовото разрохкване има ефект на плевене, което намалява необходимостта от използване на хербициди и върви ръка за ръка с тенденциите в екологичното земеделие.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ПЛЕВЕНЕТО?

МЕЖДУРЕДОВА ОБРАБОТКА СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИТЕ В ЗАХАРНОТО ЦВЕКЛО

Единственият начин да премахнете плевелите от насажденията от захарно цвекло е механично чрез помощта на машина за плевене. Междуредовото отглеждане също има почвозащитен ефект. Разрохканият почвен слой в междуредието предотвратява бързото изтичане на повърхностните води и намалява риска от водна и въздушна ерозия. Течни или твърди торове могат да се прилагат по време на плевене, като по този начин се подобрява цялостното състояние на насаждението.

“МЕХАНИЧНАТА БОРБА С ПЛЕВЕЛИТЕ Е ЕДИН ОТ НАЧИНИТЕ ДА СПЕСТИТЕ МНОГО ПАРИ ЗА ХИМИКАЛИ.”

Meziřádkovým kypřením proti plevelné řepě

Защитна обработка на почвата

Земеделските производители винаги са се стремили да създадат възможно най -добрите условия за качествено установяване и балансиран растеж на растенията по време на обработката на почвата. На практика често можем да видим добре обработена почва с фина структура на горния почвен слой с минимални буци и без по-големи почвени частици. Все още преобладава мнението сред някои фермери, че е невъзможно да се установи реколта на друга почва, освен на такава, която е култивирана и почти „на прах“.
Вярно е обаче обратното и с постепенната промяна на селскостопанската технология и практиките на сеитба, законодателството относно боравенето с химически продукти за растителна защита и натиска за намаляване на риска от ерозия на почвата, стана ясно, че бъдещата тенденция ще бъде такава- наречена защита на почвата.

ИВИЧНА ОБАБОТКА НА ПОЧВАТА

Технологията за обработка на почвата на ивици се основава на подготовката на тесни ивици, в които са установени широкоредните култури. Тази технология се използва най -често при подготовката на почвата за засяване на царевица, слънчоглед, захарно цвекло, маслодайна рапица или соя. Все пак е много близко бъдеще, когато тази технология ще бъде приложена при подготовката на почвата преди сеитба на зърнени култури на два или широки реда.
Обикновено ивиците се обработват с междуредово разстояние 45/50 или 75/80 сантиметра през есента. Машините, подходящи за ивична обработка на почвата, включват култиватор STRIP-MASTER EN с максимална работна дълбочина 35 см или дълбокоредови култиватори TERRASTRIP ZN с работна дълбочина до 55 сантиметра за есенна обработка на почвата.

Култиватори Strip-Till
StripMaster-EN6000_830x470

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА ОТ ТЕХНОЛОГИЯТА ИВИЧНА ОБРАБОТКА?

Предимствата на ивичната обработка включват по-бързо затопляне на обработените ивици от слънцето, аерация на почвата, намалена ерозия, по-добро проникване на водата в почвата в сравнение с директната сеитба и спестяване на разходи под формата на целенасочено прилагане на торове за доставка в обработените ивици.
Междуредията, създадени между отделните ивици, имат положителен ефект върху състоянието на почвата. Необработените междуредия поддържат почвената влага и предотвратяват бързото ѝ изпаряване, този ефект е още по-голям, когато междуредията са покрити със слой от растителни остатъци или има междинна култура. Освен това необработените редове също работят като бариера, която предотвратява бързото развитие на плевели, тъй като създава конкурентна среда.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА ОТ ТЕХНОЛОГИЯТА ИВИЧНА ОБРАБОТКА?

ДЪЛБОКО КУЛТИВИРАНЕ НА ПОЧВАТА БЕЗ АКТИВНО СМЕСВАНЕ

Методът TERRASTRIP е агротехнически метод, разработен от компанията BEDNAR. Той обработва почвата на по-дълбоко ниво от стандартния метод за обработка на ивици. В сравнение със стандартния метод за обработка на ивици, методът TERRASTRIP показва значително по-добри резултати, особено при царевицата в сравнение с метода на ивична обработка. Ивиците се обработват на по -дълбоко ниво до 55 см. В резултат на това царевицата има по -голямо количество почвена влага, особено в сухи райони. Методът TERRASTRIP също се оказа много успешен за тези, които отглеждат захарно цвекло.

BEDNAR TERRASTRIP
ДЪЛБОКО КУЛТИВИРАНЕ НА ПОЧВАТА БЕЗ АКТИВНО СМЕСВАНЕ
ВЪТРЕРЕДОВА ОБРАБОТКА

ИЗБЕРЕТЕ МАШИНА СЪГЛАСНО НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Необходима операция
Необходима дълбочина на обработка на почвата
Необходима работна ширина
Мощност на теглещо превозно средство

МАШИНИ ПО ВАШИТЕ КРИТЕРИИ

JOY OF FARMING
#
Shop BEDNAR
#
Намери дилър
#
Тест драйв
#
Сваляния
#
Dealer Area