ROW-MASTER RN Междуредова обработка

ROW-MASTER-RN_mobile_1
  • Универсална здрава рамка за няколко вида работни органи и голяма променливост на междуредовото разстояние.

  • Не изискващо поддръжка успоредно свързване на органите. Разположението на работните органи върху безшумни блокове увеличава натиска върху почвата.

  • Няколко вида работни органи – за ранна обработка, за късна обработка, за тежки условия.

  • Голямо разстояние между почвата и рамката от 80 см

  • Разположението на работните органи увеличава натиска върху почвата.

  • Bъзможност за допълнително обработване на културите – гранулирани или течни торове.

  • Прецизно оптично самонасочване Culti Cam.

ROW-MASTER RN е универсален междуредов култиватор, предназначен за разбиване на почвената кора при царевица, слънчоглед, захарно цвекло и други окопни култури.

Масивната рамка с голямо разстояние позволява обработка и на високи култури. Вски работен орган работи върху успоредна връзка, разположена в безшумни блокове. Тази уникална и не изискваща поддръжка конструкция създава постоянен натиск върху опорното колело и подобрява навлизането на работните органи в почвата.

Машината може да се оборудва с устройството CultCam, което може да направлява машината още от първата поява на културата.

FERTI-TANK kapalná hnojiva

FERTI-TANK 1200, резервоар за течни торове, който е подходящ за допълнително торене.

ALFA-DRILL - granulovaná hnojiva

ALFA DRILL 400 машина агрегатирана към ROW-MASTER окопен култиватор е подходяща за прилагането на гранулирани торове.

ТИП НА МАШИНАТАмеждуредов култиватор за царевица, слънчоглед, захарно цвекло и др.
РАБОТНИ ОРГАНИработни органи с различно оборудване ( 5 бр. 150 мм, 5 бр. 40 мм , 1 бр. 60 мм)
ЗАЩИТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИс пружинни стоманени стойки/държачи
АКСЕСОАРИпредпазни щитове, едноредова зъбна брана, CultiCam самонасочване, светлини, допълнителна обработка (гранулиран/течен тор)
ИЗПОЛЗВАНЕмеждуредова обработка
РАБОТНИ ОПЕРАЦИИобработка между редовете, премахване на почвената кора, контролиране растежа на плевелите
Масивната рамка с голямо разстояние от 80 см позволява обработка дори и при високи култури.

Масивната рамка с голямо разстояние от 80 см позволява обработка дори и при високи култури.

Голяма променливост при настройката на разстоянието между редовете от 45 см, 50 см, 60 см, 70 см, 75 см и 80 см.

Голяма променливост при настройката на разстоянието между редовете от 45 см, 50 см, 60 см, 70 см, 75 см и 80 см.

Bezúdržbový paralelogramový závěs jednotek. Silentblokové uložení pracovních jednotek zvyšuje přítlak na půdu.

Не изискващо поддръжка успоредно свързване на органите. Разположението на работните органи върху безшумни блокове увеличава натиска върху почвата.

ROW-MASTER RNRN 4800RN 6400RN 9600
РАБОТНА ШИРИНАм4.86.49.6
РАБОТНА ДЪЛБОЧИНА*2 – 122 – 122 – 12
БРОЙ НА ДИСКОВЕТЕбр12; 14; 1614; 16; 2424; 36
БРОЙ РЕДОВЕбр6; 7; 87; 8; 1212; 18
РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ45; 50; 60; 70; 75; 8045; 50; 60; 70; 75; 8045; 50; 60; 70; 75; 80
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА МОЩНОСТ*кc60 – 8080 – 90100 – 150
ОБЩО ТЕГЛОкг1800 – 21002150 – 24502850 – 3150
БРОЙ РАБ. ОРГАНИ – РАННА ОБРАБОТКА (5 БР/ОРГАН)бр31; 36; 2536; 41; 3761; 55
БРОЙ РАБ. ОРГАНИ – КЪСНА ОБРАБОТКАбр19/12; 22/14; 9/1622/14; 25/16; 13/2437/24; 19/36
БРОЙ РАБ. ОРГАНИ ЗА ПО-ТЕЖКИ УСЛОВИЯбр7; 8; 98; 9; 1313; 19

* в зависимост от състоянието на почвата
Препоръчвана широчина на гумите на трактора за култиватор с торовнасяне – 420 / 480 mm (предни / задни)

ROW-MASTER RN

ПО ИЗБОР

ОТРЯЗВАНЕ НА ПЛЕВЕЛИ

ОТРЯЗВАНЕ НА ПЛЕВЕЛИ

Електронна самонасочваща система Culti-Cam

ЕЛЕКТРОННА САМОНАСОЧВАЩА СИСТЕМА CULTI-CAM

Помощни колела във всяка работна секция с настройката на работната дълбочина
Междуредовата обработка на широкоредови култури като царевица и захарно цвекло предстои. Междуредовото обработка…
Демонстрация на междуредов култиватор на Bednar FMT в поле с царевица: ROW-MASTER RN 6000. Тази работна операция, известна като…
Помощни колела във всяка работна секция с настройката на работната дълбочина
Междуредовата обработка на широкоредови култури като царевица и захарно цвекло предстои. Междуредовото обработка…
Демонстрация на междуредов култиватор на Bednar FMT в поле с царевица: ROW-MASTER RN 6000. Тази работна операция, известна като…
Rowmaster 6400 FR

„Избрахме култиватора ROW-MASTER 6400 поради неговата здравина, както и поради качеството и прецизността на ра­ботата с него. Компонентите, монтирани върху безшумни блокове, поддържат еднаква работна дълбочина и автоматич­ното насочване на камерата осигурява непрекъсната работа, която не сме виждали в продължение на две поколения. Тази машина е лесна за използване и ние можем да я регулираме без инструменти при всякакви условия, спестявайки ни време, като същевременно намалява, или напълно елиминира необ­ходимостта от по-нататъшно плевене.“

Bruno Dumont | Bruno Dumont | Loos‑en‑Gohelle (Франция)
160 xa | ROW‑MASTER RN 6400

СНИМКИ / MEDIA

ФОРМА ЗА КОНТАКТ

Нужна Ви е помощ за Вашия избор, интересувате ли се от демонстрация на машината? Свържете се с нас!